1'den 100'e kadar Yoruba sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırOdo -
1BirOkan -
2IkiMeji -
3ÜçMẹta -
4DörtMẹrin -
5BeşMarun -
6AltıMefa -
7YediMeje -
8SekizMẹjọ -
9DokuzMẹsan -
10OnMẹwàá -
11On birMọkanla -
12On ikiMejila -
13On üçMẹtala -
14On dörtMẹrinla -
15On beşMẹdogun -
16On altıMẹrindinlogun -
17On yediMẹtadilogun -
18On sekizMejidilogun -
19On dokuzMọkandilogun -
20YirmiLogun -
21Yirmi birOgún ọkan -
22Yirmi ikiMeji-le-logun -
23Yirmi üçMẹta-le-logun -
24Yirmi dörtMẹrin-le-logun -
25Yirmi beşArundinlogbon -
26Yirmi altıOgun mẹfa -
27Yirmi yediOgun meje -
28Yirmi sekizOgun mẹjọ -
29Yirmi dokuzOgun mẹsan -
30Otuzọgbọn -
31Otuz birọgbọn ọkan -
32Otuz ikiọgbọn meji -
33Otuz üçọgbọn mẹta -
34Otuz dörtọgbọn mẹrin -
35Otuz beşọgbọn marun -
36Otuz altıọgbọn mefa -
37Otuz yediọgbọn meje -
38Otuz sekizọgbọn mẹjọ -
39Otuz dokuzọgbọn mẹsan -
40KırkOgoji -
41Kırk birOgoji ọkan -
42Kırk ikiOgoji meji -
43Kırk üçOgoji mẹta -
44Kırk dörtOgoji mẹrin -
45Kırk beşOgoji marun -
46Kırk altıOgoji mẹfa -
47Kırk yediOgoji meje -
48Kırk sekizOgoji mẹjọ -
49Kırk dokuzOgoji mẹsan -
50ElliAadọta -
51Elli birAadọta ọkan -
52Elli ikiAadọta meji -
53Elli üçAadọta mẹta -
54Elli dörtAadọta mẹrin -
55Elli beşAadọta marun -
56Elli altıAadọta mẹfa -
57Elli yediAadọta meje -
58Elli sekizAadọta mẹjọ -
59Elli dokuzAadọta mẹsan -
60Altmışọgọta -
61Altmış birọgọta okan -
62Altmış ikiọgọta meji -
63Altmış üçọgọta meta -
64Altmış dörtọgọta merin -
65Altmış beşọgọta marun -
66Altmış altıọgọta mefa -
67Altmış yediọgọta meje -
68Altmış sekizọgọta mejo -
69Altmış dokuzọgọta mesan -
70Yetmişãdọrin -
71Yetmiş birãdọrin ọkan -
72Yetmiş ikiãdọrin meji -
73Yetmiş üçãdọrin mẹta -
74Yetmiş dörtãdọrin mẹrin -
75Yetmiş beşãdọrin marun -
76Yetmiş altıãdọrin mẹfa -
77Yetmiş yediãdọrin meje -
78Yetmiş sekizãdọrin mẹjọ -
79Yetmiş dokuzãdọrin mẹsan -
80Seksenọgọrin -
81Seksen birọgọrin okan -
82Seksen ikiọgọrin meji -
83Seksen üçọgọrin meta -
84Seksen dörtọgọrin merin -
85Seksen beşọgọrin marun -
86Seksen altıọgọrin mefa -
87Seksen yediọgọrin meje -
88Seksen sekizọgọrin mejo -
89Seksen dokuzọgọrin mesan -
90DoksanAadọrun -
91Doksan birAadọrun ọkan -
92Doksan ikiAadọrun meji -
93Doksan üçAadọrun mẹta -
94DoksandörtAadọrun mẹrin -
95Doksan beşAadọrun marun -
96Doksan altıAadọrun mẹfa -
97Doksan yediAadọrun meje -
98Doksan sekizAadọrun mẹjọ -
99Doksan dokuzAadọrun mẹsan -
100Yüzọkan ọgọrun -

Comments