1'den 100'e kadar Fince sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nolla
1 Bir Yksi
2 Iki Kaksi
3 Üç Kolme
4 Dört Neljä
5 Beş Viisi
6 Altı Kuusi
7 Yedi Seitsemän
8 Sekiz Kahdeksan
9 Dokuz Yhdeksän
10 On Kymmenen
11 On bir Yksitoista
12 On iki Kaksitoista
13 On üç Kolmetoista
14 On dört Neljätoista
15 On beş Viisitoista
16 On altı Kuusitoista
17 On yedi Seitsemäntoista
18 On sekiz Kahdeksantoista
19 On dokuz Yhdeksäntoista
20 Yirmi Kaksikymmentä
21 Yirmi bir Kaksikymmentäyksi
22 Yirmi iki Kaksikymmentäkaksi
23 Yirmi üç Kaksikymmentä kolme
24 Yirmi dört Kaksikymmentäneljä
25 Yirmi beş Kaksikymmentäviisi
26 Yirmi altı Kaksikymmentä kuusi
27 Yirmi yedi Kaksikymmentä seitsemän
28 Yirmi sekiz Kaksikymmentäkahdeksan
29 Yirmi dokuz Kaksikymmentä yhdeksän
30 Otuz Kolmekymmentä
31 Otuz bir Kolmekymmentäyksi
32 Otuz iki Kolmekymmentäkaksi
33 Otuz üç Kolmekymmentä kolme
34 Otuz dört Kolmekymmentä neljä
35 Otuz beş Kolmekymmentä viisi
36 Otuz altı Kolmekymmentä kuusi
37 Otuz yedi Kolmekymmentäseitsemän
38 Otuz sekiz Kolmekymmentä kahdeksan
39 Otuz dokuz Kolmekymmentä yhdeksän
40 Kırk Neljäkymmentä
41 Kırk bir Neljäkymmentä yksi
42 Kırk iki Neljäkymmentä kaksi
43 Kırk üç Neljäkymmentä kolme
44 Kırk dört Neljäkymmentä neljä
45 Kırk beş Neljäkymmentäviisi
46 Kırk altı Neljäkymmentä kuusi
47 Kırk yedi Neljäkymmentä seitsemän
48 Kırk sekiz Neljäkymmentä kahdeksan
49 Kırk dokuz Neljäkymmentä yhdeksän
50 Elli Viisikymmentä
51 Elli bir Viisikymmentä yksi
52 Elli iki Viisikymmentä kaksi
53 Elli üç Viisikymmentä kolme
54 Elli dört Viisikymmentä neljä
55 Elli beş Viisikymmentä viisi
56 Elli altı Viisikymmentä kuusi
57 Elli yedi Viisikymmentä seitsemän
58 Elli sekiz Viisikymmentä kahdeksan
59 Elli dokuz Viisikymmentä yhdeksän
60 Altmış Kuusikymmentä
61 Altmış bir Kuusikymmentä yksi
62 Altmış iki Kuusikymmentä kaksi
63 Altmış üç Kuusikymmentäkolme
64 Altmış dört Kuusikymmentä neljä
65 Altmış beş Kuusikymmentä viisi
66 Altmış altı Kuusikymmentä kuusi
67 Altmış yedi Kuusikymmentä seitsemän
68 Altmış sekiz Kuusikymmentä kahdeksan
69 Altmış dokuz Kuusikymmentä yhdeksän
70 Yetmiş Seitsemänkymmentä
71 Yetmiş bir Seitsemänkymmentä yksi
72 Yetmiş iki Seitsemänkymmentä kaksi
73 Yetmiş üç Seitsemänkymmentä kolme
74 Yetmiş dört Seitsemänkymmentä neljä
75 Yetmiş beş Seitsemänkymmentä viisi
76 Yetmiş altı Seitsemänkymmentä kuusi
77 Yetmiş yedi Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Yetmiş sekiz Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Yetmiş dokuz Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Seksen Kahdeksankymmentä
81 Seksen bir Kahdeksankymmentä yksi
82 Seksen iki Kahdeksankymmentä kaksi
83 Seksen üç Kahdeksankymmentä kolme
84 Seksen dört Kahdeksankymmentä neljä
85 Seksen beş Kahdeksankymmentä viisi
86 Seksen altı Kahdeksankymmentä kuusi
87 Seksen yedi Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Seksen sekiz Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Seksen dokuz Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Doksan Yhdeksänkymmentä
91 Doksan bir Yhdeksänkymmentäyksi
92 Doksan iki Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Doksan üç Ninety kolme
94 Doksandört Ninety neljä
95 Doksan beş Yhdeksänkymmentä viisi
96 Doksan altı Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Doksan yedi Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Doksan sekiz Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Doksan dokuz Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Yüz Sata