1'den 100'e kadar Korece sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0Sıfır제로
1Bir
2Iki
3Üç
4Dört
5Beş
6Altı
7Yedi
8Sekiz
9Dokuz
10On
11On bir십일
12On iki십이
13On üç십삼
14On dört십사
15On beş십오
16On altı십육
17On yedi십칠
18On sekiz십발
19On dokuz십구
20Yirmi이 십
21Yirmi bir이 십일
22Yirmi iki이 십이
23Yirmi üç이 십삼
24Yirmi dört이 십사
25Yirmi beş이 십오
26Yirmi altı이 십육
27Yirmi yedi이 십칠
28Yirmi sekiz이 십발
29Yirmi dokuz이 십구
30Otuz삼 십
31Otuz bir삼 십 일
32Otuz iki삼 십 이
33Otuz üç삼 십 삼
34Otuz dört삼 십 사
35Otuz beş삼 십 오
36Otuz altı삼 십 육
37Otuz yedi삼 십 칠
38Otuz sekiz삼 십 발
39Otuz dokuz삼 십 구
40Kırk사 십
41Kırk bir사 십일
42Kırk iki사 십이
43Kırk üç사 십삼
44Kırk dört사 십사
45Kırk beş사 십오
46Kırk altı사 십육
47Kırk yedi사 십칠
48Kırk sekiz사 십발
49Kırk dokuz사 십구
50Elli오 십
51Elli bir오 십일
52Elli iki오 십이
53Elli üç오 십삼
54Elli dört오 십사
55Elli beş오 십오
56Elli altı오 십육
57Elli yedi오 십칠
58Elli sekiz오 십발
59Elli dokuz오 십구
60Altmış육 십
61Altmış bir육 십일
62Altmış iki육 십이
63Altmış üç육 십삼
64Altmış dört육 십사
65Altmış beş육 십오
66Altmış altı육 십육
67Altmış yedi육 십칠
68Altmış sekiz육 십발
69Altmış dokuz육 십구
70Yetmiş칠 십
71Yetmiş bir칠 십일
72Yetmiş iki칠 십이
73Yetmiş üç칠 십삼
74Yetmiş dört칠 십사
75Yetmiş beş칠 십오
76Yetmiş altı칠 십육
77Yetmiş yedi칠 십칠
78Yetmiş sekiz칠 십발
79Yetmiş dokuz칠 십구
80Seksen발 십
81Seksen bir발 십일
82Seksen iki발 십이
83Seksen üç발 십삼
84Seksen dört발 십사
85Seksen beş발 십오
86Seksen altı발 십육
87Seksen yedi발 십칠
88Seksen sekiz발 십발
89Seksen dokuz발 십구
90Doksan구 십
91Doksan bir구 십일
92Doksan iki구 십이
93Doksan üç구 십삼
94Doksandört구 십사
95Doksan beş구 십오
96Doksan altı구 십육
97Doksan yedi구 십칠
98Doksan sekiz구 십발
99Doksan dokuz구 십구
100Yüz

Comments