1'den 100'e kadar Slovence sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nič -
1 Bir Eden -
2 Iki Dve -
3 Üç Tri -
4 Dört štiri -
5 Beş Pet -
6 Altı Six -
7 Yedi Seven -
8 Sekiz Osem -
9 Dokuz Devet -
10 On Ten -
11 On bir Enajst -
12 On iki Dvanajst -
13 On üç Trinajst -
14 On dört štirinajst -
15 On beş Petnajst -
16 On altı šestnajst -
17 On yedi Sedemnajst -
18 On sekiz Osemnajst -
19 On dokuz Devetnajst -
20 Yirmi Dvajset -
21 Yirmi bir Enaindvajset -
22 Yirmi iki Dvaindvajset -
23 Yirmi üç Triindvajset -
24 Yirmi dört štiriindvajset -
25 Yirmi beş Petindvajset -
26 Yirmi altı Šestindvajset -
27 Yirmi yedi Sedemindvajset -
28 Yirmi sekiz Dvajset osem -
29 Yirmi dokuz Devetindvajset -
30 Otuz Trideset -
31 Otuz bir Trideset ena -
32 Otuz iki Dvaintrideset -
33 Otuz üç Trideset tri -
34 Otuz dört štiriintrideset -
35 Otuz beş Petintrideset -
36 Otuz altı šestintridesetih -
37 Otuz yedi Sedemintrideset -
38 Otuz sekiz Osemintrideset -
39 Otuz dokuz Trideset devet -
40 Kırk štirideset -
41 Kırk bir štirideset ena -
42 Kırk iki štirideset dva -
43 Kırk üç Triinštirideset -
44 Kırk dört štirideset štiri -
45 Kırk beş Petinštirideset -
46 Kırk altı štirideset šest -
47 Kırk yedi Sedeminštirideset -
48 Kırk sekiz štirideset osem -
49 Kırk dokuz štirideset devet -
50 Elli Fifty -
51 Elli bir Petdeset ena -
52 Elli iki Petdeset dve -
53 Elli üç Petdeset tri -
54 Elli dört Petdeset štiri -
55 Elli beş Petdeset pet -
56 Elli altı šestinpetdeset -
57 Elli yedi Sedeminpetdeset -
58 Elli sekiz Petdeset osem -
59 Elli dokuz Petdeset devet -
60 Altmış šestdeset -
61 Altmış bir šestdeset ena -
62 Altmış iki Dvainšestdeset -
63 Altmış üç šestdeset tri -
64 Altmış dört šestdeset štiri -
65 Altmış beş Petinšestdeset -
66 Altmış altı šestinšestdeset -
67 Altmış yedi Sedeminšestdeset -
68 Altmış sekiz Oseminšestdeset -
69 Altmış dokuz Devetinšestdeset -
70 Yetmiş Sedemdeset -
71 Yetmiş bir Enainsedemdeset -
72 Yetmiş iki Sedemdeset dva -
73 Yetmiş üç Sedemdeset tri -
74 Yetmiş dört Sedemdeset štiri -
75 Yetmiş beş Petinsedemdeset -
76 Yetmiş altı Sedemdeset šest -
77 Yetmiş yedi Sedemdeset sedem -
78 Yetmiş sekiz Sedemdeset osem -
79 Yetmiş dokuz Sedemdeset devet -
80 Seksen Osemdeset -
81 Seksen bir Osemdeset ena -
82 Seksen iki Osemdeset dva -
83 Seksen üç Osemdeset tri -
84 Seksen dört Osemdeset štiri -
85 Seksen beş Osemdeset pet -
86 Seksen altı Osemdeset šest -
87 Seksen yedi Osemdeset sedem -
88 Seksen sekiz Osemdeset osem -
89 Seksen dokuz Osemdeset devet -
90 Doksan Devetdeset -
91 Doksan bir Devetdeset ena -
92 Doksan iki Dvaindevetdeset -
93 Doksan üç Devetdeset tri -
94 Doksandört štiriindevetdeset -
95 Doksan beş Devetdeset pet -
96 Doksan altı Devetdeset šest -
97 Doksan yedi Sedemindevetdesetim -
98 Doksan sekiz Devetdeset osem -
99 Doksan dokuz Devetdeset devet -
100 Yüz Sto -