1'den 100'e kadar Boşnakça sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nula -
1 Bir Jedan -
2 Iki Dva -
3 Üç Tri -
4 Dört četiri -
5 Beş Pet -
6 Altı šest -
7 Yedi Sedam -
8 Sekiz Osam -
9 Dokuz Devet -
10 On Deset -
11 On bir Jedanaest -
12 On iki Dvanaest -
13 On üç Trinaest -
14 On dört četrnaest -
15 On beş Petnaest -
16 On altı šesnaest -
17 On yedi Sedamnaesti -
18 On sekiz Osamnaest -
19 On dokuz Devetnaest -
20 Yirmi Dvadeset -
21 Yirmi bir Dvadeset jedan -
22 Yirmi iki Dvadeset dve -
23 Yirmi üç Dvadeset tri -
24 Yirmi dört Dvadeset četiri -
25 Yirmi beş Dvadeset pet -
26 Yirmi altı Dvadeset šest -
27 Yirmi yedi Dvadeset sedam -
28 Yirmi sekiz Dvadeset osam -
29 Yirmi dokuz Dvadeset devet -
30 Otuz Trideset -
31 Otuz bir Trideset jedan -
32 Otuz iki Trideset dva -
33 Otuz üç Trideset tri -
34 Otuz dört Trideset četiri -
35 Otuz beş Trideset pet -
36 Otuz altı Trideset šest -
37 Otuz yedi Trideset sedam -
38 Otuz sekiz Trideset osam -
39 Otuz dokuz Trideset devet -
40 Kırk četrdeset -
41 Kırk bir Četrdeset jedan -
42 Kırk iki Četrdeset dva -
43 Kırk üç Četrdeset tri -
44 Kırk dört Četrdeset četiri -
45 Kırk beş Četrdeset pet -
46 Kırk altı Četrdeset šest -
47 Kırk yedi Četrdeset sedam -
48 Kırk sekiz Četrdeset osam -
49 Kırk dokuz Četrdeset devet -
50 Elli Pedeset -
51 Elli bir Pedeset jedan -
52 Elli iki Pedeset dva -
53 Elli üç Pedeset tri -
54 Elli dört Pedeset četiri -
55 Elli beş Pedeset pet -
56 Elli altı Pedeset šest -
57 Elli yedi Pedeset sedam -
58 Elli sekiz Pedeset osam -
59 Elli dokuz Pedeset devet -
60 Altmış šezdeset -
61 Altmış bir Šezdeset jedan -
62 Altmış iki Šezdeset dva -
63 Altmış üç Šezdeset tri -
64 Altmış dört Šezdeset četiri -
65 Altmış beş Šezdeset pet -
66 Altmış altı Šezdeset šest -
67 Altmış yedi Šezdeset sedam -
68 Altmış sekiz Šezdeset osam -
69 Altmış dokuz Šezdeset devet -
70 Yetmiş Sedamdeset -
71 Yetmiş bir Sedamdeset jedan -
72 Yetmiş iki Sedamdeset dva -
73 Yetmiş üç Sedamdeset tri -
74 Yetmiş dört Sedamdeset četiri -
75 Yetmiş beş Sedamdeset pet -
76 Yetmiş altı Sedamdeset šest -
77 Yetmiş yedi Sedamdeset sedam -
78 Yetmiş sekiz Sedamdeset osam -
79 Yetmiş dokuz Sedamdeset devet -
80 Seksen Osamdeset -
81 Seksen bir Osamdeset jedan -
82 Seksen iki Osamdeset dva -
83 Seksen üç Osamdeset tri -
84 Seksen dört Osamdeset četiri -
85 Seksen beş Osamdeset pet -
86 Seksen altı Osamdeset šest -
87 Seksen yedi Osamdeset sedam -
88 Seksen sekiz Osamdeset osam -
89 Seksen dokuz Osamdeset devet -
90 Doksan Devedeset -
91 Doksan bir Devedeset jedan -
92 Doksan iki Devedeset dva -
93 Doksan üç Devedeset tri -
94 Doksandört Devedeset četiri -
95 Doksan beş Devedeset pet -
96 Doksan altı Devedeset šest -
97 Doksan yedi Devedeset sedam -
98 Doksan sekiz Devedeset osam -
99 Doksan dokuz Devedeset devet -
100 Yüz Sto -