1'den 100'e kadar Svahili sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Zero -
1 Bir Moja -
2 Iki Mbili -
3 Üç Tatu -
4 Dört Tarakimu -
5 Beş Tano -
6 Altı Sita -
7 Yedi Saba -
8 Sekiz Nane -
9 Dokuz Tisa -
10 On Kumi -
11 On bir Kumi na moja -
12 On iki Kumi na mbili -
13 On üç Kumi na tatu -
14 On dört Kumi na nne -
15 On beş Kumi na tano -
16 On altı Kumi na sita -
17 On yedi Kumi na saba -
18 On sekiz Kumi na nane -
19 On dokuz Kumi na tisa -
20 Yirmi Ishirini -
21 Yirmi bir Ishirini na moja -
22 Yirmi iki Ishirini na mbili -
23 Yirmi üç Ishirini na tatu -
24 Yirmi dört Ishirini na nne -
25 Yirmi beş Ishirini na tano -
26 Yirmi altı Ishirini na sita -
27 Yirmi yedi Ishirini na saba -
28 Yirmi sekiz Ishirini na nane -
29 Yirmi dokuz Ishirini tisa -
30 Otuz Thelathini -
31 Otuz bir Thelathini moja -
32 Otuz iki Thelathini na wawili -
33 Otuz üç Thelathini na tatu -
34 Otuz dört Thelathini na nne -
35 Otuz beş Thelathini na tano -
36 Otuz altı Thelathini na sita -
37 Otuz yedi Thelathini na saba -
38 Otuz sekiz Thelathini nane -
39 Otuz dokuz Thelathini na tisa -
40 Kırk Arobaini -
41 Kırk bir Arobaini moja -
42 Kırk iki Arobaini na miwili -
43 Kırk üç Arobaini tatu -
44 Kırk dört Arobaini na nne -
45 Kırk beş Arobaini na mitano -
46 Kırk altı Arobaini na sita -
47 Kırk yedi Arobaini saba -
48 Kırk sekiz Arobaini nane -
49 Kırk dokuz Arobaini na tisa -
50 Elli Fifty -
51 Elli bir Fifty moja -
52 Elli iki Hamsini na mbili -
53 Elli üç Fifty tatu -
54 Elli dört Fifty nne -
55 Elli beş Hamsini na tano -
56 Elli altı Hamsini na sita -
57 Elli yedi Hamsini na saba -
58 Elli sekiz Fifty nane -
59 Elli dokuz Fifty tisa -
60 Altmış Sitini -
61 Altmış bir Sitini moja -
62 Altmış iki Sitini mbili -
63 Altmış üç Sitini tatu -
64 Altmış dört Sitini na nne -
65 Altmış beş Sitini na tano -
66 Altmış altı Sitini na sita -
67 Altmış yedi Sitini saba -
68 Altmış sekiz Sitini nane -
69 Altmış dokuz Sitini tisa -
70 Yetmiş Sabini -
71 Yetmiş bir Sabini moja -
72 Yetmiş iki Sabini na mbili -
73 Yetmiş üç Sabini na tatu -
74 Yetmiş dört Sabini nne -
75 Yetmiş beş Sabini na tano -
76 Yetmiş altı Sabini na sita -
77 Yetmiş yedi Sabini saba -
78 Yetmiş sekiz Sabini nane -
79 Yetmiş dokuz Sabini na tisa -
80 Seksen Themanini -
81 Seksen bir Themanini moja -
82 Seksen iki Themanini mbili -
83 Seksen üç Themanini tatu -
84 Seksen dört Themanini na nne -
85 Seksen beş Themanini na tano -
86 Seksen altı Themanini na sita -
87 Seksen yedi Themanini na saba -
88 Seksen sekiz Themanini na nane -
89 Seksen dokuz Themanini na tisa -
90 Doksan Tisini -
91 Doksan bir Tisini moja -
92 Doksan iki Tisini mbili -
93 Doksan üç Tisini tatu -
94 Doksandört Tisini nne -
95 Doksan beş Tisini na tano -
96 Doksan altı Tisini sita -
97 Doksan yedi Tisini saba -
98 Doksan sekiz Tisini na nane -
99 Doksan dokuz Tisini na tisa -
100 Yüz Mia moja -