1'den 100'e kadar İngilizce sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırZero
1BirOne
2IkiTwo
3ÜçThree
4DörtFour
5BeşFive
6AltıSix
7YediSeven
8SekizEight
9DokuzNine
10OnTen
11On birEleven
12On ikiTwelve
13On üçThirteen
14On dörtFourteen
15On beşFifteen
16On altıSixteen
17On yediSeventeen
18On sekizEighteen
19On dokuzNineteen
20YirmiTwenty
21Yirmi birTwenty one
22Yirmi ikiTwenty two
23Yirmi üçTwenty three
24Yirmi dörtTwenty four
25Yirmi beşTwenty five
26Yirmi altıTwenty six
27Yirmi yediTwenty seven
28Yirmi sekizTwenty eight
29Yirmi dokuzTwenty nine
30OtuzThirty
31Otuz birThirty one
32Otuz ikiThirty two
33Otuz üçThirty three
34Otuz dörtThirty four
35Otuz beşThirty five
36Otuz altıThirty six
37Otuz yediThirty seven
38Otuz sekizThirty eight
39Otuz dokuzThirty nine
40KırkForty
41Kırk birForty one
42Kırk ikiForty two
43Kırk üçForty three
44Kırk dörtForty four
45Kırk beşForty five
46Kırk altıForty six
47Kırk yediForty seven
48Kırk sekizForty eight
49Kırk dokuzForty nine
50ElliFifty
51Elli birFifty one
52Elli ikiFifty two
53Elli üçFifty three
54Elli dörtFifty four
55Elli beşFifty five
56Elli altıFifty six
57Elli yediFifty seven
58Elli sekizFifty eight
59Elli dokuzFifty nine
60AltmışSixty
61Altmış birSixty one
62Altmış ikiSixty two
63Altmış üçSixty three
64Altmış dörtSixty four
65Altmış beşSixty five
66Altmış altıSixty six
67Altmış yediSixty seven
68Altmış sekizSixty eight
69Altmış dokuzSixty nine
70YetmişSeventy
71Yetmiş birSeventy one
72Yetmiş ikiSeventy two
73Yetmiş üçSeventy three
74Yetmiş dörtSeventy four
75Yetmiş beşSeventy five
76Yetmiş altıSeventy six
77Yetmiş yediSeventy seven
78Yetmiş sekizSeventy eight
79Yetmiş dokuzSeventy nine
80SeksenEighty
81Seksen birEighty one
82Seksen ikiEighty two
83Seksen üçEighty three
84Seksen dörtEighty four
85Seksen beşEighty five
86Seksen altıEighty six
87Seksen yediEighty seven
88Seksen sekizEighty eight
89Seksen dokuzEighty nine
90DoksanNinety
91Doksan birNinety one
92Doksan ikiNinety two
93Doksan üçNinety three
94DoksandörtNinety four
95Doksan beşNinety five
96Doksan altıNinety six
97Doksan yediNinety seven
98Doksan sekizNinety eight
99Doksan dokuzNinety nine
100YüzOne hundred

Comments