1'den 100'e kadar Lehçe sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırZero
1BirJeden
2IkiDwa
3ÜçTrzy
4DörtCztery
5BeşPięć
6AltıSześć
7YediSiedem
8SekizOsiem
9DokuzDziewięć
10OnDziesięć
11On birJedenaście
12On ikiDwanaście
13On üçTrzynaście
14On dörtCzternaście
15On beşPiętnaście
16On altıSzesnaście
17On yediSiedemnaście
18On sekizOsiemnaście
19On dokuzDziewiętnaście
20YirmiDwadzieścia
21Yirmi birDwadzieścia jeden
22Yirmi ikiDwadzieścia dwa
23Yirmi üçDwadzieścia trzy
24Yirmi dörtDwadzieścia cztery
25Yirmi beşDwadzieścia pięć
26Yirmi altıDwadzieścia sześć
27Yirmi yediDwadzieścia siedem
28Yirmi sekizDwadzieścia osiem
29Yirmi dokuzDwadzieścia dziewięć
30OtuzTrzydzieści
31Otuz birTrzydzieści jeden
32Otuz ikiTrzydzieści dwa
33Otuz üçTrzydzieści trzy
34Otuz dörtTrzydzieści cztery
35Otuz beşTrzydzieści pięć
36Otuz altıTrzydzieści sześć
37Otuz yediTrzydzieści siedem
38Otuz sekizTrzydzieści osiem
39Otuz dokuzTrzydzieści dziewięć
40KırkCzterdzieści
41Kırk birCzterdzieści jeden
42Kırk ikiCzterdzieści dwa
43Kırk üçCzterdzieści trzy
44Kırk dörtCzterdzieści cztery
45Kırk beşCzterdzieści pięć
46Kırk altıCzterdzieści sześć
47Kırk yediCzterdzieści siedem
48Kırk sekizCzterdzieści osiem
49Kırk dokuzCzterdzieści dziewięć
50ElliPięćdziesiąt
51Elli birPięćdziesiąt jeden
52Elli ikiPięćdziesiąt dwa
53Elli üçPięćdziesiąt trzy
54Elli dörtPięćdziesiąt cztery
55Elli beşPięćdziesiąt pięć
56Elli altıPięćdziesiąt sześć
57Elli yediPięćdziesiąt siedem
58Elli sekizPięćdziesiąt osiem
59Elli dokuzPięćdziesiąt dziewięć
60AltmışSześćdziesiąt
61Altmış birSześćdziesiąt jeden
62Altmış ikiSześćdziesiąt dwa
63Altmış üçSześćdziesiąt trzy
64Altmış dörtSześćdziesiąt cztery
65Altmış beşSześćdziesiąt pięć
66Altmış altıSześćdziesiąt sześć
67Altmış yediSześćdziesiąt siedem
68Altmış sekizSześćdziesiąt osiem
69Altmış dokuzSześćdziesiąt dziewięć
70YetmişSiedemdziesiąt
71Yetmiş birSiedemdziesiąt jeden
72Yetmiş ikiSiedemdziesiąt dwa
73Yetmiş üçSiedemdziesiąt trzy
74Yetmiş dörtSiedemdziesiąt cztery
75Yetmiş beşSiedemdziesiąt pięć
76Yetmiş altıSiedemdziesiąt sześć
77Yetmiş yediSiedemdziesiąt siedem
78Yetmiş sekizSiedemdziesiąt osiem
79Yetmiş dokuzSiedemdziesiąt dziewięć
80SeksenOsiemdziesiąt
81Seksen birOsiemdziesiąt jeden
82Seksen ikiOsiemdziesiąt dwa
83Seksen üçOsiemdziesiąt trzy
84Seksen dörtOsiemdziesiąt cztery
85Seksen beşOsiemdziesiąt pięć
86Seksen altıOsiemdziesiąt sześć
87Seksen yediOsiemdziesiąt siedem
88Seksen sekizOsiemdziesiąt osiem
89Seksen dokuzOsiemdziesiąt dziewięć
90DoksanDziewięćdziesiąt
91Doksan birDziewięćdziesiąt jeden
92Doksan ikiDziewięćdziesiąt dwa
93Doksan üçDziewięćdziesiąt trzy
94DoksandörtDziewięćdziesiąt cztery
95Doksan beşDziewięćdziesiąt pięć
96Doksan altıDziewięćdziesiąt sześć
97Doksan yediDziewięćdziesiąt siedem
98Doksan sekizDziewięćdziesiąt osiem
99Doksan dokuzDziewięćdziesiąt dziewięć
100YüzSto

Comments