1'den 100'e kadar Yoruba sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Odo -
1 Bir Okan -
2 Iki Meji -
3 Üç Mẹta -
4 Dört Mẹrin -
5 Beş Marun -
6 Altı Mefa -
7 Yedi Meje -
8 Sekiz Mẹjọ -
9 Dokuz Mẹsan -
10 On Mẹwàá -
11 On bir Mọkanla -
12 On iki Mejila -
13 On üç Mẹtala -
14 On dört Mẹrinla -
15 On beş Mẹdogun -
16 On altı Mẹrindinlogun -
17 On yedi Mẹtadilogun -
18 On sekiz Mejidilogun -
19 On dokuz Mọkandilogun -
20 Yirmi Logun -
21 Yirmi bir Ogún ọkan -
22 Yirmi iki Meji-le-logun -
23 Yirmi üç Mẹta-le-logun -
24 Yirmi dört Mẹrin-le-logun -
25 Yirmi beş Arundinlogbon -
26 Yirmi altı Ogun mẹfa -
27 Yirmi yedi Ogun meje -
28 Yirmi sekiz Ogun mẹjọ -
29 Yirmi dokuz Ogun mẹsan -
30 Otuz ọgbọn -
31 Otuz bir ọgbọn ọkan -
32 Otuz iki ọgbọn meji -
33 Otuz üç ọgbọn mẹta -
34 Otuz dört ọgbọn mẹrin -
35 Otuz beş ọgbọn marun -
36 Otuz altı ọgbọn mefa -
37 Otuz yedi ọgbọn meje -
38 Otuz sekiz ọgbọn mẹjọ -
39 Otuz dokuz ọgbọn mẹsan -
40 Kırk Ogoji -
41 Kırk bir Ogoji ọkan -
42 Kırk iki Ogoji meji -
43 Kırk üç Ogoji mẹta -
44 Kırk dört Ogoji mẹrin -
45 Kırk beş Ogoji marun -
46 Kırk altı Ogoji mẹfa -
47 Kırk yedi Ogoji meje -
48 Kırk sekiz Ogoji mẹjọ -
49 Kırk dokuz Ogoji mẹsan -
50 Elli Aadọta -
51 Elli bir Aadọta ọkan -
52 Elli iki Aadọta meji -
53 Elli üç Aadọta mẹta -
54 Elli dört Aadọta mẹrin -
55 Elli beş Aadọta marun -
56 Elli altı Aadọta mẹfa -
57 Elli yedi Aadọta meje -
58 Elli sekiz Aadọta mẹjọ -
59 Elli dokuz Aadọta mẹsan -
60 Altmış ọgọta -
61 Altmış bir ọgọta okan -
62 Altmış iki ọgọta meji -
63 Altmış üç ọgọta meta -
64 Altmış dört ọgọta merin -
65 Altmış beş ọgọta marun -
66 Altmış altı ọgọta mefa -
67 Altmış yedi ọgọta meje -
68 Altmış sekiz ọgọta mejo -
69 Altmış dokuz ọgọta mesan -
70 Yetmiş ãdọrin -
71 Yetmiş bir ãdọrin ọkan -
72 Yetmiş iki ãdọrin meji -
73 Yetmiş üç ãdọrin mẹta -
74 Yetmiş dört ãdọrin mẹrin -
75 Yetmiş beş ãdọrin marun -
76 Yetmiş altı ãdọrin mẹfa -
77 Yetmiş yedi ãdọrin meje -
78 Yetmiş sekiz ãdọrin mẹjọ -
79 Yetmiş dokuz ãdọrin mẹsan -
80 Seksen ọgọrin -
81 Seksen bir ọgọrin okan -
82 Seksen iki ọgọrin meji -
83 Seksen üç ọgọrin meta -
84 Seksen dört ọgọrin merin -
85 Seksen beş ọgọrin marun -
86 Seksen altı ọgọrin mefa -
87 Seksen yedi ọgọrin meje -
88 Seksen sekiz ọgọrin mejo -
89 Seksen dokuz ọgọrin mesan -
90 Doksan Aadọrun -
91 Doksan bir Aadọrun ọkan -
92 Doksan iki Aadọrun meji -
93 Doksan üç Aadọrun mẹta -
94 Doksandört Aadọrun mẹrin -
95 Doksan beş Aadọrun marun -
96 Doksan altı Aadọrun mẹfa -
97 Doksan yedi Aadọrun meje -
98 Doksan sekiz Aadọrun mẹjọ -
99 Doksan dokuz Aadọrun mẹsan -
100 Yüz ọkan ọgọrun -