1'den 100'e kadar Urduca sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır زیرو -
1 Bir ایک کے -
2 Iki دو -
3 Üç تین -
4 Dört چار -
5 Beş پانچ -
6 Altı چھ -
7 Yedi سات -
8 Sekiz آٹھ -
9 Dokuz نو -
10 On دس -
11 On bir گیارہ -
12 On iki بارہ -
13 On üç تیرہ -
14 On dört چودہ -
15 On beş پندرہ -
16 On altı سولہ -
17 On yedi سترہ -
18 On sekiz اٹھارہ -
19 On dokuz انیس -
20 Yirmi بیس -
21 Yirmi bir بیس ایک -
22 Yirmi iki بائیس -
23 Yirmi üç بیس تین -
24 Yirmi dört چوبیس -
25 Yirmi beş پچیس -
26 Yirmi altı بیس چھ -
27 Yirmi yedi سات بیس -
28 Yirmi sekiz بیس آٹھ -
29 Yirmi dokuz انتیس -
30 Otuz تیس -
31 Otuz bir تیس میں سے ایک -
32 Otuz iki تیس دو -
33 Otuz üç تیس تین -
34 Otuz dört چونتیس -
35 Otuz beş پینتیس -
36 Otuz altı تیس چھ -
37 Otuz yedi تیس سات -
38 Otuz sekiz تیس آٹھ -
39 Otuz dokuz انتالیس -
40 Kırk چالیس -
41 Kırk bir چالیس سے ایک -
42 Kırk iki چالیس دو -
43 Kırk üç چالیس تین -
44 Kırk dört چالیس چار -
45 Kırk beş چالیس پانچ -
46 Kırk altı چالیس چھ -
47 Kırk yedi چالیس سات -
48 Kırk sekiz اڑتالیس -
49 Kırk dokuz چالیس نو -
50 Elli پچاس -
51 Elli bir اکیاون -
52 Elli iki پچاس دو -
53 Elli üç پچاس تین -
54 Elli dört پچاس چار -
55 Elli beş پچاس پانچ -
56 Elli altı پچاس چھ -
57 Elli yedi پچاس سات -
58 Elli sekiz پچاس آٹھ -
59 Elli dokuz پچاس نو -
60 Altmış ساٹھ -
61 Altmış bir ساٹھ سے ایک -
62 Altmış iki ساٹھ دو -
63 Altmış üç تریسٹھ -
64 Altmış dört ساٹھ چار -
65 Altmış beş پینسٹھ -
66 Altmış altı ساٹھ چھ -
67 Altmış yedi ساٹھ سات -
68 Altmış sekiz ساٹھ آٹھ -
69 Altmış dokuz نو ساٹھ -
70 Yetmiş ستر -
71 Yetmiş bir ستر ایک -
72 Yetmiş iki ستر دو -
73 Yetmiş üç ستر تین -
74 Yetmiş dört چوہتر -
75 Yetmiş beş ستر پانچ -
76 Yetmiş altı ستر چھ -
77 Yetmiş yedi ستر سات -
78 Yetmiş sekiz ستر آٹھ -
79 Yetmiş dokuz ستر نو -
80 Seksen اسی -
81 Seksen bir اسی سے ایک -
82 Seksen iki اسی دو -
83 Seksen üç اسی تین -
84 Seksen dört اسی چار -
85 Seksen beş اسی پانچ -
86 Seksen altı اسی چھ -
87 Seksen yedi اسی سات -
88 Seksen sekiz اسی آٹھ -
89 Seksen dokuz اسی نو -
90 Doksan نوے -
91 Doksan bir نوے سے ایک -
92 Doksan iki نوے دو -
93 Doksan üç نوے تین -
94 Doksandört نوے چار -
95 Doksan beş نوے پانچ -
96 Doksan altı نوے چھ -
97 Doksan yedi نوے سات -
98 Doksan sekiz اٹھانوے -
99 Doksan dokuz نوے نو -
100 Yüz ایک سو -