1'den 100'e kadar Estonyaca sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır null -
1 Bir üks -
2 Iki Kaks -
3 Üç Kolm -
4 Dört Neli -
5 Beş Viis -
6 Altı Kuus -
7 Yedi Seitse -
8 Sekiz Kaheksa -
9 Dokuz üheksa -
10 On Kümme -
11 On bir üksteist -
12 On iki Kaksteist -
13 On üç Kolmteist -
14 On dört Neliteist -
15 On beş Viisteist -
16 On altı Kuusteist -
17 On yedi Seitseteist -
18 On sekiz Kaheksateist -
19 On dokuz üheksateist -
20 Yirmi Kakskümmend -
21 Yirmi bir Kakskümmend üks -
22 Yirmi iki Kakskümmend kaks -
23 Yirmi üç Kakskümmend kolm -
24 Yirmi dört Kakskümmend neli -
25 Yirmi beş Kakskümmend viis -
26 Yirmi altı Kakskümmend kuus -
27 Yirmi yedi Kakskümmend seitse -
28 Yirmi sekiz Kakskümmend kaheksa -
29 Yirmi dokuz Kakskümmend üheksa -
30 Otuz Kolmkümmend -
31 Otuz bir Kolmkümmend üks -
32 Otuz iki Kolmkümmend kaks -
33 Otuz üç Kolmkümmend kolm -
34 Otuz dört Kolmkümmend neli -
35 Otuz beş Kolmkümmend viis -
36 Otuz altı Kolmkümmend kuus -
37 Otuz yedi Kolmkümmend seitse -
38 Otuz sekiz Kolmkümmend kaheksa -
39 Otuz dokuz Kolmkümmend üheksa -
40 Kırk Nelikümmend -
41 Kırk bir Nelikümmend üks -
42 Kırk iki Nelikümmend kaks -
43 Kırk üç Nelikümmend kolm -
44 Kırk dört Nelikümmend neli -
45 Kırk beş Nelikümmend viis -
46 Kırk altı Nelikümmend kuus -
47 Kırk yedi Nelikümmend seitse -
48 Kırk sekiz Nelikümmend kaheksa -
49 Kırk dokuz Nelikümmend üheksa -
50 Elli Viiskümmend -
51 Elli bir Viiskümmend üks -
52 Elli iki Viiskümmend kaks -
53 Elli üç Viiskümmend kolm -
54 Elli dört Viiskümmend neli -
55 Elli beş Viiskümmend viis -
56 Elli altı Viiskümmend kuus -
57 Elli yedi Viiskümmend seitse -
58 Elli sekiz Viiskümmend kaheksa -
59 Elli dokuz Viiskümmend üheksa -
60 Altmış Kuuskümmend -
61 Altmış bir Kuuskümmend üks -
62 Altmış iki Kuuskümmend kaks -
63 Altmış üç Kuuskümmend kolm -
64 Altmış dört Kuuskümmend neli -
65 Altmış beş Kuuskümmend viis -
66 Altmış altı Kuuskümmend kuus -
67 Altmış yedi Kuuskümmend seitse -
68 Altmış sekiz Kuuskümmend kaheksa -
69 Altmış dokuz Kuuskümmend üheksa -
70 Yetmiş Seitsekümmend -
71 Yetmiş bir Seitsekümmend üks -
72 Yetmiş iki Seitsekümmend kaks -
73 Yetmiş üç Seitsekümmend kolm -
74 Yetmiş dört Seitsekümmend neli -
75 Yetmiş beş Seitsekümmend viis -
76 Yetmiş altı Seitsekümmend kuus -
77 Yetmiş yedi Seitsekümmend seitse -
78 Yetmiş sekiz Seitsekümmend kaheksa -
79 Yetmiş dokuz Seitsekümmend üheksa -
80 Seksen Kaheksakümmend -
81 Seksen bir Kaheksakümmend üks -
82 Seksen iki Kaheksakümmend kaks -
83 Seksen üç Kaheksakümmend kolm -
84 Seksen dört Kaheksakümmend neli -
85 Seksen beş Kaheksakümmend viis -
86 Seksen altı Kaheksakümmend kuus -
87 Seksen yedi Kaheksakümmend seitse -
88 Seksen sekiz Kaheksakümmend kaheksa -
89 Seksen dokuz Kaheksakümmend üheksa -
90 Doksan Üheksakümmend -
91 Doksan bir Üheksakümmend üks -
92 Doksan iki Üheksakümmend kaks -
93 Doksan üç Üheksakümmend kolm -
94 Doksandört Üheksakümmend neli -
95 Doksan beş Üheksakümmend viis -
96 Doksan altı Üheksakümmend kuus -
97 Doksan yedi Üheksakümmend seitse -
98 Doksan sekiz Üheksakümmend kaheksa -
99 Doksan dokuz Üheksakümmend üheksa -
100 Yüz Sada -