1'den 100'e kadar Portekizce sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırZero
1BirUm
2IkiDois
3ÜçTrês
4DörtQuatro
5BeşCinco
6AltıSeis
7YediSete
8SekizOito
9DokuzNove
10OnDez
11On birDez um
12On ikiDez dois
13On üçDez três
14On dörtDez quatro
15On beşDez cinco
16On altıDez seis
17On yediDez sete
18On sekizDez oito
19On dokuzDez nove
20YirmiVinte
21Yirmi birVinte um
22Yirmi ikiVinte dois
23Yirmi üçVinte três
24Yirmi dörtVinte quatro
25Yirmi beşVinte cinco
26Yirmi altıVinte seis
27Yirmi yediVinte sete
28Yirmi sekizVinte oito
29Yirmi dokuzVinte nove
30OtuzTrinta
31Otuz birTrinta um
32Otuz ikiTrinta dois
33Otuz üçTrinta três
34Otuz dörtTrinta quatro
35Otuz beşTrinta cinco
36Otuz altıTrinta seis
37Otuz yediTrinta sete
38Otuz sekizTrinta oito
39Otuz dokuzTrinta nove
40KırkQuarenta
41Kırk birQuarenta um
42Kırk ikiQuarenta dois
43Kırk üçQuarenta três
44Kırk dörtQuarenta quatro
45Kırk beşQuarenta cinco
46Kırk altıQuarenta seis
47Kırk yediQuarenta sete
48Kırk sekizQuarenta oito
49Kırk dokuzQuarenta nove
50ElliCinqüenta
51Elli birCinqüenta um
52Elli ikiCinqüenta dois
53Elli üçCinqüenta três
54Elli dörtCinqüenta quatro
55Elli beşCinqüenta cinco
56Elli altıCinquenta seis
57Elli yediCinqüenta sete
58Elli sekizCinqüenta oito
59Elli dokuzCinquenta nove
60AltmışSessenta
61Altmış birSessenta um
62Altmış ikiSessenta dois
63Altmış üçSessenta três
64Altmış dörtSessenta quatro
65Altmış beşSessenta cinco
66Altmış altıSessenta seis
67Altmış yediSessenta sete
68Altmış sekizSessenta oito
69Altmış dokuzSessenta nove
70YetmişSetenta
71Yetmiş birSetenta um
72Yetmiş ikiSetenta dois
73Yetmiş üçSetenta três
74Yetmiş dörtSetenta quatro
75Yetmiş beşSetenta cinco
76Yetmiş altıSetenta seis
77Yetmiş yediSetenta sete
78Yetmiş sekizSetenta oito
79Yetmiş dokuzSetenta nove
80SeksenOitenta
81Seksen birOitenta um
82Seksen ikiOitenta dois
83Seksen üçOitenta três
84Seksen dörtOitenta quatro
85Seksen beşOitenta cinco
86Seksen altıOitenta seis
87Seksen yediOitenta sete
88Seksen sekizOitenta oito
89Seksen dokuzOitenta nove
90DoksanNoventa
91Doksan birNoventa um
92Doksan ikiNoventa dois
93Doksan üçNoventa três
94DoksandörtNoventa quatro
95Doksan beşNoventa cinco
96Doksan altıNoventa seis
97Doksan yediNoventa sete
98Doksan sekizNoventa oito
99Doksan dokuzNoventa nove
100YüzCem

Comments