1'den 100'e kadar Romence sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırZero -
1BirUnul -
2IkiDouă -
3ÜçTrei -
4DörtPatru -
5BeşCinci -
6Altıșase -
7YediȘapte -
8SekizOpt -
9DokuzNouă -
10OnZece -
11On birZece unul -
12On ikiZece douâ -
13On üçZece trei -
14On dörtZece patru -
15On beşZece cincu -
16On altıZece şaşe -
17On yediZece şapte -
18On sekizZece opt -
19On dokuzZece nouâ -
20YirmiDouăzeci -
21Yirmi birDouăzeci și unu -
22Yirmi ikiDouăzeci și doi -
23Yirmi üçDouăzeci și trei -
24Yirmi dörtDouăzeci și patru -
25Yirmi beşDouăzeci și cinci -
26Yirmi altıDouăzeci și șase -
27Yirmi yediDouăzeci și șapte -
28Yirmi sekizDouăzeci și opt -
29Yirmi dokuzDouazeci si noua -
30OtuzTreizeci -
31Otuz birTreizeci și unu -
32Otuz ikiTreizeci doi -
33Otuz üçTreizeci și trei -
34Otuz dörtTreizeci si patru -
35Otuz beşTreizeci și cinci -
36Otuz altıTreizeci și șase -
37Otuz yediTreizeci și șapte -
38Otuz sekizTreizeci și opt -
39Otuz dokuzTreizeci și nouă -
40KırkPatruzeci -
41Kırk birPatruzeci și unu la -
42Kırk ikiPatruzeci și două -
43Kırk üçPatruzeci si trei -
44Kırk dörtPatruzeci și patru -
45Kırk beşPatruzeci și cinci -
46Kırk altıPatruzeci și șase -
47Kırk yediPatruzeci și șapte -
48Kırk sekizPatruzeci și opt -
49Kırk dokuzPatruzeci și nouă -
50ElliCincizeci -
51Elli birCincizeci si unu -
52Elli ikiCincizeci și doi -
53Elli üçCincizeci si trei -
54Elli dörtCincizeci si patru -
55Elli beşCincizeci și cinci -
56Elli altıCincizeci și șase -
57Elli yediCincizeci și șapte -
58Elli sekizCincizeci si opt -
59Elli dokuzCincizeci nouă -
60AltmışŞaizeci -
61Altmış birȘaizeci și unu -
62Altmış ikiȘaizeci și doi -
63Altmış üçSaizeci si trei -
64Altmış dörtȘaizeci și patru -
65Altmış beşȘaizeci și cinci -
66Altmış altıȘaizeci și șase -
67Altmış yediȘaizeci și șapte -
68Altmış sekizȘaizeci și opt -
69Altmış dokuzȘaizeci și nouă -
70YetmişŞaptezeci -
71Yetmiş birSaptezeci si unu -
72Yetmiş ikiȘaptezeci două -
73Yetmiş üçȘaptezeci trei -
74Yetmiş dörtȘaptezeci și patru -
75Yetmiş beşȘaptezeci și cinci -
76Yetmiş altıȘaptezeci și șase -
77Yetmiş yediȘaptezeci și șapte -
78Yetmiş sekizȘaptezeci și opt -
79Yetmiş dokuzȘaptezeci și nouă -
80SeksenOptzeci -
81Seksen birOptzeci și unu de -
82Seksen ikiOptzeci două -
83Seksen üçOptzeci trei -
84Seksen dörtOptzeci și patru -
85Seksen beşOptzeci și cinci -
86Seksen altıOptzeci și șase -
87Seksen yediOptzeci și șapte -
88Seksen sekizOptzeci și opt -
89Seksen dokuzOptzeci și nouă -
90DoksanNouăzeci -
91Doksan birNouăzeci unul -
92Doksan ikiNouăzeci două -
93Doksan üçNouazeci si trei -
94DoksandörtNouăzeci și patru -
95Doksan beşNouăzeci și cinci -
96Doksan altıNouăzeci și șase -
97Doksan yediNouăzeci și șapte -
98Doksan sekizNouăzeci și opt -
99Doksan dokuzNouăzeci și nouă -
100YüzO sută de -

Comments