1'den 100'e kadar Korece sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır 제로
1 Bir
2 Iki
3 Üç
4 Dört
5 Beş
6 Altı
7 Yedi
8 Sekiz
9 Dokuz
10 On
11 On bir 십일
12 On iki 십이
13 On üç 십삼
14 On dört 십사
15 On beş 십오
16 On altı 십육
17 On yedi 십칠
18 On sekiz 십발
19 On dokuz 십구
20 Yirmi 이 십
21 Yirmi bir 이 십일
22 Yirmi iki 이 십이
23 Yirmi üç 이 십삼
24 Yirmi dört 이 십사
25 Yirmi beş 이 십오
26 Yirmi altı 이 십육
27 Yirmi yedi 이 십칠
28 Yirmi sekiz 이 십발
29 Yirmi dokuz 이 십구
30 Otuz 삼 십
31 Otuz bir 삼 십 일
32 Otuz iki 삼 십 이
33 Otuz üç 삼 십 삼
34 Otuz dört 삼 십 사
35 Otuz beş 삼 십 오
36 Otuz altı 삼 십 육
37 Otuz yedi 삼 십 칠
38 Otuz sekiz 삼 십 발
39 Otuz dokuz 삼 십 구
40 Kırk 사 십
41 Kırk bir 사 십일
42 Kırk iki 사 십이
43 Kırk üç 사 십삼
44 Kırk dört 사 십사
45 Kırk beş 사 십오
46 Kırk altı 사 십육
47 Kırk yedi 사 십칠
48 Kırk sekiz 사 십발
49 Kırk dokuz 사 십구
50 Elli 오 십
51 Elli bir 오 십일
52 Elli iki 오 십이
53 Elli üç 오 십삼
54 Elli dört 오 십사
55 Elli beş 오 십오
56 Elli altı 오 십육
57 Elli yedi 오 십칠
58 Elli sekiz 오 십발
59 Elli dokuz 오 십구
60 Altmış 육 십
61 Altmış bir 육 십일
62 Altmış iki 육 십이
63 Altmış üç 육 십삼
64 Altmış dört 육 십사
65 Altmış beş 육 십오
66 Altmış altı 육 십육
67 Altmış yedi 육 십칠
68 Altmış sekiz 육 십발
69 Altmış dokuz 육 십구
70 Yetmiş 칠 십
71 Yetmiş bir 칠 십일
72 Yetmiş iki 칠 십이
73 Yetmiş üç 칠 십삼
74 Yetmiş dört 칠 십사
75 Yetmiş beş 칠 십오
76 Yetmiş altı 칠 십육
77 Yetmiş yedi 칠 십칠
78 Yetmiş sekiz 칠 십발
79 Yetmiş dokuz 칠 십구
80 Seksen 발 십
81 Seksen bir 발 십일
82 Seksen iki 발 십이
83 Seksen üç 발 십삼
84 Seksen dört 발 십사
85 Seksen beş 발 십오
86 Seksen altı 발 십육
87 Seksen yedi 발 십칠
88 Seksen sekiz 발 십발
89 Seksen dokuz 발 십구
90 Doksan 구 십
91 Doksan bir 구 십일
92 Doksan iki 구 십이
93 Doksan üç 구 십삼
94 Doksandört 구 십사
95 Doksan beş 구 십오
96 Doksan altı 구 십육
97 Doksan yedi 구 십칠
98 Doksan sekiz 구 십발
99 Doksan dokuz 구 십구
100 Yüz