1'den 100'e kadar Latince sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırNulla -
1BirOne -
2IkiDuo -
3ÜçTribus -
4DörtQuattuor -
5BeşQuinque -
6AltıSex -
7YediSeptem -
8SekizOcto -
9DokuzNovem -
10OnDecem -
11On birUndecia -
12On ikiDuodecim -
13On üçTredecim -
14On dörtQuatuordecim -
15On beşQuindecim -
16On altıSedecim -
17On yediSeptendecim -
18On sekizDecem et octo -
19On dokuzUndeviginti -
20YirmiViginti -
21Yirmi birViginti unum -
22Yirmi ikiViginti duo -
23Yirmi üçEt viginti tres -
24Yirmi dörtViginti quattuor -
25Yirmi beşViginti quinque -
26Yirmi altıViginti sex -
27Yirmi yediViginti septem -
28Yirmi sekizViginti octo -
29Yirmi dokuzViginti novem -
30OtuzTriginta -
31Otuz birTriginta unum -
32Otuz ikiTriginta duo -
33Otuz üçTriginta tres -
34Otuz dörtTriginta quattuor -
35Otuz beşTriginta quinque -
36Otuz altıTriginta sex -
37Otuz yediTriginta septem -
38Otuz sekizTriginta octo -
39Otuz dokuzTriginta novem -
40KırkQuadragínta -
41Kırk birQuadraginta unum -
42Kırk ikiQuadraginta duo -
43Kırk üçQuadraginta tres -
44Kırk dörtQuadraginta quattuor -
45Kırk beşQuadraginta quinque -
46Kırk altıQuadraginta sex -
47Kırk yediQuadraginta septem -
48Kırk sekizQuadraginta octo -
49Kırk dokuzQuadraginta novem -
50ElliQuinquaginta -
51Elli birQuinquaginta unus -
52Elli ikiQuinquaginta duo -
53Elli üçQuinquaginta tres -
54Elli dörtQuinquaginta quattuor -
55Elli beşQuinquaginta quinque -
56Elli altıQuinquaginta sex -
57Elli yediQuinquaginta septem -
58Elli sekizQuinquaginta octo -
59Elli dokuzQuinquaginta novem -
60AltmışSexaginta -
61Altmış birSexaginta unom -
62Altmış ikiSexaginta duo -
63Altmış üçSexaginta tres -
64Altmış dörtSexaginta quattuor -
65Altmış beşSexaginta quinque -
66Altmış altıSexaginta sex -
67Altmış yediSexaginta septem -
68Altmış sekizSexaginta octo -
69Altmış dokuzSexaginta novem -
70YetmişSeptuaginta -
71Yetmiş birSeptuaginta unum -
72Yetmiş ikiSeptuaginta duo -
73Yetmiş üçSeptuaginta tress -
74Yetmiş dörtSeptuaginta quattuor -
75Yetmiş beşSeptuaginta quinque -
76Yetmiş altıSeptuaginta sex -
77Yetmiş yediSeptuaginta septem -
78Yetmiş sekizSeptuaginta octo -
79Yetmiş dokuzSeptuaginta novem -
80SeksenOctoginta -
81Seksen birOctoginta unum -
82Seksen ikiOctoginta duo -
83Seksen üçOctoginta tress -
84Seksen dörtOctoginta quattuor -
85Seksen beşOctoginta quinque -
86Seksen altıOctoginta sex -
87Seksen yediOctoginta septem -
88Seksen sekizOctoginta octo -
89Seksen dokuzOctoginta novem -
90DoksanNonaginta -
91Doksan birNonaginta unum -
92Doksan ikiNonaginta duos -
93Doksan üçNonaginta tres -
94DoksandörtNonaginta quattuor -
95Doksan beşNonaginta quinque -
96Doksan altıNonaginta sex -
97Doksan yediNonaginta septem -
98Doksan sekizNonaginta octo -
99Doksan dokuzNonaginta novem -
100YüzCentum -

Comments