1'den 100'e kadar Somalice sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Eber -
1 Bir Mid ka mid ah -
2 Iki Laba -
3 Üç Saddex -
4 Dört Afar -
5 Beş Shan -
6 Altı Lix -
7 Yedi Todoba -
8 Sekiz Sideed -
9 Dokuz Sagaal -
10 On Toban -
11 On bir kow iyo toban -
12 On iki Laba iyo toban -
13 On üç İyo toban -
14 On dört Afar iyo toban -
15 On beş Shan iyo toban -
16 On altı Lix iyo toban -
17 On yedi Todoba iyo toban -
18 On sekiz Siddeed iyo toban -
19 On dokuz Sagaal iyo toban -
20 Yirmi Labaatan -
21 Yirmi bir Labaatan ka mid ah -
22 Yirmi iki Labaatan laba -
23 Yirmi üç Saddex iyo labaatan -
24 Yirmi dört Labaatan iyo afar -
25 Yirmi beş Labaatan iyo shan -
26 Yirmi altı Lix iyo labaatan -
27 Yirmi yedi Toddoba iyo labaatankii -
28 Yirmi sekiz Siddeed iyo labaatan -
29 Yirmi dokuz Labaatan iyo sagaal -
30 Otuz Soddon -
31 Otuz bir Mid ka mid soddon -
32 Otuz iki Laba iyo soddon -
33 Otuz üç Saddex iyo soddon -
34 Otuz dört Afar iyo soddon -
35 Otuz beş Soddon iyo shan -
36 Otuz altı Lix iyo soddon -
37 Otuz yedi Toddoba iyo soddon -
38 Otuz sekiz Siddeed iyo soddon -
39 Otuz dokuz Sagaal iyo soddon -
40 Kırk Afartan -
41 Kırk bir Afartan mid -
42 Kırk iki Laba iyo afartan -
43 Kırk üç Saddex iyo afartan -
44 Kırk dört Afartan afar -
45 Kırk beş Shan iyo afartan -
46 Kırk altı Lix iyo afartan -
47 Kırk yedi Afartan iyo todoba -
48 Kırk sekiz Siddeed iyo afartan -
49 Kırk dokuz Afartan iyo sagaal -
50 Elli Konton -
51 Elli bir Konton mid -
52 Elli iki Konton laba -
53 Elli üç Konton saddex -
54 Elli dört Konton iyo afar -
55 Elli beş Konton shan -
56 Elli altı Konton lix -
57 Elli yedi Konton toddobada -
58 Elli sekiz Konton sideed -
59 Elli dokuz Konton iyo sagaal -
60 Altmış Lixdan -
61 Altmış bir Lixdan mid -
62 Altmış iki Lixdan laba -
63 Altmış üç Lixdan saddex -
64 Altmış dört Lixdan afar -
65 Altmış beş Lixdan shan -
66 Altmış altı Lixdan lix -
67 Altmış yedi Lixdan toddobada -
68 Altmış sekiz Lixdan sideed -
69 Altmış dokuz Lixdan sagaal -
70 Yetmiş Toddobaatan -
71 Yetmiş bir Toddobaatan mid -
72 Yetmiş iki Toddobaatan laba -
73 Yetmiş üç Toddobaatan saddex -
74 Yetmiş dört Toddobaatan afar -
75 Yetmiş beş Todobaatan iyo shan -
76 Yetmiş altı Toddobaatan lix -
77 Yetmiş yedi Toddobaatan toddobada -
78 Yetmiş sekiz Todobaatan iyo sideed -
79 Yetmiş dokuz Toddobaatan iyo sagaal -
80 Seksen Siddeetan -
81 Seksen bir Siddeetan mid -
82 Seksen iki Iabba -
83 Seksen üç Siddeetan saddex -
84 Seksen dört Afar iyo sideetan -
85 Seksen beş Sideetan shan -
86 Seksen altı Sideetan iyo lix -
87 Seksen yedi Siddeetan toddobada -
88 Seksen sekiz Siddeetan sideed -
89 Seksen dokuz Siddeetan sagaal -
90 Doksan Sagaashan -
91 Doksan bir Sagaashan mid -
92 Doksan iki Sagaashan laba -
93 Doksan üç Sagaashan saddex -
94 Doksandört Sagaashan afar -
95 Doksan beş Sagaashan shan -
96 Doksan altı Sagaashan lix -
97 Doksan yedi Sagaashan toddobada -
98 Doksan sekiz Sagaashan sideed -
99 Doksan dokuz Sagaashan sagaal -
100 Yüz Mid ka mid ah boqol -