1'den 100'e kadar Afrika dili sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Zero -
1 Bir Een -
2 Iki Twee -
3 Üç Drie -
4 Dört Vier -
5 Beş Vyf -
6 Altı Ses -
7 Yedi Sewe -
8 Sekiz Agt -
9 Dokuz Nege -
10 On Tien -
11 On bir Elf -
12 On iki Twaalf -
13 On üç Dertien -
14 On dört Veertien -
15 On beş Vyftien -
16 On altı Sestien -
17 On yedi Sewentien -
18 On sekiz Agtien -
19 On dokuz Negentien -
20 Yirmi Twintig -
21 Yirmi bir Twintig -
22 Yirmi iki Twee en twintig -
23 Yirmi üç Drie en twintig -
24 Yirmi dört Vier en twintig -
25 Yirmi beş Vyf en twintig -
26 Yirmi altı Ses en twintig -
27 Yirmi yedi Sewe en twintig -
28 Yirmi sekiz Twintig -
29 Yirmi dokuz Nege en twintig -
30 Otuz Dertig -
31 Otuz bir Dertig een -
32 Otuz iki Twee en dertig -
33 Otuz üç Drie en dertig -
34 Otuz dört Dertig vier -
35 Otuz beş Vyf en dertig -
36 Otuz altı Ses en dertig -
37 Otuz yedi Sewe en dertig -
38 Otuz sekiz Agt en dertig -
39 Otuz dokuz Dertig nege -
40 Kırk Veertig -
41 Kırk bir Een en veertig -
42 Kırk iki Veertig twee -
43 Kırk üç Veertig drie -
44 Kırk dört Veertig vier -
45 Kırk beş Vyf en veertig -
46 Kırk altı Ses en veertig -
47 Kırk yedi Veertig sewe -
48 Kırk sekiz Agt en veertig -
49 Kırk dokuz Veertig nege -
50 Elli Vyftig -
51 Elli bir Vyftig een -
52 Elli iki Twee en vyftig -
53 Elli üç Vyftig drie -
54 Elli dört Vier en vyftig -
55 Elli beş Vyf en vyftig -
56 Elli altı Vyftig ses -
57 Elli yedi Sewe en vyftig -
58 Elli sekiz Agt en vyftig -
59 Elli dokuz Vyftig nege -
60 Altmış Sestig -
61 Altmış bir Een en sestig -
62 Altmış iki Twee en sestig -
63 Altmış üç Sestig drie -
64 Altmış dört Sestig vier -
65 Altmış beş Vyf en sestig -
66 Altmış altı Sestig -
67 Altmış yedi Sestig sewe -
68 Altmış sekiz Sestig agt -
69 Altmış dokuz Sestig nege -
70 Yetmiş Sewentig -
71 Yetmiş bir Sewentig -
72 Yetmiş iki Twee en sewentig -
73 Yetmiş üç Sewentig drie -
74 Yetmiş dört Vier en sewentig -
75 Yetmiş beş Vyf en sewentig -
76 Yetmiş altı Sewentig ses -
77 Yetmiş yedi Sewe en sewentig -
78 Yetmiş sekiz Sewentig agt -
79 Yetmiş dokuz Sewentig nege -
80 Seksen Tagtig -
81 Seksen bir Tagtig een -
82 Seksen iki Twee en tagtig -
83 Seksen üç Drie en tagtig -
84 Seksen dört Vier en tagtig -
85 Seksen beş Vyf en tagtig -
86 Seksen altı Ses en tagtig -
87 Seksen yedi Sewe en tagtig -
88 Seksen sekiz Agt en tagtig -
89 Seksen dokuz Nege en tagtig -
90 Doksan Negentig -
91 Doksan bir Negentig een -
92 Doksan iki Negentig twee -
93 Doksan üç Negentig drie -
94 Doksandört Negentig vier -
95 Doksan beş Negentig vyf -
96 Doksan altı Negentig ses -
97 Doksan yedi Negentig sewe -
98 Doksan sekiz Negentig agt -
99 Doksan dokuz Negentig -
100 Yüz Een honderd -