1'den 100'e kadar Belarusça sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır нуля -
1 Bir адзін -
2 Iki два -
3 Üç тры -
4 Dört чатыры -
5 Beş пяць -
6 Altı шэсць -
7 Yedi сем -
8 Sekiz восем -
9 Dokuz дзевяць -
10 On дзесяць -
11 On bir адзінаццаць -
12 On iki дванаццаць -
13 On üç трынаццаць -
14 On dört чатырнаццаць -
15 On beş пятнаццаць -
16 On altı шаснаццаць -
17 On yedi семнаццаць -
18 On sekiz васемнаццаць -
19 On dokuz дзевятнаццаць -
20 Yirmi дваццаць -
21 Yirmi bir дваццаць адзін -
22 Yirmi iki дваццаць два -
23 Yirmi üç дваццаць тры -
24 Yirmi dört дваццаць чатыры -
25 Yirmi beş дваццаць пяць -
26 Yirmi altı дваццаць шэсць -
27 Yirmi yedi дваццаць сем -
28 Yirmi sekiz дваццаць восем -
29 Yirmi dokuz дваццаць дзевяць -
30 Otuz трыццаць -
31 Otuz bir трыццаць адзін -
32 Otuz iki трыццаць два -
33 Otuz üç трыццаць тры -
34 Otuz dört трыццаць чатыры -
35 Otuz beş трыццаць пяць -
36 Otuz altı трыццаць шэсць -
37 Otuz yedi трыццаць сем -
38 Otuz sekiz трыццаць восем -
39 Otuz dokuz трыццаць дзевяць -
40 Kırk сорак -
41 Kırk bir сорак адзін -
42 Kırk iki сорак два -
43 Kırk üç сорак тры -
44 Kırk dört сорак чатыры -
45 Kırk beş сорак пяць -
46 Kırk altı сорак шэсць -
47 Kırk yedi сорак сем -
48 Kırk sekiz сорак восем -
49 Kırk dokuz сорак дзевяць -
50 Elli пяцьдзесят -
51 Elli bir пяцьдзесят адзін -
52 Elli iki пяцьдзесят два -
53 Elli üç пяцьдзесят тры -
54 Elli dört пяцьдзесят чатыры -
55 Elli beş пяцьдзесят пяць -
56 Elli altı пяцьдзесят шэсць -
57 Elli yedi пяцьдзесят сем -
58 Elli sekiz пяцьдзесят восем -
59 Elli dokuz пяцьдзесят дзевяць -
60 Altmış шэсцьдзесят -
61 Altmış bir шэсцьдзесят адзін -
62 Altmış iki шэсцьдзесят два -
63 Altmış üç шэсцьдзесят тры -
64 Altmış dört шэсцьдзесят чатыры -
65 Altmış beş шэсцьдзесят пяць -
66 Altmış altı шэсцьдзесят шэсць -
67 Altmış yedi шэсцьдзесят сем -
68 Altmış sekiz шэсцьдзесят восем -
69 Altmış dokuz шэсцьдзесят дзевяць -
70 Yetmiş семдзесят -
71 Yetmiş bir семдзесят адзін -
72 Yetmiş iki семдзесят два -
73 Yetmiş üç семдзесят тры -
74 Yetmiş dört семдзесят чатыры -
75 Yetmiş beş семдзесят пяць -
76 Yetmiş altı семдзесят шэсць -
77 Yetmiş yedi семдзесят сем -
78 Yetmiş sekiz семдзесят восем -
79 Yetmiş dokuz семдзесят дзевяць -
80 Seksen восемдзесят -
81 Seksen bir восемдзесят адзін -
82 Seksen iki восемдзесят два -
83 Seksen üç восемдзесят тры -
84 Seksen dört восемдзесят чатыры -
85 Seksen beş восемдзесят пяць -
86 Seksen altı восемдзесят шэсць -
87 Seksen yedi восемдзесят сем -
88 Seksen sekiz восемдзесят восем -
89 Seksen dokuz восемдзесят дзевяць -
90 Doksan дзевяноста -
91 Doksan bir дзевяноста адзін -
92 Doksan iki дзевяноста два -
93 Doksan üç дзевяноста тры -
94 Doksandört дзевяноста чатыры -
95 Doksan beş дзевяноста пяць -
96 Doksan altı дзевяноста шэсць -
97 Doksan yedi дзевяноста сем -
98 Doksan sekiz дзевяноста восем -
99 Doksan dokuz дзевяноста дзевяць -
100 Yüz сто -