1'den 100'e kadar Çekçe sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nula
1 Bir Jeden
2 Iki Dvě
3 Üç Tři
4 Dört čtyři
5 Beş Pět
6 Altı šest
7 Yedi Sedm
8 Sekiz Osm
9 Dokuz Devět
10 On Deset
11 On bir Jedenáct
12 On iki Dvanáct
13 On üç Třináct
14 On dört čtrnáct
15 On beş Patnáct
16 On altı šestnáct
17 On yedi Sedmnáct
18 On sekiz Osmnáct
19 On dokuz Devatenáct
20 Yirmi Dvacet
21 Yirmi bir Dvacet jedna
22 Yirmi iki Dvacet dva
23 Yirmi üç Dvacet tři
24 Yirmi dört Dvacet čtyři
25 Yirmi beş Dvacet pět
26 Yirmi altı Dvacet šest
27 Yirmi yedi Dvacet sedm
28 Yirmi sekiz Dvacet osm
29 Yirmi dokuz Dvacet devět
30 Otuz Třicet
31 Otuz bir Třicet jedna
32 Otuz iki Třicet dva
33 Otuz üç Třicet tři
34 Otuz dört Třicet čtyři
35 Otuz beş Třicet pět
36 Otuz altı Třicet šest
37 Otuz yedi Třicet sedm
38 Otuz sekiz Třicet osm
39 Otuz dokuz Třicet devět
40 Kırk Čtyřicet
41 Kırk bir Čtyřicet jedna
42 Kırk iki Čtyřicet dva
43 Kırk üç Čtyřicet tři
44 Kırk dört Čtyřicet čtyři
45 Kırk beş Čtyřicet pět
46 Kırk altı Čtyřicet šest
47 Kırk yedi Čtyřicet sedm
48 Kırk sekiz Čtyřicet osm
49 Kırk dokuz Čtyřicet devět
50 Elli Padesát
51 Elli bir Padesát jedna
52 Elli iki Padesát dva
53 Elli üç Padesát tři
54 Elli dört Padesát čtyři
55 Elli beş Padesát pět
56 Elli altı Padesát šest
57 Elli yedi Padesát sedm
58 Elli sekiz Padesát osm
59 Elli dokuz Padesát devět
60 Altmış Šedesát
61 Altmış bir Šedesát jedna
62 Altmış iki Šedesát dva
63 Altmış üç Šedesát tři
64 Altmış dört Šedesát čtyři
65 Altmış beş Šedesát pět
66 Altmış altı Sixty six
67 Altmış yedi Šedesát sedm
68 Altmış sekiz Šedesát osm
69 Altmış dokuz Šedesát devět
70 Yetmiş Sedmdesát
71 Yetmiş bir Sedmdesát jedna
72 Yetmiş iki Sedmdesát dva
73 Yetmiş üç Sedmdesát tři
74 Yetmiş dört Sedmdesát čtyři
75 Yetmiş beş Sedmdesát pět
76 Yetmiş altı Sedmdesát šest
77 Yetmiş yedi Sedmdesát sedm
78 Yetmiş sekiz Sedmdesát osm
79 Yetmiş dokuz Sedmdesát devět
80 Seksen Osmdesát
81 Seksen bir Osmdesát jedna
82 Seksen iki Osmdesát dva
83 Seksen üç Osmdesát tři
84 Seksen dört Osmdesát čtyři
85 Seksen beş Osmdesát pět
86 Seksen altı Osmdesát šest
87 Seksen yedi Osmdesát sedm
88 Seksen sekiz Osmdesát osm
89 Seksen dokuz Osmdesát devět
90 Doksan Devadesát
91 Doksan bir Devadesát jedna
92 Doksan iki Devadesát dva
93 Doksan üç Devadesát tři
94 Doksandört Devadesát čtyři
95 Doksan beş Devadesát pět
96 Doksan altı Devadesát šest
97 Doksan yedi Devadesát sedm
98 Doksan sekiz Devadesát osm
99 Doksan dokuz Devadesát devět
100 Yüz Sto