1'den 100'e kadar Çince sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır
1 Bir
2 Iki
3 Üç
4 Dört
5 Beş
6 Altı
7 Yedi
8 Sekiz
9 Dokuz
10 On
11 On bir 十一
12 On iki 十二
13 On üç 十三
14 On dört 十四
15 On beş 十五
16 On altı 十六
17 On yedi 十七
18 On sekiz 十八
19 On dokuz 十九
20 Yirmi 二十
21 Yirmi bir 二十一
22 Yirmi iki 二十二
23 Yirmi üç 二十三
24 Yirmi dört 二十四
25 Yirmi beş 二十五
26 Yirmi altı 二十六
27 Yirmi yedi 二十七
28 Yirmi sekiz 二十八
29 Yirmi dokuz 二十九
30 Otuz 三十
31 Otuz bir 三十一
32 Otuz iki 三十二
33 Otuz üç 三十三
34 Otuz dört 三十四
35 Otuz beş 三十五
36 Otuz altı 三十六
37 Otuz yedi 三十七
38 Otuz sekiz 三十八
39 Otuz dokuz 三十九
40 Kırk 四十
41 Kırk bir 四十一
42 Kırk iki 四十二
43 Kırk üç 四十三
44 Kırk dört 四十四
45 Kırk beş 四十五
46 Kırk altı 四十六
47 Kırk yedi 四十七
48 Kırk sekiz 四十八
49 Kırk dokuz 四十九
50 Elli 五十
51 Elli bir 五十一
52 Elli iki 五十二
53 Elli üç 五十三
54 Elli dört 五十四
55 Elli beş 五十五
56 Elli altı 五十六
57 Elli yedi 五十七
58 Elli sekiz 五十八
59 Elli dokuz 五十九
60 Altmış 六十
61 Altmış bir 六十一
62 Altmış iki 六十二
63 Altmış üç 六十三
64 Altmış dört 六十四
65 Altmış beş 六十五
66 Altmış altı 六十六
67 Altmış yedi 六十七
68 Altmış sekiz 六十八
69 Altmış dokuz 六十九
70 Yetmiş 七十
71 Yetmiş bir 七十一
72 Yetmiş iki 七十二
73 Yetmiş üç 七十三
74 Yetmiş dört 七十四
75 Yetmiş beş 七十五
76 Yetmiş altı 七十六
77 Yetmiş yedi 七十七
78 Yetmiş sekiz 七十八
79 Yetmiş dokuz 七十九
80 Seksen 八十
81 Seksen bir 八十一
82 Seksen iki 八十二
83 Seksen üç 八十三
84 Seksen dört 八十四
85 Seksen beş 八十五
86 Seksen altı 八十六
87 Seksen yedi 八十七
88 Seksen sekiz 八十八
89 Seksen dokuz 八十九
90 Doksan 九十
91 Doksan bir 九十一
92 Doksan iki 九十二
93 Doksan üç 九十三
94 Doksandört 九十四
95 Doksan beş 九十五
96 Doksan altı 九十六
97 Doksan yedi 九十七
98 Doksan sekiz 九十八
99 Doksan dokuz 九十九
100 Yüz