1'den 100'e kadar İsveçce sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Noll
1 Bir 3
2 Iki Två
3 Üç Tre
4 Dört Fyra
5 Beş Fem
6 Altı Sex
7 Yedi Sju
8 Sekiz åtta
9 Dokuz Nio
10 On Tio
11 On bir Elva
12 On iki Tolv
13 On üç Tretton
14 On dört Fjorton
15 On beş Femton
16 On altı Sexton
17 On yedi Sjutton
18 On sekiz Arton
19 On dokuz Nitton
20 Yirmi Tjugo
21 Yirmi bir Tjugo en
22 Yirmi iki Tjugo två
23 Yirmi üç Tjugo tre
24 Yirmi dört Tjugo fyra
25 Yirmi beş Tjugofem
26 Yirmi altı Tjugo sex
27 Yirmi yedi Tjugo sju
28 Yirmi sekiz Tjugoåtta
29 Yirmi dokuz Tjugo nio
30 Otuz Trettio
31 Otuz bir Trettio en
32 Otuz iki Trettio två
33 Otuz üç Trettio tre
34 Otuz dört Trettio fyra
35 Otuz beş Trettiofem
36 Otuz altı Trettio sex
37 Otuz yedi Trettio sju
38 Otuz sekiz Trettio åtta
39 Otuz dokuz Trettio nio
40 Kırk Forty
41 Kırk bir Fyrtio en
42 Kırk iki Fyrtio två
43 Kırk üç Fyrtio tre
44 Kırk dört Fyrtio fyra
45 Kırk beş Forty fem
46 Kırk altı Forty sex
47 Kırk yedi Forty sju
48 Kırk sekiz Fyrtio åtta
49 Kırk dokuz Fyrtio nio
50 Elli Femtio
51 Elli bir Femtio en
52 Elli iki Femtio två
53 Elli üç Femtio tre
54 Elli dört Femtio fyra
55 Elli beş Femtio fem
56 Elli altı Femtio sex
57 Elli yedi Femtio sju
58 Elli sekiz Femtio åtta
59 Elli dokuz Femtio nio
60 Altmış Sextio
61 Altmış bir Sextio en
62 Altmış iki Sextio två
63 Altmış üç Sextio tre
64 Altmış dört Sextio fyra
65 Altmış beş Sextiofem
66 Altmış altı Sextio sex
67 Altmış yedi Sextio sju
68 Altmış sekiz Sextio åtta
69 Altmış dokuz Sextio nio
70 Yetmiş Sjuttio
71 Yetmiş bir Sjuttio en
72 Yetmiş iki Sjuttio två
73 Yetmiş üç Sjuttio tre
74 Yetmiş dört Sjuttio fyra
75 Yetmiş beş Sjuttiofem
76 Yetmiş altı Sjuttio sex
77 Yetmiş yedi Sjuttio syv
78 Yetmiş sekiz Sjuttio åtta
79 Yetmiş dokuz Sjuttio nio
80 Seksen Åttio
81 Seksen bir Åttio en
82 Seksen iki åttio två
83 Seksen üç Åttio tre
84 Seksen dört åttio fyra
85 Seksen beş Åttio fem
86 Seksen altı Åttio sex
87 Seksen yedi Åttio sju
88 Seksen sekiz åttio åtta
89 Seksen dokuz Åttio nio
90 Doksan Nittio
91 Doksan bir Nittio en
92 Doksan iki Nittio två
93 Doksan üç Nittio tre
94 Doksandört Nittio fyra
95 Doksan beş Nittiofem
96 Doksan altı Nittio sex
97 Doksan yedi Nittio sju
98 Doksan sekiz Nittio åtta
99 Doksan dokuz Nittio nio
100 Yüz Etthundra