1'den 100'e kadar Felemenkçe sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nul -
1 Bir één -
2 Iki Twee -
3 Üç Drie -
4 Dört Vier -
5 Beş Vijf -
6 Altı Zes -
7 Yedi Zeven -
8 Sekiz Acht -
9 Dokuz Negen -
10 On Tien -
11 On bir Elf -
12 On iki Twaalf -
13 On üç Dertien -
14 On dört Veertien -
15 On beş Vijftien -
16 On altı Zestien -
17 On yedi Zeventien -
18 On sekiz Achttien -
19 On dokuz Negentien -
20 Yirmi Twintig -
21 Yirmi bir Eenentwintig -
22 Yirmi iki Tweeëntwintig -
23 Yirmi üç Drieëntwintig -
24 Yirmi dört Vierentwintig -
25 Yirmi beş Vijfentwintig -
26 Yirmi altı Zesentwintig -
27 Yirmi yedi Zevenentwintig -
28 Yirmi sekiz Achtentwintig -
29 Yirmi dokuz Negenentwintig -
30 Otuz Dertig -
31 Otuz bir Eenendertig -
32 Otuz iki Tweeëndertig -
33 Otuz üç Drieëndertig -
34 Otuz dört Vierendertig -
35 Otuz beş Vijfendertig -
36 Otuz altı Zesendertig -
37 Otuz yedi Zevenendertig -
38 Otuz sekiz Achtendertig -
39 Otuz dokuz Negenendertig -
40 Kırk Veertig -
41 Kırk bir Eenenveertig -
42 Kırk iki Tweeenveertig -
43 Kırk üç Drieënveertig -
44 Kırk dört Vierenveertig -
45 Kırk beş Vijfenveertig -
46 Kırk altı Zesenveertig -
47 Kırk yedi Zevenenveertig -
48 Kırk sekiz Achtenveertig -
49 Kırk dokuz Negenenveertig -
50 Elli Vijftig -
51 Elli bir Eenenvijftig -
52 Elli iki Tweeënvijftig -
53 Elli üç Drieënvijftig -
54 Elli dört Vierenvijftig -
55 Elli beş Vijfenvijftig -
56 Elli altı Zesenvijftig -
57 Elli yedi Zevenenvijftig -
58 Elli sekiz Achtenvijftig -
59 Elli dokuz Negenenvijftig -
60 Altmış Zestig -
61 Altmış bir Eenenzestig -
62 Altmış iki Tweeënzestig -
63 Altmış üç Drieënzestig -
64 Altmış dört Vierenzestig -
65 Altmış beş Vijfenzestig -
66 Altmış altı Zesenzestig -
67 Altmış yedi Zevenenzestig -
68 Altmış sekiz Achtenzestig -
69 Altmış dokuz Negenenzestig -
70 Yetmiş Zeventig -
71 Yetmiş bir Eenenzeventig -
72 Yetmiş iki Tweeënzeventig -
73 Yetmiş üç Zeventig drie -
74 Yetmiş dört Vierenzeventig -
75 Yetmiş beş Vijfenzeventig -
76 Yetmiş altı Zesenzeventig -
77 Yetmiş yedi Zeventig zeven -
78 Yetmiş sekiz Achtenzeventig -
79 Yetmiş dokuz Negenenzeventig -
80 Seksen Tachtig -
81 Seksen bir Eenentachtig -
82 Seksen iki Tweeëntachtig -
83 Seksen üç Drieëntachtig -
84 Seksen dört Vierentachtig -
85 Seksen beş Vijfentachtig -
86 Seksen altı Zesentachtig -
87 Seksen yedi Zevenentachtig -
88 Seksen sekiz Achtentachtig -
89 Seksen dokuz Negenentachtig -
90 Doksan Negentig -
91 Doksan bir Eenennegentig -
92 Doksan iki Tweeënnegentig -
93 Doksan üç Drieënnegentig -
94 Doksandört Vierennegentig -
95 Doksan beş Vijfennegentig -
96 Doksan altı Zesennegentig -
97 Doksan yedi Negentig zeven -
98 Doksan sekiz Achtennegentig -
99 Doksan dokuz Negenennegentig -
100 Yüz Honderd -