1'den 100'e kadar Azerice sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Sıfır -
1 Bir Bir -
2 Iki Iki -
3 Üç Üç -
4 Dört Dörd -
5 Beş Beş -
6 Altı Altı -
7 Yedi Yeddi -
8 Sekiz Səkkiz -
9 Dokuz Doqquz -
10 On On -
11 On bir On bir -
12 On iki On iki -
13 On üç On üç -
14 On dört On dörd -
15 On beş On beş -
16 On altı On altı -
17 On yedi On yeddi -
18 On sekiz On səkkiz -
19 On dokuz On doqquz -
20 Yirmi Iyirmi -
21 Yirmi bir Iyirmi bir -
22 Yirmi iki İyirmi iki -
23 Yirmi üç Iyirmi üç -
24 Yirmi dört Iyirmi dörd -
25 Yirmi beş Iyirmi beş -
26 Yirmi altı Iyirmi altı -
27 Yirmi yedi Iyirmi yeddi -
28 Yirmi sekiz Iyirmi səkkiz -
29 Yirmi dokuz Iyirmi doqquz -
30 Otuz Otuz -
31 Otuz bir Otuz bir -
32 Otuz iki Otuz iki -
33 Otuz üç Otuz üç -
34 Otuz dört Otuz dörd -
35 Otuz beş Otuz beş -
36 Otuz altı Otuz altı -
37 Otuz yedi Otuz yeddi -
38 Otuz sekiz Otuz səkkiz -
39 Otuz dokuz Otuz doqquz -
40 Kırk Qırx -
41 Kırk bir Qırx bir -
42 Kırk iki Qırx iki -
43 Kırk üç Qırx üç -
44 Kırk dört Qırx dörd -
45 Kırk beş Qırx beş -
46 Kırk altı Qırx altı -
47 Kırk yedi Qırx yeddi -
48 Kırk sekiz Qırx səkkiz -
49 Kırk dokuz Qırx doqquz -
50 Elli Əlli -
51 Elli bir Əlli bir -
52 Elli iki Əlli iki -
53 Elli üç Əlli üç -
54 Elli dört Əlli dörd -
55 Elli beş Əlli beş -
56 Elli altı Əlli altı -
57 Elli yedi Əlli yeddi -
58 Elli sekiz Əlli səkkiz -
59 Elli dokuz Əlli doqquz -
60 Altmış Altmış -
61 Altmış bir Altmış bir -
62 Altmış iki Sixty iki -
63 Altmış üç Altmış üç -
64 Altmış dört Altmış dörd -
65 Altmış beş Altmış beş -
66 Altmış altı Altmış altı -
67 Altmış yedi Altmış yeddi -
68 Altmış sekiz Altmış səkkiz -
69 Altmış dokuz Sixty doqquz -
70 Yetmiş Yetmiş -
71 Yetmiş bir Yetmiş bir -
72 Yetmiş iki Yetmiş iki -
73 Yetmiş üç Yetmiş üç -
74 Yetmiş dört Yetmiş dörd -
75 Yetmiş beş Yetmiş beş -
76 Yetmiş altı Yetmiş altı -
77 Yetmiş yedi Yetmiş yeddi -
78 Yetmiş sekiz Yetmiş səkkiz -
79 Yetmiş dokuz Yetmiş doqquz -
80 Seksen Səksən -
81 Seksen bir Səksən bir -
82 Seksen iki Səksən iki -
83 Seksen üç Səksən üç -
84 Seksen dört Səksən dörd -
85 Seksen beş Səksən beş -
86 Seksen altı Səksən altı -
87 Seksen yedi Səksən yeddi -
88 Seksen sekiz Səksən səkkiz -
89 Seksen dokuz Səksən doqquz -
90 Doksan Doxsan -
91 Doksan bir Doxsan bir -
92 Doksan iki Doxsan iki -
93 Doksan üç Doxsan üç -
94 Doksandört Doxsan dörd -
95 Doksan beş Doxsan beş -
96 Doksan altı Doxsan altı -
97 Doksan yedi Doxsan yeddi -
98 Doksan sekiz Doxsan səkkiz -
99 Doksan dokuz Doxsan doqquz -
100 Yüz Yüz -