1'den 100'e kadar Sırpça sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0Sıfırнула -
1Birједан -
2Ikiдва -
3Üçтри -
4Dörtчетири -
5Beşпет -
6Altıшест -
7Yediседам -
8Sekizосам -
9Dokuzдевет -
10Onдесет -
11On birједанаест -
12On ikiдванаест -
13On üçтринаест -
14On dörtчетрнаест -
15On beşпетнаест -
16On altıшеснаест -
17On yediседамнаесторо -
18On sekizосамнаест -
19On dokuzдеветнаест -
20Yirmiдвадесет -
21Yirmi birДвадесет један -
22Yirmi ikiДвадесет два -
23Yirmi üçДвадесет три -
24Yirmi dörtДвадесет четири -
25Yirmi beşдвадесет пет -
26Yirmi altıДвадесет шест -
27Yirmi yediДвадесет седам -
28Yirmi sekizДвадесет осам -
29Yirmi dokuzДвадесет девет -
30Otuzтридесет -
31Otuz birТридесет један -
32Otuz ikiТридесет два -
33Otuz üçТридесет три -
34Otuz dörtТридесет четири -
35Otuz beşТридесет пет -
36Otuz altıТридесет шест -
37Otuz yediТридесет седам -
38Otuz sekizТридесет осам -
39Otuz dokuzТридесет девет -
40Kırkчетрдесет -
41Kırk birчетрдесет један -
42Kırk ikiчетрдесет два -
43Kırk üçчетрдесет три -
44Kırk dörtчетрдесет четири -
45Kırk beşчетрдесет пет -
46Kırk altıчетрдесет шест -
47Kırk yediчетрдесет седам -
48Kırk sekizчетрдесет осам -
49Kırk dokuzчетрдесет девет -
50Elliпедесет -
51Elli birПедесет један -
52Elli ikiПедесет два -
53Elli üçПедесет и три -
54Elli dörtПедесет четири -
55Elli beşПедесет и пет -
56Elli altıПедесет шест -
57Elli yediПедесет седам -
58Elli sekizПедесет осам -
59Elli dokuzПедесет девет -
60Altmışшездесет -
61Altmış birШездесет један -
62Altmış ikiШездесет два -
63Altmış üçШездесет три -
64Altmış dörtШездесет четири -
65Altmış beşШездесет пет -
66Altmış altıШездесет шест -
67Altmış yediшездесет седам -
68Altmış sekizшездесет осам -
69Altmış dokuzшездесет девет -
70Yetmişседамдесет -
71Yetmiş birСедамдесет један -
72Yetmiş ikiСедамдесет два -
73Yetmiş üçСедамдесет три -
74Yetmiş dörtседамдесет четири -
75Yetmiş beşседамдесет и пет -
76Yetmiş altıСедамдесет шест -
77Yetmiş yediСедамдесет седам -
78Yetmiş sekizСедамдесет осам -
79Yetmiş dokuzседамдесет девет -
80Seksenосамдесет -
81Seksen birОсамдесет један -
82Seksen ikiОсамдесет два -
83Seksen üçОсамдесет три -
84Seksen dörtОсамдесет четири -
85Seksen beşОсамдесет пет -
86Seksen altıОсамдесет шест -
87Seksen yediОсамдесет седам -
88Seksen sekizОсамдесет осам -
89Seksen dokuzОсамдесет девет -
90Doksanдеведесет -
91Doksan birДеведесет један -
92Doksan ikiДеведесет два -
93Doksan üçДеведесет три -
94DoksandörtДеведесет четири -
95Doksan beşДеведесет пет -
96Doksan altıДеведесет шест -
97Doksan yediДеведесет седам -
98Doksan sekizДеведесет осам -
99Doksan dokuzДеведесет девет -
100YüzСто -

Comments