1'den 100'e kadar Portekizce sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Zero
1 Bir Um
2 Iki Dois
3 Üç Três
4 Dört Quatro
5 Beş Cinco
6 Altı Seis
7 Yedi Sete
8 Sekiz Oito
9 Dokuz Nove
10 On Dez
11 On bir Dez um
12 On iki Dez dois
13 On üç Dez três
14 On dört Dez quatro
15 On beş Dez cinco
16 On altı Dez seis
17 On yedi Dez sete
18 On sekiz Dez oito
19 On dokuz Dez nove
20 Yirmi Vinte
21 Yirmi bir Vinte um
22 Yirmi iki Vinte dois
23 Yirmi üç Vinte três
24 Yirmi dört Vinte quatro
25 Yirmi beş Vinte cinco
26 Yirmi altı Vinte seis
27 Yirmi yedi Vinte sete
28 Yirmi sekiz Vinte oito
29 Yirmi dokuz Vinte nove
30 Otuz Trinta
31 Otuz bir Trinta um
32 Otuz iki Trinta dois
33 Otuz üç Trinta três
34 Otuz dört Trinta quatro
35 Otuz beş Trinta cinco
36 Otuz altı Trinta seis
37 Otuz yedi Trinta sete
38 Otuz sekiz Trinta oito
39 Otuz dokuz Trinta nove
40 Kırk Quarenta
41 Kırk bir Quarenta um
42 Kırk iki Quarenta dois
43 Kırk üç Quarenta três
44 Kırk dört Quarenta quatro
45 Kırk beş Quarenta cinco
46 Kırk altı Quarenta seis
47 Kırk yedi Quarenta sete
48 Kırk sekiz Quarenta oito
49 Kırk dokuz Quarenta nove
50 Elli Cinqüenta
51 Elli bir Cinqüenta um
52 Elli iki Cinqüenta dois
53 Elli üç Cinqüenta três
54 Elli dört Cinqüenta quatro
55 Elli beş Cinqüenta cinco
56 Elli altı Cinquenta seis
57 Elli yedi Cinqüenta sete
58 Elli sekiz Cinqüenta oito
59 Elli dokuz Cinquenta nove
60 Altmış Sessenta
61 Altmış bir Sessenta um
62 Altmış iki Sessenta dois
63 Altmış üç Sessenta três
64 Altmış dört Sessenta quatro
65 Altmış beş Sessenta cinco
66 Altmış altı Sessenta seis
67 Altmış yedi Sessenta sete
68 Altmış sekiz Sessenta oito
69 Altmış dokuz Sessenta nove
70 Yetmiş Setenta
71 Yetmiş bir Setenta um
72 Yetmiş iki Setenta dois
73 Yetmiş üç Setenta três
74 Yetmiş dört Setenta quatro
75 Yetmiş beş Setenta cinco
76 Yetmiş altı Setenta seis
77 Yetmiş yedi Setenta sete
78 Yetmiş sekiz Setenta oito
79 Yetmiş dokuz Setenta nove
80 Seksen Oitenta
81 Seksen bir Oitenta um
82 Seksen iki Oitenta dois
83 Seksen üç Oitenta três
84 Seksen dört Oitenta quatro
85 Seksen beş Oitenta cinco
86 Seksen altı Oitenta seis
87 Seksen yedi Oitenta sete
88 Seksen sekiz Oitenta oito
89 Seksen dokuz Oitenta nove
90 Doksan Noventa
91 Doksan bir Noventa um
92 Doksan iki Noventa dois
93 Doksan üç Noventa três
94 Doksandört Noventa quatro
95 Doksan beş Noventa cinco
96 Doksan altı Noventa seis
97 Doksan yedi Noventa sete
98 Doksan sekiz Noventa oito
99 Doksan dokuz Noventa nove
100 Yüz Cem