1'den 100'e kadar Lehçe sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Zero
1 Bir Jeden
2 Iki Dwa
3 Üç Trzy
4 Dört Cztery
5 Beş Pięć
6 Altı Sześć
7 Yedi Siedem
8 Sekiz Osiem
9 Dokuz Dziewięć
10 On Dziesięć
11 On bir Jedenaście
12 On iki Dwanaście
13 On üç Trzynaście
14 On dört Czternaście
15 On beş Piętnaście
16 On altı Szesnaście
17 On yedi Siedemnaście
18 On sekiz Osiemnaście
19 On dokuz Dziewiętnaście
20 Yirmi Dwadzieścia
21 Yirmi bir Dwadzieścia jeden
22 Yirmi iki Dwadzieścia dwa
23 Yirmi üç Dwadzieścia trzy
24 Yirmi dört Dwadzieścia cztery
25 Yirmi beş Dwadzieścia pięć
26 Yirmi altı Dwadzieścia sześć
27 Yirmi yedi Dwadzieścia siedem
28 Yirmi sekiz Dwadzieścia osiem
29 Yirmi dokuz Dwadzieścia dziewięć
30 Otuz Trzydzieści
31 Otuz bir Trzydzieści jeden
32 Otuz iki Trzydzieści dwa
33 Otuz üç Trzydzieści trzy
34 Otuz dört Trzydzieści cztery
35 Otuz beş Trzydzieści pięć
36 Otuz altı Trzydzieści sześć
37 Otuz yedi Trzydzieści siedem
38 Otuz sekiz Trzydzieści osiem
39 Otuz dokuz Trzydzieści dziewięć
40 Kırk Czterdzieści
41 Kırk bir Czterdzieści jeden
42 Kırk iki Czterdzieści dwa
43 Kırk üç Czterdzieści trzy
44 Kırk dört Czterdzieści cztery
45 Kırk beş Czterdzieści pięć
46 Kırk altı Czterdzieści sześć
47 Kırk yedi Czterdzieści siedem
48 Kırk sekiz Czterdzieści osiem
49 Kırk dokuz Czterdzieści dziewięć
50 Elli Pięćdziesiąt
51 Elli bir Pięćdziesiąt jeden
52 Elli iki Pięćdziesiąt dwa
53 Elli üç Pięćdziesiąt trzy
54 Elli dört Pięćdziesiąt cztery
55 Elli beş Pięćdziesiąt pięć
56 Elli altı Pięćdziesiąt sześć
57 Elli yedi Pięćdziesiąt siedem
58 Elli sekiz Pięćdziesiąt osiem
59 Elli dokuz Pięćdziesiąt dziewięć
60 Altmış Sześćdziesiąt
61 Altmış bir Sześćdziesiąt jeden
62 Altmış iki Sześćdziesiąt dwa
63 Altmış üç Sześćdziesiąt trzy
64 Altmış dört Sześćdziesiąt cztery
65 Altmış beş Sześćdziesiąt pięć
66 Altmış altı Sześćdziesiąt sześć
67 Altmış yedi Sześćdziesiąt siedem
68 Altmış sekiz Sześćdziesiąt osiem
69 Altmış dokuz Sześćdziesiąt dziewięć
70 Yetmiş Siedemdziesiąt
71 Yetmiş bir Siedemdziesiąt jeden
72 Yetmiş iki Siedemdziesiąt dwa
73 Yetmiş üç Siedemdziesiąt trzy
74 Yetmiş dört Siedemdziesiąt cztery
75 Yetmiş beş Siedemdziesiąt pięć
76 Yetmiş altı Siedemdziesiąt sześć
77 Yetmiş yedi Siedemdziesiąt siedem
78 Yetmiş sekiz Siedemdziesiąt osiem
79 Yetmiş dokuz Siedemdziesiąt dziewięć
80 Seksen Osiemdziesiąt
81 Seksen bir Osiemdziesiąt jeden
82 Seksen iki Osiemdziesiąt dwa
83 Seksen üç Osiemdziesiąt trzy
84 Seksen dört Osiemdziesiąt cztery
85 Seksen beş Osiemdziesiąt pięć
86 Seksen altı Osiemdziesiąt sześć
87 Seksen yedi Osiemdziesiąt siedem
88 Seksen sekiz Osiemdziesiąt osiem
89 Seksen dokuz Osiemdziesiąt dziewięć
90 Doksan Dziewięćdziesiąt
91 Doksan bir Dziewięćdziesiąt jeden
92 Doksan iki Dziewięćdziesiąt dwa
93 Doksan üç Dziewięćdziesiąt trzy
94 Doksandört Dziewięćdziesiąt cztery
95 Doksan beş Dziewięćdziesiąt pięć
96 Doksan altı Dziewięćdziesiąt sześć
97 Doksan yedi Dziewięćdziesiąt siedem
98 Doksan sekiz Dziewięćdziesiąt osiem
99 Doksan dokuz Dziewięćdziesiąt dziewięć
100 Yüz Sto