1'den 100'e kadar Romence sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Zero -
1 Bir Unul -
2 Iki Două -
3 Üç Trei -
4 Dört Patru -
5 Beş Cinci -
6 Altı șase -
7 Yedi Șapte -
8 Sekiz Opt -
9 Dokuz Nouă -
10 On Zece -
11 On bir Zece unul -
12 On iki Zece douâ -
13 On üç Zece trei -
14 On dört Zece patru -
15 On beş Zece cincu -
16 On altı Zece şaşe -
17 On yedi Zece şapte -
18 On sekiz Zece opt -
19 On dokuz Zece nouâ -
20 Yirmi Douăzeci -
21 Yirmi bir Douăzeci și unu -
22 Yirmi iki Douăzeci și doi -
23 Yirmi üç Douăzeci și trei -
24 Yirmi dört Douăzeci și patru -
25 Yirmi beş Douăzeci și cinci -
26 Yirmi altı Douăzeci și șase -
27 Yirmi yedi Douăzeci și șapte -
28 Yirmi sekiz Douăzeci și opt -
29 Yirmi dokuz Douazeci si noua -
30 Otuz Treizeci -
31 Otuz bir Treizeci și unu -
32 Otuz iki Treizeci doi -
33 Otuz üç Treizeci și trei -
34 Otuz dört Treizeci si patru -
35 Otuz beş Treizeci și cinci -
36 Otuz altı Treizeci și șase -
37 Otuz yedi Treizeci și șapte -
38 Otuz sekiz Treizeci și opt -
39 Otuz dokuz Treizeci și nouă -
40 Kırk Patruzeci -
41 Kırk bir Patruzeci și unu la -
42 Kırk iki Patruzeci și două -
43 Kırk üç Patruzeci si trei -
44 Kırk dört Patruzeci și patru -
45 Kırk beş Patruzeci și cinci -
46 Kırk altı Patruzeci și șase -
47 Kırk yedi Patruzeci și șapte -
48 Kırk sekiz Patruzeci și opt -
49 Kırk dokuz Patruzeci și nouă -
50 Elli Cincizeci -
51 Elli bir Cincizeci si unu -
52 Elli iki Cincizeci și doi -
53 Elli üç Cincizeci si trei -
54 Elli dört Cincizeci si patru -
55 Elli beş Cincizeci și cinci -
56 Elli altı Cincizeci și șase -
57 Elli yedi Cincizeci și șapte -
58 Elli sekiz Cincizeci si opt -
59 Elli dokuz Cincizeci nouă -
60 Altmış Şaizeci -
61 Altmış bir Șaizeci și unu -
62 Altmış iki Șaizeci și doi -
63 Altmış üç Saizeci si trei -
64 Altmış dört Șaizeci și patru -
65 Altmış beş Șaizeci și cinci -
66 Altmış altı Șaizeci și șase -
67 Altmış yedi Șaizeci și șapte -
68 Altmış sekiz Șaizeci și opt -
69 Altmış dokuz Șaizeci și nouă -
70 Yetmiş Şaptezeci -
71 Yetmiş bir Saptezeci si unu -
72 Yetmiş iki Șaptezeci două -
73 Yetmiş üç Șaptezeci trei -
74 Yetmiş dört Șaptezeci și patru -
75 Yetmiş beş Șaptezeci și cinci -
76 Yetmiş altı Șaptezeci și șase -
77 Yetmiş yedi Șaptezeci și șapte -
78 Yetmiş sekiz Șaptezeci și opt -
79 Yetmiş dokuz Șaptezeci și nouă -
80 Seksen Optzeci -
81 Seksen bir Optzeci și unu de -
82 Seksen iki Optzeci două -
83 Seksen üç Optzeci trei -
84 Seksen dört Optzeci și patru -
85 Seksen beş Optzeci și cinci -
86 Seksen altı Optzeci și șase -
87 Seksen yedi Optzeci și șapte -
88 Seksen sekiz Optzeci și opt -
89 Seksen dokuz Optzeci și nouă -
90 Doksan Nouăzeci -
91 Doksan bir Nouăzeci unul -
92 Doksan iki Nouăzeci două -
93 Doksan üç Nouazeci si trei -
94 Doksandört Nouăzeci și patru -
95 Doksan beş Nouăzeci și cinci -
96 Doksan altı Nouăzeci și șase -
97 Doksan yedi Nouăzeci și șapte -
98 Doksan sekiz Nouăzeci și opt -
99 Doksan dokuz Nouăzeci și nouă -
100 Yüz O sută de -