1'den 100'e kadar İngilizce sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Zero
1 Bir One
2 Iki Two
3 Üç Three
4 Dört Four
5 Beş Five
6 Altı Six
7 Yedi Seven
8 Sekiz Eight
9 Dokuz Nine
10 On Ten
11 On bir Eleven
12 On iki Twelve
13 On üç Thirteen
14 On dört Fourteen
15 On beş Fifteen
16 On altı Sixteen
17 On yedi Seventeen
18 On sekiz Eighteen
19 On dokuz Nineteen
20 Yirmi Twenty
21 Yirmi bir Twenty one
22 Yirmi iki Twenty two
23 Yirmi üç Twenty three
24 Yirmi dört Twenty four
25 Yirmi beş Twenty five
26 Yirmi altı Twenty six
27 Yirmi yedi Twenty seven
28 Yirmi sekiz Twenty eight
29 Yirmi dokuz Twenty nine
30 Otuz Thirty
31 Otuz bir Thirty one
32 Otuz iki Thirty two
33 Otuz üç Thirty three
34 Otuz dört Thirty four
35 Otuz beş Thirty five
36 Otuz altı Thirty six
37 Otuz yedi Thirty seven
38 Otuz sekiz Thirty eight
39 Otuz dokuz Thirty nine
40 Kırk Forty
41 Kırk bir Forty one
42 Kırk iki Forty two
43 Kırk üç Forty three
44 Kırk dört Forty four
45 Kırk beş Forty five
46 Kırk altı Forty six
47 Kırk yedi Forty seven
48 Kırk sekiz Forty eight
49 Kırk dokuz Forty nine
50 Elli Fifty
51 Elli bir Fifty one
52 Elli iki Fifty two
53 Elli üç Fifty three
54 Elli dört Fifty four
55 Elli beş Fifty five
56 Elli altı Fifty six
57 Elli yedi Fifty seven
58 Elli sekiz Fifty eight
59 Elli dokuz Fifty nine
60 Altmış Sixty
61 Altmış bir Sixty one
62 Altmış iki Sixty two
63 Altmış üç Sixty three
64 Altmış dört Sixty four
65 Altmış beş Sixty five
66 Altmış altı Sixty six
67 Altmış yedi Sixty seven
68 Altmış sekiz Sixty eight
69 Altmış dokuz Sixty nine
70 Yetmiş Seventy
71 Yetmiş bir Seventy one
72 Yetmiş iki Seventy two
73 Yetmiş üç Seventy three
74 Yetmiş dört Seventy four
75 Yetmiş beş Seventy five
76 Yetmiş altı Seventy six
77 Yetmiş yedi Seventy seven
78 Yetmiş sekiz Seventy eight
79 Yetmiş dokuz Seventy nine
80 Seksen Eighty
81 Seksen bir Eighty one
82 Seksen iki Eighty two
83 Seksen üç Eighty three
84 Seksen dört Eighty four
85 Seksen beş Eighty five
86 Seksen altı Eighty six
87 Seksen yedi Eighty seven
88 Seksen sekiz Eighty eight
89 Seksen dokuz Eighty nine
90 Doksan Ninety
91 Doksan bir Ninety one
92 Doksan iki Ninety two
93 Doksan üç Ninety three
94 Doksandört Ninety four
95 Doksan beş Ninety five
96 Doksan altı Ninety six
97 Doksan yedi Ninety seven
98 Doksan sekiz Ninety eight
99 Doksan dokuz Ninety nine
100 Yüz One hundred