1'den 100'e kadar Ukraynaca sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0Sıfırнулю -
1Birодин -
2Ikiдва -
3Üçтри -
4Dörtчотири -
5Beşп'ять -
6Altıшість -
7Yediсім -
8Sekizвісім -
9Dokuzдев'ять -
10Onдесять -
11On birодинадцять -
12On ikiдванадцять -
13On üçтринадцять -
14On dörtчотирнадцять -
15On beşп'ятнадцять -
16On altıшістнадцять -
17On yediсімнадцять -
18On sekizвісімнадцять -
19On dokuzдев'ятнадцять -
20Yirmiдвадцять -
21Yirmi birдвадцять один -
22Yirmi ikiдвадцять два -
23Yirmi üçдвадцять три -
24Yirmi dörtдвадцять чотири -
25Yirmi beşдвадцять п'ять -
26Yirmi altıдвадцять шість -
27Yirmi yediдвадцять сім -
28Yirmi sekizдвадцять вісім -
29Yirmi dokuzдвадцять дев'ять -
30Otuzтридцять -
31Otuz birтридцять один -
32Otuz ikiтридцять два -
33Otuz üçтридцять три -
34Otuz dörtтридцять чотири -
35Otuz beşтридцять п'ять -
36Otuz altıтридцять шість -
37Otuz yediтридцять сім -
38Otuz sekizтридцять вісім -
39Otuz dokuzтридцять дев'ять -
40Kırkсорок -
41Kırk birсорок один -
42Kırk ikiсорок два -
43Kırk üçсорок три -
44Kırk dörtсорок чотири -
45Kırk beşсорок п'ять -
46Kırk altıсорок шість -
47Kırk yediсорок сім -
48Kırk sekizсорок вісім -
49Kırk dokuzсорок дев'ять -
50Elliп'ятдесят -
51Elli birп'ятдесят один -
52Elli ikiп'ятдесят два -
53Elli üçп'ятдесят три -
54Elli dörtп'ятдесят чотири -
55Elli beşп'ятдесят п'ять -
56Elli altıп'ятдесят шість -
57Elli yediп'ятдесят сім -
58Elli sekizп'ятдесят вісім -
59Elli dokuzп'ятдесят дев'ять -
60Altmışшістдесят -
61Altmış birшістдесят один -
62Altmış ikiшістдесят два -
63Altmış üçшістдесят три -
64Altmış dörtшістдесят чотири -
65Altmış beşшістдесят п'ять -
66Altmış altıшістдесят шість -
67Altmış yediшістдесят сім -
68Altmış sekizшістдесят вісім -
69Altmış dokuzшістдесят дев'ять -
70Yetmişсімдесят -
71Yetmiş birсімдесят один -
72Yetmiş ikiсімдесят два -
73Yetmiş üçсімдесят три -
74Yetmiş dörtсімдесят чотири -
75Yetmiş beşсімдесят п'ять -
76Yetmiş altıсімдесят шість -
77Yetmiş yediсімдесят сім -
78Yetmiş sekizсімдесят вісім -
79Yetmiş dokuzсімдесят дев'ять -
80Seksenвісімдесят -
81Seksen birвісімдесят один -
82Seksen ikiвісімдесят два -
83Seksen üçвісімдесят три -
84Seksen dörtвісімдесят чотири -
85Seksen beşвісімдесят п'ять -
86Seksen altıвісімдесят шість -
87Seksen yediвісімдесят сім -
88Seksen sekizвісімдесят вісім -
89Seksen dokuzвісімдесят дев'ять -
90Doksanдев'яносто -
91Doksan birдев'яносто один -
92Doksan ikiдев'яносто два -
93Doksan üçдев'яносто три -
94Doksandörtдев'яносто чотири -
95Doksan beşдев'яносто п'ять -
96Doksan altıдев'яносто шість -
97Doksan yediдев'яносто сім -
98Doksan sekizдев'яносто вісім -
99Doksan dokuzдев'яносто дев'ять -
100YüzСто -

Comments