1'den 100'e kadar Baskça sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Zero -
1 Bir Bat -
2 Iki Bi -
3 Üç Hiru -
4 Dört Lau -
5 Beş Bost -
6 Altı Sei -
7 Yedi Zazpi -
8 Sekiz Zortzi -
9 Dokuz bederatzi -
10 On Hamar -
11 On bir Hamaika -
12 On iki Hamabi -
13 On üç Hamahiru -
14 On dört Hamalau -
15 On beş Hamabost -
16 On altı Hamasei -
17 On yedi Hamazazpi -
18 On sekiz Hamazortzi -
19 On dokuz Hemeretzi -
20 Yirmi Hogei -
21 Yirmi bir Hogei bat -
22 Yirmi iki Hogei bi -
23 Yirmi üç Hogei hiru -
24 Yirmi dört Hogei lau -
25 Yirmi beş Hogei bost -
26 Yirmi altı Hogei sei -
27 Yirmi yedi Hogei zazpi -
28 Yirmi sekiz Hogei zortzi -
29 Yirmi dokuz Hogei bederatzi -
30 Otuz Hogeita hamar -
31 Otuz bir Hogeita bat -
32 Otuz iki Hogeita bi -
33 Otuz üç Hogeita hiru -
34 Otuz dört Hogeita lau -
35 Otuz beş Hogeita bost -
36 Otuz altı Hogeita sei -
37 Otuz yedi Hogeita zazpi -
38 Otuz sekiz Hogeita zortzi -
39 Otuz dokuz Hogeita bederatzi -
40 Kırk Berrogei -
41 Kırk bir Berrogei bat -
42 Kırk iki Berrogeita bi -
43 Kırk üç Berrogeita hiru -
44 Kırk dört Berrogeita lau -
45 Kırk beş Berrogeita bost -
46 Kırk altı Berrogeita sei -
47 Kırk yedi Berrogeita zazpi -
48 Kırk sekiz Berrogeita zortzi -
49 Kırk dokuz Berrogeita bederatzi -
50 Elli Berrogeita -
51 Elli bir Berrogeita bat -
52 Elli iki Berrogeita bi -
53 Elli üç Berrogeita hiru -
54 Elli dört Berrogeita lau -
55 Elli beş Berrogeita bost -
56 Elli altı Berrogeita sei -
57 Elli yedi Berrogeita zazpi -
58 Elli sekiz Berrogeita zortzi -
59 Elli dokuz Berrogeita bederatzi -
60 Altmış Hirurogei -
61 Altmış bir Hirurogeita bat -
62 Altmış iki Hirurogeita bi -
63 Altmış üç Hirurogeita hiru -
64 Altmış dört Hirurogeita lau -
65 Altmış beş Hirurogeita bost -
66 Altmış altı Hirurogeita sei -
67 Altmış yedi Hirurogeita zazpi -
68 Altmış sekiz Hirurogeita zortzi -
69 Altmış dokuz Hirurogeita bederatzi -
70 Yetmiş Hirurogeita -
71 Yetmiş bir Hirurogeita hamar bat -
72 Yetmiş iki Hirurogeita bi -
73 Yetmiş üç Hirurogeita hiru -
74 Yetmiş dört Hirurogeita lau -
75 Yetmiş beş Hirurogeita hamabost -
76 Yetmiş altı Hirurogeita sei -
77 Yetmiş yedi Hirurogeita zazpi -
78 Yetmiş sekiz Hirurogeita zortzi -
79 Yetmiş dokuz Hirurogeita bederatzi -
80 Seksen Laurogei -
81 Seksen bir Laurogei bat -
82 Seksen iki Laurogeita bi -
83 Seksen üç Laurogeita hiru -
84 Seksen dört Laurogeita lau -
85 Seksen beş Laurogeita bost -
86 Seksen altı Laurogeita sei -
87 Seksen yedi Laurogeita zazpi -
88 Seksen sekiz Laurogeita zortzi -
89 Seksen dokuz Laurogeita bederatzi -
90 Doksan Laurogeita hamar -
91 Doksan bir Laurogeita bat -
92 Doksan iki Laurogeita bi -
93 Doksan üç Laurogeita hiru -
94 Doksandört Laurogeita lau -
95 Doksan beş Laurogeita bost -
96 Doksan altı Laurogeita sei -
97 Doksan yedi Laurogeita zazpi -
98 Doksan sekiz Laurogeita zortzi -
99 Doksan dokuz Laurogeita bederatzi -
100 Yüz Ehun -