1'den 100'e kadar Danca sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nul -
1 Bir 3 -
2 Iki To -
3 Üç Tre -
4 Dört Fire -
5 Beş Fem -
6 Altı Seks -
7 Yedi Syv -
8 Sekiz Otte -
9 Dokuz Ni -
10 On Ti -
11 On bir Elleve -
12 On iki Tolv -
13 On üç Tretten -
14 On dört Fjorten -
15 On beş Femten -
16 On altı Seksten -
17 On yedi Sytten -
18 On sekiz Atten -
19 On dokuz Nitten -
20 Yirmi Tyve -
21 Yirmi bir Tyve én -
22 Yirmi iki Tyve to -
23 Yirmi üç Tyve tre -
24 Yirmi dört Fireogtyve -
25 Yirmi beş Femogtyve -
26 Yirmi altı Tyve seks -
27 Yirmi yedi Tyve syv -
28 Yirmi sekiz Tyve otte -
29 Yirmi dokuz Tyve ni -
30 Otuz Tredive -
31 Otuz bir Enogtredive -
32 Otuz iki Toogtredive -
33 Otuz üç Treogtredive -
34 Otuz dört Fireogtredive -
35 Otuz beş Femogtredive -
36 Otuz altı Seksogtredive -
37 Otuz yedi Syvogtredive -
38 Otuz sekiz Otteogtredive -
39 Otuz dokuz Tredive ni -
40 Kırk Fyrre -
41 Kırk bir Enogfyrre -
42 Kırk iki Toogfyrre -
43 Kırk üç Treogfyrre -
44 Kırk dört Fireogfyrre -
45 Kırk beş Femogfyrre -
46 Kırk altı Seksogfyrre -
47 Kırk yedi Syvogfyrre -
48 Kırk sekiz Otteogfyrre -
49 Kırk dokuz Fyrre ni -
50 Elli Halvtreds -
51 Elli bir Fifty ene -
52 Elli iki Fifty to -
53 Elli üç Fifty tre -
54 Elli dört Fifty fire -
55 Elli beş Fifty fem -
56 Elli altı Fifty seks -
57 Elli yedi Fifty syv -
58 Elli sekiz Fifty otte -
59 Elli dokuz Fifty ni -
60 Altmış Tress -
61 Altmış bir Enogtres -
62 Altmış iki Sixty to -
63 Altmış üç Treogtres -
64 Altmış dört Sixty fire -
65 Altmış beş Sixty fem -
66 Altmış altı Sixty seks -
67 Altmış yedi Sixty syv -
68 Altmış sekiz Sixty otte -
69 Altmış dokuz Sixty ni -
70 Yetmiş Halvfjerds -
71 Yetmiş bir Halvfjerds en -
72 Yetmiş iki Seventy to -
73 Yetmiş üç Halvfjerds tre -
74 Yetmiş dört Seventy fire -
75 Yetmiş beş Halvfjerds fem -
76 Yetmiş altı Halvfjerds seks -
77 Yetmiş yedi Halvfjerds syv -
78 Yetmiş sekiz Halvfjerds otte -
79 Yetmiş dokuz Halvfjerds ni -
80 Seksen Firs -
81 Seksen bir Firs ene -
82 Seksen iki Firs to -
83 Seksen üç Eighty tre -
84 Seksen dört Eighty fire -
85 Seksen beş Eighty fem -
86 Seksen altı Firs seks -
87 Seksen yedi Firs syv -
88 Seksen sekiz Eighty otte -
89 Seksen dokuz Firs ni -
90 Doksan Ninety -
91 Doksan bir Halvfems én -
92 Doksan iki Halvfems to -
93 Doksan üç Ninety tre -
94 Doksandört Halvfems fire -
95 Doksan beş Ninety fem -
96 Doksan altı Ninety Six -
97 Doksan yedi Ninety syv -
98 Doksan sekiz Halvfems otte -
99 Doksan dokuz Ninety Nine -
100 Yüz Et hundrede -