1'den 100'e kadar Javanese sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırNul -
1BirSiji -
2IkiLoro -
3ÜçTelung -
4DörtPapat -
5BeşLimang -
6AltıEnem -
7YediPitu -
8SekizWolung -
9DokuzSangang -
10OnSepuluh -
11On birSewelas -
12On ikiRolas -
13On üçTelulas -
14On dörtPatbelas -
15On beşLimalas -
16On altıNembelas -
17On yediPitulas -
18On sekizWolulas -
19On dokuzSangalas -
20YirmiPuluh -
21Yirmi birPuluh siji -
22Yirmi ikiPuluh loro -
23Yirmi üçPuluh telung -
24Yirmi dörtPuluh papat -
25Yirmi beşRong puluh lima -
26Yirmi altıPuluh enem -
27Yirmi yediPuluh pitu -
28Yirmi sekizPuluh wolung -
29Yirmi dokuzPuluh sangang -
30OtuzTelung puluh -
31Otuz birTelung puluh siji -
32Otuz ikiTelung puluh loro -
33Otuz üçTelung puluh telu -
34Otuz dörtTelung puluh papat -
35Otuz beşTelung puluh lima -
36Otuz altıTelung puluh enem -
37Otuz yediTelung puluh pitu -
38Otuz sekizTelung puluh wolu -
39Otuz dokuzTelung puluh sangang -
40KırkPatang puluh -
41Kırk birPatang puluh siji -
42Kırk ikiPatang puluh loro -
43Kırk üçPatang puluh telu -
44Kırk dörtPatang puluh papat -
45Kırk beşPatang puluh lima -
46Kırk altıPatang puluh nem -
47Kırk yediPatang puluh pitu -
48Kırk sekizPatang puluh wolu -
49Kırk dokuzPatang puluh sangang -
50ElliSèket -
51Elli birSèket siji -
52Elli ikiSèket loro -
53Elli üçSèket telu -
54Elli dörtSèket papat -
55Elli beşSèket lima -
56Elli altıSèket enem -
57Elli yediSèket pitu -
58Elli sekizSèket wolu -
59Elli dokuzSèket sangang -
60AltmışSewidak -
61Altmış birSewidak siji -
62Altmış ikiSewidak loro -
63Altmış üçSewidak telu -
64Altmış dörtSewidak papat -
65Altmış beşSewidak lima -
66Altmış altıSewidak enem -
67Altmış yediSewidak pitu -
68Altmış sekizSewidak wolung -
69Altmış dokuzSewidak sangang -
70YetmişPitung puluh -
71Yetmiş birPitung puluh siji -
72Yetmiş ikiPitung puluh loro -
73Yetmiş üçPitung puluh telu -
74Yetmiş dörtPitung puluh papat -
75Yetmiş beşPitung puluh lima -
76Yetmiş altıPitung puluh enem -
77Yetmiş yediPitung puluh pitu -
78Yetmiş sekizPitung puluh wolu -
79Yetmiş dokuzPitung puluh sangang -
80SeksenWolung puluh -
81Seksen birWolung puluh siji -
82Seksen ikiWolung puluh loro -
83Seksen üçWolung puluh telu -
84Seksen dörtWolung puluh papat -
85Seksen beşWolung puluh lima -
86Seksen altıWolung puluh enem -
87Seksen yediWolung puluh pitu -
88Seksen sekizWolung puluh wolu -
89Seksen dokuzWolung puluh sangang -
90DoksanSangang puluh -
91Doksan birSangang puluh siji -
92Doksan ikiSangang puluh loro -
93Doksan üçSangang puluh telu -
94DoksandörtSangang puluh papat -
95Doksan beşSangang puluh lima -
96Doksan altıSangang puluh enem -
97Doksan yediSangang puluh pitu -
98Doksan sekizSangang puluh wolu -
99Doksan dokuzSangang puluh sangang -
100YüzSatus -

Comments