1'den 100'e kadar Norveçce sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırNull
1BirEtt
2IkiTo
3ÜçTre
4DörtFire
5BeşFem
6AltıSeks
7YediSju
8Sekizåtte
9DokuzNi
10OnTi
11On birElleve
12On ikiTolv
13On üçTretten
14On dörtFjorten
15On beşFemten
16On altıSeksten
17On yediSeventeen
18On sekizAtten
19On dokuzNitten
20YirmiTjue
21Yirmi birTjueen
22Yirmi ikiTjueto
23Yirmi üçTjuetre
24Yirmi dörtTjuefire
25Yirmi beşTjuefem
26Yirmi altıTjueseks
27Yirmi yediTjue sju
28Yirmi sekizTjueåtte
29Yirmi dokuzTjueni
30OtuzTretti
31Otuz birTrettien
32Otuz ikiTretti to
33Otuz üçTrettitre
34Otuz dörtTrettifire
35Otuz beşTrettifem
36Otuz altıTrettiseks
37Otuz yediTrettisyv
38Otuz sekizTrettiåtte
39Otuz dokuzTretti ni
40KırkFørti
41Kırk birFørti ett
42Kırk ikiFørtito
43Kırk üçFørtitre
44Kırk dörtFørti fire
45Kırk beşFørtifem
46Kırk altıFørti seks
47Kırk yediFørti syv
48Kırk sekizFørtiåtte
49Kırk dokuzFørti ni
50ElliFemti
51Elli birFemtien
52Elli ikiFemtito
53Elli üçFemtitre
54Elli dörtFemtifire
55Elli beşFemtifem
56Elli altıFemtiseks
57Elli yediFemti sju
58Elli sekizFemtiåtte
59Elli dokuzFemtini
60AltmışSeksti
61Altmış birSekstien
62Altmış ikiSekstito
63Altmış üçSekstitre
64Altmış dörtSekstifire
65Altmış beşSekstifem
66Altmış altıSekstiseks
67Altmış yediSekstisju
68Altmış sekizSekstiåtte
69Altmış dokuzSekstini
70YetmişSytti
71Yetmiş birSyttiett
72Yetmiş ikiSyttito
73Yetmiş üçSytti tre
74Yetmiş dörtSyttifire
75Yetmiş beşSyttifem
76Yetmiş altıSyttiseks
77Yetmiş yediSeventy Seven
78Yetmiş sekizSytti åtte
79Yetmiş dokuzSyttini
80Seksenåtti
81Seksen biråttien
82Seksen ikiåttito
83Seksen üçåttitre
84Seksen dörtåtti fire
85Seksen beşåttifem
86Seksen altıåttiseks
87Seksen yediåtti sju
88Seksen sekizåttiåtte
89Seksen dokuzåtti ni
90DoksanNinety
91Doksan birNitti ett
92Doksan ikiNittito
93Doksan üçNitti tre
94DoksandörtNittifire
95Doksan beşNittifem
96Doksan altıNitti seks
97Doksan yediNitti sju
98Doksan sekizNittiåtte
99Doksan dokuzNittini
100YüzEtt hundre

Comments