1'den 100'e kadar Slovakça sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nula -
1 Bir Jeden -
2 Iki Dve -
3 Üç Tri -
4 Dört štyri -
5 Beş Päť -
6 Altı šesť -
7 Yedi Sedem -
8 Sekiz Osem -
9 Dokuz Deväť -
10 On Desať -
11 On bir Jedenásť -
12 On iki Dvanásť -
13 On üç Trinásť -
14 On dört štrnásť -
15 On beş Pätnásť -
16 On altı šestnásť -
17 On yedi Sedemnásť -
18 On sekiz Osemnásť -
19 On dokuz Devätnásť -
20 Yirmi Dvadsať -
21 Yirmi bir Dvadsaťjeden -
22 Yirmi iki Dvadsať dva -
23 Yirmi üç Dvadsať tri -
24 Yirmi dört Dvadsať štyri -
25 Yirmi beş Dvadsaťpäť -
26 Yirmi altı Dvadsať šesť -
27 Yirmi yedi Dvadsať sedem -
28 Yirmi sekiz Dvadsať osem -
29 Yirmi dokuz Dvadsať deväť -
30 Otuz Tridsať -
31 Otuz bir Tridsať jedna -
32 Otuz iki Tridsať dva -
33 Otuz üç Tridsať tri -
34 Otuz dört Tridsať štyri -
35 Otuz beş Tridsať päť -
36 Otuz altı Tridsaťšesť -
37 Otuz yedi Tridsaťsedem -
38 Otuz sekiz Tridsať osem -
39 Otuz dokuz Tridsaťdeväť -
40 Kırk štyridsať -
41 Kırk bir štyridsať jedna -
42 Kırk iki štyridsaťdva -
43 Kırk üç štyridsať tri -
44 Kırk dört štyridsať štyri -
45 Kırk beş štyridsaťpäť -
46 Kırk altı štyridsať šesť -
47 Kırk yedi štyridsaťsedem -
48 Kırk sekiz štyridsať osem -
49 Kırk dokuz štyridsať deväť -
50 Elli Päťdesiat -
51 Elli bir Päťdesiat jedna -
52 Elli iki Päťdesiat dva -
53 Elli üç Päťdesiat tri -
54 Elli dört Päťdesiat štyri -
55 Elli beş Päťdesiat päť -
56 Elli altı Päťdesiat šesť -
57 Elli yedi Päťdesiat sedem -
58 Elli sekiz Päťdesiat osem -
59 Elli dokuz Päťdesiat deväť -
60 Altmış šesťdesiat -
61 Altmış bir šesťdesiat jedna -
62 Altmış iki šesťdesiat dva -
63 Altmış üç šesťdesiat tri -
64 Altmış dört šesťdesiat štyri -
65 Altmış beş šesťdesiatpäť -
66 Altmış altı Sixty six -
67 Altmış yedi šesťdesiat sedem -
68 Altmış sekiz šesťdesiat osem -
69 Altmış dokuz šesťdesiat deväť -
70 Yetmiş Sedemdesiat -
71 Yetmiş bir Sedemdesiat jedna -
72 Yetmiş iki Sedemdesiatdva -
73 Yetmiş üç Sedemdesiat tri -
74 Yetmiş dört Sedemdesiat štyri -
75 Yetmiş beş Sedemdesiatpäť -
76 Yetmiş altı Sedemdesiatšesť -
77 Yetmiş yedi Sedemdesiatsedem -
78 Yetmiş sekiz Sedemdesiatosem -
79 Yetmiş dokuz Sedemdesiat deväť -
80 Seksen Osemdesiat -
81 Seksen bir Osemdesiat jedna -
82 Seksen iki Osemdesiatdva -
83 Seksen üç Osemdesiat tri -
84 Seksen dört Osemdesiat štyri -
85 Seksen beş Osemdesiatpäť -
86 Seksen altı Osemdesiat šesť -
87 Seksen yedi Osemdesiat sedem -
88 Seksen sekiz Osemdesiat osem -
89 Seksen dokuz Osemdesiat deväť -
90 Doksan Deväťdesiat -
91 Doksan bir Deväťdesiat jedna -
92 Doksan iki Deväťdesiatdva -
93 Doksan üç Deväťdesiat tri -
94 Doksandört Deväťdesiat štyri -
95 Doksan beş Deväťdesiat päť -
96 Doksan altı Deväťdesiat šesť -
97 Doksan yedi Deväťdesiat sedem -
98 Doksan sekiz Deväťdesiat osem -
99 Doksan dokuz Deväťdesiat deväť -
100 Yüz Sto -