1'den 100'e kadar Almanca sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Null
1 Bir Eins
2 Iki Zwei
3 Üç Drei
4 Dört Vier
5 Beş Fünf
6 Altı Sechs
7 Yedi Sieben
8 Sekiz Acht
9 Dokuz Neun
10 On Zehn
11 On bir Elf
12 On iki Zwölf
13 On üç Dreizehn
14 On dört Vierzehn
15 On beş Fünfzehn
16 On altı Sechzehn
17 On yedi Siebzehn
18 On sekiz Achtzehn
19 On dokuz Neunzehn
20 Yirmi Zwanzig
21 Yirmi bir Einundzwanzig
22 Yirmi iki Zweiundzwanzig
23 Yirmi üç Dreiundzwanzig
24 Yirmi dört Vierundzwanzig
25 Yirmi beş Fϋnfundzwanzig
26 Yirmi altı Sechsundzwanzig
27 Yirmi yedi Siebenundzwanzig
28 Yirmi sekiz Achtundzwanzig
29 Yirmi dokuz Neunundzwanzig
30 Otuz Dreißig
31 Otuz bir Einunddreißig
32 Otuz iki Zweiunddreißig
33 Otuz üç Dreiunddreißig
34 Otuz dört Vierunddreißig
35 Otuz beş Fϋnfunddreißig
36 Otuz altı Sechsunddreißig
37 Otuz yedi Siebenunddreißig
38 Otuz sekiz Achtunddreißig
39 Otuz dokuz Neununddreißig
40 Kırk Vierzig
41 Kırk bir Einundvierzig
42 Kırk iki Zweiundvierzig
43 Kırk üç Dreiundvierzig
44 Kırk dört Vierundvierzig
45 Kırk beş Fϋnfundvierzig
46 Kırk altı Sechsundvierzig
47 Kırk yedi Siebenundvierzig
48 Kırk sekiz Achtundvierzig
49 Kırk dokuz Neunundvierzig
50 Elli Fϋnfzig
51 Elli bir Einundfϋnfzig
52 Elli iki Zweiundfϋnfzig
53 Elli üç Dreiundfϋnfzig
54 Elli dört Vierundfϋnfzig
55 Elli beş Fϋnfundfϋnfzig
56 Elli altı Sechsundfϋnfzig
57 Elli yedi Siebenundfϋnfzig
58 Elli sekiz Achtundfϋnfzig
59 Elli dokuz Neunundfünfzig
60 Altmış Sechzig
61 Altmış bir Einundsechzig
62 Altmış iki Zweiundsechzig
63 Altmış üç Dreiundsechzig
64 Altmış dört Vierundsechzig
65 Altmış beş Fϋnfundsechzig
66 Altmış altı Sechsundsechzig
67 Altmış yedi Siebenundsechzig
68 Altmış sekiz Achtundsechzig
69 Altmış dokuz Neunundsechzig
70 Yetmiş Siebzig
71 Yetmiş bir Einundsiebzig
72 Yetmiş iki Zweiundsiebzig
73 Yetmiş üç Dreiundsiebzig
74 Yetmiş dört Vierundsiebzig
75 Yetmiş beş Fϋnfundsiebzig
76 Yetmiş altı Sechsundsiebzig
77 Yetmiş yedi Siebenundsiebzig
78 Yetmiş sekiz Achtundsiebzig
79 Yetmiş dokuz Neunundsiebzig
80 Seksen Achtzig
81 Seksen bir Einundachtzig
82 Seksen iki Zweiundachtzig
83 Seksen üç Dreiundachtzig
84 Seksen dört Vierundachtzig
85 Seksen beş Fϋnfundachtzig
86 Seksen altı Sechsundachtzig
87 Seksen yedi Siebenundachtzig
88 Seksen sekiz Achtundachtzig
89 Seksen dokuz Neunundachtzig
90 Doksan Neunzig
91 Doksan bir Einundneunzig
92 Doksan iki Zweiundneunzig
93 Doksan üç Dreiundneunzig
94 Doksandört Vierundneunzig
95 Doksan beş Fϋnfundneunzig
96 Doksan altı Sechsundneunzig
97 Doksan yedi Siebenundneunzig
98 Doksan sekiz Achtundneunzig
99 Doksan dokuz Neunundneunzig
100 Yüz Hundert