1'den 100'e kadar Ukraynaca sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır нулю -
1 Bir один -
2 Iki два -
3 Üç три -
4 Dört чотири -
5 Beş п'ять -
6 Altı шість -
7 Yedi сім -
8 Sekiz вісім -
9 Dokuz дев'ять -
10 On десять -
11 On bir одинадцять -
12 On iki дванадцять -
13 On üç тринадцять -
14 On dört чотирнадцять -
15 On beş п'ятнадцять -
16 On altı шістнадцять -
17 On yedi сімнадцять -
18 On sekiz вісімнадцять -
19 On dokuz дев'ятнадцять -
20 Yirmi двадцять -
21 Yirmi bir двадцять один -
22 Yirmi iki двадцять два -
23 Yirmi üç двадцять три -
24 Yirmi dört двадцять чотири -
25 Yirmi beş двадцять п'ять -
26 Yirmi altı двадцять шість -
27 Yirmi yedi двадцять сім -
28 Yirmi sekiz двадцять вісім -
29 Yirmi dokuz двадцять дев'ять -
30 Otuz тридцять -
31 Otuz bir тридцять один -
32 Otuz iki тридцять два -
33 Otuz üç тридцять три -
34 Otuz dört тридцять чотири -
35 Otuz beş тридцять п'ять -
36 Otuz altı тридцять шість -
37 Otuz yedi тридцять сім -
38 Otuz sekiz тридцять вісім -
39 Otuz dokuz тридцять дев'ять -
40 Kırk сорок -
41 Kırk bir сорок один -
42 Kırk iki сорок два -
43 Kırk üç сорок три -
44 Kırk dört сорок чотири -
45 Kırk beş сорок п'ять -
46 Kırk altı сорок шість -
47 Kırk yedi сорок сім -
48 Kırk sekiz сорок вісім -
49 Kırk dokuz сорок дев'ять -
50 Elli п'ятдесят -
51 Elli bir п'ятдесят один -
52 Elli iki п'ятдесят два -
53 Elli üç п'ятдесят три -
54 Elli dört п'ятдесят чотири -
55 Elli beş п'ятдесят п'ять -
56 Elli altı п'ятдесят шість -
57 Elli yedi п'ятдесят сім -
58 Elli sekiz п'ятдесят вісім -
59 Elli dokuz п'ятдесят дев'ять -
60 Altmış шістдесят -
61 Altmış bir шістдесят один -
62 Altmış iki шістдесят два -
63 Altmış üç шістдесят три -
64 Altmış dört шістдесят чотири -
65 Altmış beş шістдесят п'ять -
66 Altmış altı шістдесят шість -
67 Altmış yedi шістдесят сім -
68 Altmış sekiz шістдесят вісім -
69 Altmış dokuz шістдесят дев'ять -
70 Yetmiş сімдесят -
71 Yetmiş bir сімдесят один -
72 Yetmiş iki сімдесят два -
73 Yetmiş üç сімдесят три -
74 Yetmiş dört сімдесят чотири -
75 Yetmiş beş сімдесят п'ять -
76 Yetmiş altı сімдесят шість -
77 Yetmiş yedi сімдесят сім -
78 Yetmiş sekiz сімдесят вісім -
79 Yetmiş dokuz сімдесят дев'ять -
80 Seksen вісімдесят -
81 Seksen bir вісімдесят один -
82 Seksen iki вісімдесят два -
83 Seksen üç вісімдесят три -
84 Seksen dört вісімдесят чотири -
85 Seksen beş вісімдесят п'ять -
86 Seksen altı вісімдесят шість -
87 Seksen yedi вісімдесят сім -
88 Seksen sekiz вісімдесят вісім -
89 Seksen dokuz вісімдесят дев'ять -
90 Doksan дев'яносто -
91 Doksan bir дев'яносто один -
92 Doksan iki дев'яносто два -
93 Doksan üç дев'яносто три -
94 Doksandört дев'яносто чотири -
95 Doksan beş дев'яносто п'ять -
96 Doksan altı дев'яносто шість -
97 Doksan yedi дев'яносто сім -
98 Doksan sekiz дев'яносто вісім -
99 Doksan dokuz дев'яносто дев'ять -
100 Yüz Сто -