1'den 100'e kadar Slovence sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırNič -
1BirEden -
2IkiDve -
3ÜçTri -
4Dörtštiri -
5BeşPet -
6AltıSix -
7YediSeven -
8SekizOsem -
9DokuzDevet -
10OnTen -
11On birEnajst -
12On ikiDvanajst -
13On üçTrinajst -
14On dörtštirinajst -
15On beşPetnajst -
16On altıšestnajst -
17On yediSedemnajst -
18On sekizOsemnajst -
19On dokuzDevetnajst -
20YirmiDvajset -
21Yirmi birEnaindvajset -
22Yirmi ikiDvaindvajset -
23Yirmi üçTriindvajset -
24Yirmi dörtštiriindvajset -
25Yirmi beşPetindvajset -
26Yirmi altıŠestindvajset -
27Yirmi yediSedemindvajset -
28Yirmi sekizDvajset osem -
29Yirmi dokuzDevetindvajset -
30OtuzTrideset -
31Otuz birTrideset ena -
32Otuz ikiDvaintrideset -
33Otuz üçTrideset tri -
34Otuz dörtštiriintrideset -
35Otuz beşPetintrideset -
36Otuz altıšestintridesetih -
37Otuz yediSedemintrideset -
38Otuz sekizOsemintrideset -
39Otuz dokuzTrideset devet -
40Kırkštirideset -
41Kırk birštirideset ena -
42Kırk ikištirideset dva -
43Kırk üçTriinštirideset -
44Kırk dörtštirideset štiri -
45Kırk beşPetinštirideset -
46Kırk altıštirideset šest -
47Kırk yediSedeminštirideset -
48Kırk sekizštirideset osem -
49Kırk dokuzštirideset devet -
50ElliFifty -
51Elli birPetdeset ena -
52Elli ikiPetdeset dve -
53Elli üçPetdeset tri -
54Elli dörtPetdeset štiri -
55Elli beşPetdeset pet -
56Elli altıšestinpetdeset -
57Elli yediSedeminpetdeset -
58Elli sekizPetdeset osem -
59Elli dokuzPetdeset devet -
60Altmışšestdeset -
61Altmış biršestdeset ena -
62Altmış ikiDvainšestdeset -
63Altmış üçšestdeset tri -
64Altmış dörtšestdeset štiri -
65Altmış beşPetinšestdeset -
66Altmış altıšestinšestdeset -
67Altmış yediSedeminšestdeset -
68Altmış sekizOseminšestdeset -
69Altmış dokuzDevetinšestdeset -
70YetmişSedemdeset -
71Yetmiş birEnainsedemdeset -
72Yetmiş ikiSedemdeset dva -
73Yetmiş üçSedemdeset tri -
74Yetmiş dörtSedemdeset štiri -
75Yetmiş beşPetinsedemdeset -
76Yetmiş altıSedemdeset šest -
77Yetmiş yediSedemdeset sedem -
78Yetmiş sekizSedemdeset osem -
79Yetmiş dokuzSedemdeset devet -
80SeksenOsemdeset -
81Seksen birOsemdeset ena -
82Seksen ikiOsemdeset dva -
83Seksen üçOsemdeset tri -
84Seksen dörtOsemdeset štiri -
85Seksen beşOsemdeset pet -
86Seksen altıOsemdeset šest -
87Seksen yediOsemdeset sedem -
88Seksen sekizOsemdeset osem -
89Seksen dokuzOsemdeset devet -
90DoksanDevetdeset -
91Doksan birDevetdeset ena -
92Doksan ikiDvaindevetdeset -
93Doksan üçDevetdeset tri -
94Doksandörtštiriindevetdeset -
95Doksan beşDevetdeset pet -
96Doksan altıDevetdeset šest -
97Doksan yediSedemindevetdesetim -
98Doksan sekizDevetdeset osem -
99Doksan dokuzDevetdeset devet -
100YüzSto -

Comments