1'den 100'e kadar Sırpça sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır нула -
1 Bir један -
2 Iki два -
3 Üç три -
4 Dört четири -
5 Beş пет -
6 Altı шест -
7 Yedi седам -
8 Sekiz осам -
9 Dokuz девет -
10 On десет -
11 On bir једанаест -
12 On iki дванаест -
13 On üç тринаест -
14 On dört четрнаест -
15 On beş петнаест -
16 On altı шеснаест -
17 On yedi седамнаесторо -
18 On sekiz осамнаест -
19 On dokuz деветнаест -
20 Yirmi двадесет -
21 Yirmi bir Двадесет један -
22 Yirmi iki Двадесет два -
23 Yirmi üç Двадесет три -
24 Yirmi dört Двадесет четири -
25 Yirmi beş двадесет пет -
26 Yirmi altı Двадесет шест -
27 Yirmi yedi Двадесет седам -
28 Yirmi sekiz Двадесет осам -
29 Yirmi dokuz Двадесет девет -
30 Otuz тридесет -
31 Otuz bir Тридесет један -
32 Otuz iki Тридесет два -
33 Otuz üç Тридесет три -
34 Otuz dört Тридесет четири -
35 Otuz beş Тридесет пет -
36 Otuz altı Тридесет шест -
37 Otuz yedi Тридесет седам -
38 Otuz sekiz Тридесет осам -
39 Otuz dokuz Тридесет девет -
40 Kırk четрдесет -
41 Kırk bir четрдесет један -
42 Kırk iki четрдесет два -
43 Kırk üç четрдесет три -
44 Kırk dört четрдесет четири -
45 Kırk beş четрдесет пет -
46 Kırk altı четрдесет шест -
47 Kırk yedi четрдесет седам -
48 Kırk sekiz четрдесет осам -
49 Kırk dokuz четрдесет девет -
50 Elli педесет -
51 Elli bir Педесет један -
52 Elli iki Педесет два -
53 Elli üç Педесет и три -
54 Elli dört Педесет четири -
55 Elli beş Педесет и пет -
56 Elli altı Педесет шест -
57 Elli yedi Педесет седам -
58 Elli sekiz Педесет осам -
59 Elli dokuz Педесет девет -
60 Altmış шездесет -
61 Altmış bir Шездесет један -
62 Altmış iki Шездесет два -
63 Altmış üç Шездесет три -
64 Altmış dört Шездесет четири -
65 Altmış beş Шездесет пет -
66 Altmış altı Шездесет шест -
67 Altmış yedi шездесет седам -
68 Altmış sekiz шездесет осам -
69 Altmış dokuz шездесет девет -
70 Yetmiş седамдесет -
71 Yetmiş bir Седамдесет један -
72 Yetmiş iki Седамдесет два -
73 Yetmiş üç Седамдесет три -
74 Yetmiş dört седамдесет четири -
75 Yetmiş beş седамдесет и пет -
76 Yetmiş altı Седамдесет шест -
77 Yetmiş yedi Седамдесет седам -
78 Yetmiş sekiz Седамдесет осам -
79 Yetmiş dokuz седамдесет девет -
80 Seksen осамдесет -
81 Seksen bir Осамдесет један -
82 Seksen iki Осамдесет два -
83 Seksen üç Осамдесет три -
84 Seksen dört Осамдесет четири -
85 Seksen beş Осамдесет пет -
86 Seksen altı Осамдесет шест -
87 Seksen yedi Осамдесет седам -
88 Seksen sekiz Осамдесет осам -
89 Seksen dokuz Осамдесет девет -
90 Doksan деведесет -
91 Doksan bir Деведесет један -
92 Doksan iki Деведесет два -
93 Doksan üç Деведесет три -
94 Doksandört Деведесет четири -
95 Doksan beş Деведесет пет -
96 Doksan altı Деведесет шест -
97 Doksan yedi Деведесет седам -
98 Doksan sekiz Деведесет осам -
99 Doksan dokuz Деведесет девет -
100 Yüz Сто -