1'den 100'e kadar Arapça sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır صفر
1 Bir واحد
2 Iki اثنان
3 Üç ثلاثة
4 Dört أربعة
5 Beş خمسة
6 Altı ستة
7 Yedi سبعة
8 Sekiz ثمانية
9 Dokuz تسعة
10 On عشرة
11 On bir أحد عشر
12 On iki اثنا عشر
13 On üç ثلاثة عشر
14 On dört أربعة عشرة
15 On beş خمسة عشر
16 On altı ست عشرة
17 On yedi سبعة عشر
18 On sekiz ثمانية عشر
19 On dokuz تسعة عشر
20 Yirmi عشرون
21 Yirmi bir واحد وعشرون
22 Yirmi iki إثنان وعشرون
23 Yirmi üç ثلاثة وعشرين
24 Yirmi dört أربع وعشرين
25 Yirmi beş خمسة وعشرين
26 Yirmi altı ستة وعشرين
27 Yirmi yedi سبعة وعشرون
28 Yirmi sekiz ثمانية وعشرين
29 Yirmi dokuz تسعة وعشرون
30 Otuz ثلاثون
31 Otuz bir ثلاثون واحد
32 Otuz iki اثنين وثلاثين
33 Otuz üç ثلاثة وثلاثين
34 Otuz dört أربعة وثلاثين
35 Otuz beş خمسة وثلاثين
36 Otuz altı ستة وثلاثين
37 Otuz yedi سبعة وثلاثون
38 Otuz sekiz ثمانية وثلاثون
39 Otuz dokuz ثلاثين تسعة
40 Kırk أربعون
41 Kırk bir أربعون واحد
42 Kırk iki اثنين وأربعين
43 Kırk üç ثلاثة وأربعون
44 Kırk dört أربعة وأربعون
45 Kırk beş خمسة وأربعين
46 Kırk altı ستة وأربعين
47 Kırk yedi سبعة وأربعون
48 Kırk sekiz ثمان وأربعين
49 Kırk dokuz تسعة وأربعون
50 Elli خمسون
51 Elli bir واحد وخمسون
52 Elli iki إثنان وخمسون
53 Elli üç ثلاثة وخمسون
54 Elli dört أربعة وخمسين
55 Elli beş خمسة وخمسون
56 Elli altı ستة وخمسون
57 Elli yedi سبعة وخمسين
58 Elli sekiz ثمانية وخمسون
59 Elli dokuz تسعة وخمسون
60 Altmış ستون
61 Altmış bir إحدى وستين
62 Altmış iki اثنان وستون
63 Altmış üç ثلاثة وستون
64 Altmış dört أربعة وستون
65 Altmış beş خمسة وستون
66 Altmış altı ستة وستين
67 Altmış yedi سبعة وستين
68 Altmış sekiz ثمانية وستين
69 Altmış dokuz تسعة وستين
70 Yetmiş سبعون
71 Yetmiş bir سبعين واحد
72 Yetmiş iki اثنان وسبعون
73 Yetmiş üç ثلاثة وسبعون
74 Yetmiş dört أربعة وسبعين
75 Yetmiş beş خمسة وسبعون
76 Yetmiş altı ستة وسبعين
77 Yetmiş yedi سبعة وسبعون
78 Yetmiş sekiz ثمانية وسبعين
79 Yetmiş dokuz تسعة وسبعون
80 Seksen ثمانون
81 Seksen bir ثمانون واحد
82 Seksen iki ثمانين اثنين
83 Seksen üç وثلاثة وثمانين
84 Seksen dört ثمانون أربعة
85 Seksen beş خمسة وثمانون
86 Seksen altı ستة وثمانون
87 Seksen yedi سبعة وثمانون
88 Seksen sekiz ثمانية وثمانون
89 Seksen dokuz وتسعة وثمانون
90 Doksan تسعون
91 Doksan bir تسعين واحد
92 Doksan iki تسعين اثنين
93 Doksan üç ثلاثة وتسعون
94 Doksandört تسعين أربعة
95 Doksan beş تسعين خمسة
96 Doksan altı ستة وتسعون
97 Doksan yedi تسعون سبعة
98 Doksan sekiz ثمانية وتسعين
99 Doksan dokuz تسعة وتسعين
100 Yüz مائة