1'den 100'e kadar Latince sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Nulla -
1 Bir One -
2 Iki Duo -
3 Üç Tribus -
4 Dört Quattuor -
5 Beş Quinque -
6 Altı Sex -
7 Yedi Septem -
8 Sekiz Octo -
9 Dokuz Novem -
10 On Decem -
11 On bir Undecia -
12 On iki Duodecim -
13 On üç Tredecim -
14 On dört Quatuordecim -
15 On beş Quindecim -
16 On altı Sedecim -
17 On yedi Septendecim -
18 On sekiz Decem et octo -
19 On dokuz Undeviginti -
20 Yirmi Viginti -
21 Yirmi bir Viginti unum -
22 Yirmi iki Viginti duo -
23 Yirmi üç Et viginti tres -
24 Yirmi dört Viginti quattuor -
25 Yirmi beş Viginti quinque -
26 Yirmi altı Viginti sex -
27 Yirmi yedi Viginti septem -
28 Yirmi sekiz Viginti octo -
29 Yirmi dokuz Viginti novem -
30 Otuz Triginta -
31 Otuz bir Triginta unum -
32 Otuz iki Triginta duo -
33 Otuz üç Triginta tres -
34 Otuz dört Triginta quattuor -
35 Otuz beş Triginta quinque -
36 Otuz altı Triginta sex -
37 Otuz yedi Triginta septem -
38 Otuz sekiz Triginta octo -
39 Otuz dokuz Triginta novem -
40 Kırk Quadragínta -
41 Kırk bir Quadraginta unum -
42 Kırk iki Quadraginta duo -
43 Kırk üç Quadraginta tres -
44 Kırk dört Quadraginta quattuor -
45 Kırk beş Quadraginta quinque -
46 Kırk altı Quadraginta sex -
47 Kırk yedi Quadraginta septem -
48 Kırk sekiz Quadraginta octo -
49 Kırk dokuz Quadraginta novem -
50 Elli Quinquaginta -
51 Elli bir Quinquaginta unus -
52 Elli iki Quinquaginta duo -
53 Elli üç Quinquaginta tres -
54 Elli dört Quinquaginta quattuor -
55 Elli beş Quinquaginta quinque -
56 Elli altı Quinquaginta sex -
57 Elli yedi Quinquaginta septem -
58 Elli sekiz Quinquaginta octo -
59 Elli dokuz Quinquaginta novem -
60 Altmış Sexaginta -
61 Altmış bir Sexaginta unom -
62 Altmış iki Sexaginta duo -
63 Altmış üç Sexaginta tres -
64 Altmış dört Sexaginta quattuor -
65 Altmış beş Sexaginta quinque -
66 Altmış altı Sexaginta sex -
67 Altmış yedi Sexaginta septem -
68 Altmış sekiz Sexaginta octo -
69 Altmış dokuz Sexaginta novem -
70 Yetmiş Septuaginta -
71 Yetmiş bir Septuaginta unum -
72 Yetmiş iki Septuaginta duo -
73 Yetmiş üç Septuaginta tress -
74 Yetmiş dört Septuaginta quattuor -
75 Yetmiş beş Septuaginta quinque -
76 Yetmiş altı Septuaginta sex -
77 Yetmiş yedi Septuaginta septem -
78 Yetmiş sekiz Septuaginta octo -
79 Yetmiş dokuz Septuaginta novem -
80 Seksen Octoginta -
81 Seksen bir Octoginta unum -
82 Seksen iki Octoginta duo -
83 Seksen üç Octoginta tress -
84 Seksen dört Octoginta quattuor -
85 Seksen beş Octoginta quinque -
86 Seksen altı Octoginta sex -
87 Seksen yedi Octoginta septem -
88 Seksen sekiz Octoginta octo -
89 Seksen dokuz Octoginta novem -
90 Doksan Nonaginta -
91 Doksan bir Nonaginta unum -
92 Doksan iki Nonaginta duos -
93 Doksan üç Nonaginta tres -
94 Doksandört Nonaginta quattuor -
95 Doksan beş Nonaginta quinque -
96 Doksan altı Nonaginta sex -
97 Doksan yedi Nonaginta septem -
98 Doksan sekiz Nonaginta octo -
99 Doksan dokuz Nonaginta novem -
100 Yüz Centum -