1'den 100'e kadar Slovakça sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırNula -
1BirJeden -
2IkiDve -
3ÜçTri -
4Dörtštyri -
5BeşPäť -
6Altıšesť -
7YediSedem -
8SekizOsem -
9DokuzDeväť -
10OnDesať -
11On birJedenásť -
12On ikiDvanásť -
13On üçTrinásť -
14On dörtštrnásť -
15On beşPätnásť -
16On altıšestnásť -
17On yediSedemnásť -
18On sekizOsemnásť -
19On dokuzDevätnásť -
20YirmiDvadsať -
21Yirmi birDvadsaťjeden -
22Yirmi ikiDvadsať dva -
23Yirmi üçDvadsať tri -
24Yirmi dörtDvadsať štyri -
25Yirmi beşDvadsaťpäť -
26Yirmi altıDvadsať šesť -
27Yirmi yediDvadsať sedem -
28Yirmi sekizDvadsať osem -
29Yirmi dokuzDvadsať deväť -
30OtuzTridsať -
31Otuz birTridsať jedna -
32Otuz ikiTridsať dva -
33Otuz üçTridsať tri -
34Otuz dörtTridsať štyri -
35Otuz beşTridsať päť -
36Otuz altıTridsaťšesť -
37Otuz yediTridsaťsedem -
38Otuz sekizTridsať osem -
39Otuz dokuzTridsaťdeväť -
40Kırkštyridsať -
41Kırk birštyridsať jedna -
42Kırk ikištyridsaťdva -
43Kırk üçštyridsať tri -
44Kırk dörtštyridsať štyri -
45Kırk beşštyridsaťpäť -
46Kırk altıštyridsať šesť -
47Kırk yedištyridsaťsedem -
48Kırk sekizštyridsať osem -
49Kırk dokuzštyridsať deväť -
50ElliPäťdesiat -
51Elli birPäťdesiat jedna -
52Elli ikiPäťdesiat dva -
53Elli üçPäťdesiat tri -
54Elli dörtPäťdesiat štyri -
55Elli beşPäťdesiat päť -
56Elli altıPäťdesiat šesť -
57Elli yediPäťdesiat sedem -
58Elli sekizPäťdesiat osem -
59Elli dokuzPäťdesiat deväť -
60Altmışšesťdesiat -
61Altmış biršesťdesiat jedna -
62Altmış ikišesťdesiat dva -
63Altmış üçšesťdesiat tri -
64Altmış dörtšesťdesiat štyri -
65Altmış beşšesťdesiatpäť -
66Altmış altıSixty six -
67Altmış yedišesťdesiat sedem -
68Altmış sekizšesťdesiat osem -
69Altmış dokuzšesťdesiat deväť -
70YetmişSedemdesiat -
71Yetmiş birSedemdesiat jedna -
72Yetmiş ikiSedemdesiatdva -
73Yetmiş üçSedemdesiat tri -
74Yetmiş dörtSedemdesiat štyri -
75Yetmiş beşSedemdesiatpäť -
76Yetmiş altıSedemdesiatšesť -
77Yetmiş yediSedemdesiatsedem -
78Yetmiş sekizSedemdesiatosem -
79Yetmiş dokuzSedemdesiat deväť -
80SeksenOsemdesiat -
81Seksen birOsemdesiat jedna -
82Seksen ikiOsemdesiatdva -
83Seksen üçOsemdesiat tri -
84Seksen dörtOsemdesiat štyri -
85Seksen beşOsemdesiatpäť -
86Seksen altıOsemdesiat šesť -
87Seksen yediOsemdesiat sedem -
88Seksen sekizOsemdesiat osem -
89Seksen dokuzOsemdesiat deväť -
90DoksanDeväťdesiat -
91Doksan birDeväťdesiat jedna -
92Doksan ikiDeväťdesiatdva -
93Doksan üçDeväťdesiat tri -
94DoksandörtDeväťdesiat štyri -
95Doksan beşDeväťdesiat päť -
96Doksan altıDeväťdesiat šesť -
97Doksan yediDeväťdesiat sedem -
98Doksan sekizDeväťdesiat osem -
99Doksan dokuzDeväťdesiat deväť -
100YüzSto -

Comments