1'den 100'e kadar Esperantoca sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nulo -
1 Bir Unu -
2 Iki Du -
3 Üç Tri -
4 Dört Kvar -
5 Beş Kvin -
6 Altı Ses -
7 Yedi Sep -
8 Sekiz Ok -
9 Dokuz Naŭ -
10 On Dek -
11 On bir Levas -
12 On iki Dekdu -
13 On üç Thirteen -
14 On dört Dek kvar -
15 On beş Dek kvin -
16 On altı Dekses -
17 On yedi Deksep -
18 On sekiz Dekok -
19 On dokuz Deknaŭ -
20 Yirmi Dudek -
21 Yirmi bir Dudek unu -
22 Yirmi iki Dudek du -
23 Yirmi üç Dudek tri -
24 Yirmi dört Dudek kvar -
25 Yirmi beş Dudek kvin -
26 Yirmi altı Dudek ses -
27 Yirmi yedi Dudek sep -
28 Yirmi sekiz Dudek ok -
29 Yirmi dokuz Dudek naŭ -
30 Otuz Tridek -
31 Otuz bir Tridek unu -
32 Otuz iki Tridek du -
33 Otuz üç Tridek tri -
34 Otuz dört Tridek kvar -
35 Otuz beş Tridek kvin -
36 Otuz altı Tridek ses -
37 Otuz yedi Tridek sep -
38 Otuz sekiz Tridek ok -
39 Otuz dokuz Tridek naŭ -
40 Kırk Kvardek -
41 Kırk bir Kvardek unu -
42 Kırk iki Kvardek du -
43 Kırk üç Kvardek tri -
44 Kırk dört Kvardek kvar -
45 Kırk beş Kvardek kvin -
46 Kırk altı Kvardek ses -
47 Kırk yedi Kvardek sep -
48 Kırk sekiz Kvardek ok -
49 Kırk dokuz Kvardek naŭ -
50 Elli Kvindek -
51 Elli bir Kvindek unu -
52 Elli iki Kvindek du -
53 Elli üç Kvindek tri -
54 Elli dört Kvindek kvar -
55 Elli beş Kvindek kvin -
56 Elli altı Kvindek ses -
57 Elli yedi Kvindek sep -
58 Elli sekiz Kvindek ok -
59 Elli dokuz Kvindek naŭ -
60 Altmış Sesdek -
61 Altmış bir Sesdek unu -
62 Altmış iki Sesdek du -
63 Altmış üç Sesdek tri -
64 Altmış dört Sesdek kvar -
65 Altmış beş Sesdek kvin -
66 Altmış altı Sesdek ses -
67 Altmış yedi Sesdek sep -
68 Altmış sekiz Sesdek ok -
69 Altmış dokuz Sesdek naŭ -
70 Yetmiş Sepdek -
71 Yetmiş bir Sepdek unu -
72 Yetmiş iki Sepdek du -
73 Yetmiş üç Sepdek tri -
74 Yetmiş dört Sepdek kvar -
75 Yetmiş beş Sepdek kvin -
76 Yetmiş altı Sepdek ses -
77 Yetmiş yedi Sepdek sep -
78 Yetmiş sekiz Sepdek ok -
79 Yetmiş dokuz Sepdek naŭ -
80 Seksen Okdek -
81 Seksen bir Okdek unu -
82 Seksen iki Okdek du -
83 Seksen üç Okdek tri -
84 Seksen dört Okdek kvar -
85 Seksen beş Okdek kvin -
86 Seksen altı Okdek ses -
87 Seksen yedi Okdek sep -
88 Seksen sekiz Okdek ok -
89 Seksen dokuz Okdek naŭ -
90 Doksan Naŭdek -
91 Doksan bir Naŭdek unu -
92 Doksan iki Naŭdek du -
93 Doksan üç Naŭdek tri -
94 Doksandört Naŭdek kvar -
95 Doksan beş Naŭdek kvin -
96 Doksan altı Naŭdek ses -
97 Doksan yedi Naŭdek sep -
98 Doksan sekiz Naŭdek ok -
99 Doksan dokuz Naŭdek naŭ -
100 Yüz Cent -