1'den 100'e kadar Kazakça sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0Sıfırнөл -
1Birбір -
2Ikiекі -
3Üçүш -
4Dörtтөрт -
5Beşбес -
6Altıалты -
7Yediжеті -
8Sekizсегіз -
9Dokuzтоғыз -
10Onон -
11On birон бір -
12On ikiон екі -
13On üçон үш -
14On dörtон төрт -
15On beşон бес -
16On altıон алты -
17On yediон жеті -
18On sekizон сегіз -
19On dokuzон тоғыз -
20Yirmiжиырма -
21Yirmi birжиырма бір -
22Yirmi ikiжиырма екі -
23Yirmi üçжиырма үш -
24Yirmi dörtжиырма төрт -
25Yirmi beşжиырма бес -
26Yirmi altıжиырма алты -
27Yirmi yediжиырма жеті -
28Yirmi sekizжиырма сегіз -
29Yirmi dokuzжиырма тоғыз -
30Otuzотыз -
31Otuz birОтыз бір -
32Otuz ikiОтыз екі -
33Otuz üçотыз үш -
34Otuz dörtОтыз төрт -
35Otuz beşОтыз бес -
36Otuz altıотыз алты -
37Otuz yediОтыз жеті -
38Otuz sekizОтыз сегіз -
39Otuz dokuzОтыз тоғыз -
40Kırkқырық -
41Kırk birҚырық бір -
42Kırk ikiқырық екі -
43Kırk üçқырық үш -
44Kırk dörtқырық төрт -
45Kırk beşқырық бес -
46Kırk altıҚырық алты -
47Kırk yediқырық жеті -
48Kırk sekizқырық сегіз -
49Kırk dokuzқырық тоғыз -
50Elliелу -
51Elli birелу бір -
52Elli ikiелу екі -
53Elli üçелу үш -
54Elli dörtелу төрт -
55Elli beşелу бес -
56Elli altıелу алты -
57Elli yediелу жеті -
58Elli sekizелу сегіз -
59Elli dokuzелу тоғыз -
60Altmışалпыс -
61Altmış birАлпыс бір -
62Altmış ikiалпыс екі -
63Altmış üçалпыс үш -
64Altmış dörtАлпыс төрт -
65Altmış beşалпыс бес -
66Altmış altıАлпыс алты -
67Altmış yediАлпыс жеті -
68Altmış sekizалпыс сегіз -
69Altmış dokuzАлпыс тоғыз -
70Yetmişжетпіс -
71Yetmiş birжетпіс бір -
72Yetmiş ikiжетпіс екі -
73Yetmiş üçжетпіс үш -
74Yetmiş dörtжетпіс төрт -
75Yetmiş beşжетпіс бес -
76Yetmiş altıжетпіс алты -
77Yetmiş yediжетпіс жеті -
78Yetmiş sekizжетпіс сегіз -
79Yetmiş dokuzжетпіс тоғыз -
80Seksenсексен -
81Seksen birсексен бір -
82Seksen ikiсексен екі -
83Seksen üçсексен үш -
84Seksen dörtсексен төрт -
85Seksen beşсексен бес -
86Seksen altıсексен алты -
87Seksen yediсексен жеті -
88Seksen sekizсексен сегіз -
89Seksen dokuzсексен тоғыз -
90Doksanтоқсан -
91Doksan birтоқсан бір -
92Doksan ikiтоқсан екі -
93Doksan üçтоқсан үш -
94Doksandörtтоқсан төрт -
95Doksan beşтоқсан бес -
96Doksan altıтоқсан алты -
97Doksan yediтоқсан жеті -
98Doksan sekizтоқсан сегіз -
99Doksan dokuzтоқсан тоғыз -
100Yüzжүз -

Comments