1'den 100'e kadar Moğolca sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Тэг -
1 Bir нэгэн -
2 Iki хоёр -
3 Üç Гурван -
4 Dört Дөрвөн -
5 Beş таван -
6 Altı Зургаан -
7 Yedi Долоон -
8 Sekiz Найман -
9 Dokuz Есөн -
10 On Арван -
11 On bir арван нэгэн -
12 On iki Aрван хоёр -
13 On üç Aрван гурван -
14 On dört Aрван дөрвөн -
15 On beş Арван таван -
16 On altı Арван зургаан -
17 On yedi арван долоон -
18 On sekiz Арван найман -
19 On dokuz Aрван есөн -
20 Yirmi хорин -
21 Yirmi bir хорин нэгэн -
22 Yirmi iki хорин хоёр -
23 Yirmi üç хорин гурван -
24 Yirmi dört хорин дөрвөн -
25 Yirmi beş хорин таван -
26 Yirmi altı хорин зургаан -
27 Yirmi yedi хорин долоон -
28 Yirmi sekiz хорин найман -
29 Yirmi dokuz хорин есөн -
30 Otuz Гучин -
31 Otuz bir Гучин нэгэн -
32 Otuz iki Гучин хоёр -
33 Otuz üç Гучин гурван -
34 Otuz dört Гучин дөрвөн -
35 Otuz beş Гучин таван -
36 Otuz altı Гучин зургаан -
37 Otuz yedi Гучин долоон -
38 Otuz sekiz Гучин найман -
39 Otuz dokuz Гучин есөн -
40 Kırk дөчин -
41 Kırk bir дөчин нэг -
42 Kırk iki дөчин хоёр -
43 Kırk üç дөчин гурван -
44 Kırk dört дөчин дөрвөн -
45 Kırk beş дөчин таван -
46 Kırk altı дөчин зургаан -
47 Kırk yedi дөчин долоон -
48 Kırk sekiz дөчин найман -
49 Kırk dokuz дөчин есөн -
50 Elli Тавин -
51 Elli bir Тавин нэгэн -
52 Elli iki Тавин хоёр -
53 Elli üç Тавин гурван -
54 Elli dört Тавин дөрвөн -
55 Elli beş Тавин таван -
56 Elli altı Тавин зургаан -
57 Elli yedi Тавин долоон -
58 Elli sekiz Тавин найман -
59 Elli dokuz Тавин есөн -
60 Altmış Жаран -
61 Altmış bir Жаран нэгэн -
62 Altmış iki Жаран хоёр -
63 Altmış üç Жаран гурван -
64 Altmış dört Жаран дөрвөн -
65 Altmış beş Жаран таван -
66 Altmış altı Жаран зургаан -
67 Altmış yedi жаран долоон -
68 Altmış sekiz жаран найман -
69 Altmış dokuz Жаран есөн -
70 Yetmiş Дал -
71 Yetmiş bir Далан нэгэн -
72 Yetmiş iki Далан хоёр -
73 Yetmiş üç Далан гурван -
74 Yetmiş dört Дал дөрвөн -
75 Yetmiş beş Далан таван -
76 Yetmiş altı Далан зургаан -
77 Yetmiş yedi Далан долоон -
78 Yetmiş sekiz Далан найман -
79 Yetmiş dokuz Далан есөн -
80 Seksen наян -
81 Seksen bir наян нэгэн -
82 Seksen iki наян хоёр -
83 Seksen üç наян гурван -
84 Seksen dört наян дөрвөн -
85 Seksen beş наян таван -
86 Seksen altı наян зургаан -
87 Seksen yedi наян долоон -
88 Seksen sekiz наян найман -
89 Seksen dokuz наян есөн -
90 Doksan Одоогоор -
91 Doksan bir Одоогоор нэгэн -
92 Doksan iki Одоогоор хоёр -
93 Doksan üç Одоогоор гурван -
94 Doksandört Одоогоор дөрвөн -
95 Doksan beş Одоогоор таван -
96 Doksan altı Одоогоор зургаан -
97 Doksan yedi Одоогоор долоон -
98 Doksan sekiz Одоогоор найман -
99 Doksan dokuz Одоогоор есөн -
100 Yüz нэг зуун -