1'den 100'e kadar İgbo dili sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırEfu -
1BirOtu -
2IkiAbụọ -
3ÜçAtọ -
4DörtAnọ -
5BeşIse -
6AltıIsii -
7YediAsaa -
8SekizAsatọ -
9DokuzNine -
10OnIri -
11On birIri na otu -
12On ikiIri na abụọ -
13On üçIri na atọ -
14On dörtIri na anọ -
15On beşIri na ise -
16On altıIri na Isii -
17On yediIri na asaa -
18On sekizIri na asatọ -
19On dokuzIri na itoolu -
20YirmiIri abụọ -
21Yirmi birIri abụọ na otu -
22Yirmi ikiIri abụọ na abụọ -
23Yirmi üçIri abụọ na atọ -
24Yirmi dörtIri abụọ na anọ -
25Yirmi beşIri abụọ na ise -
26Yirmi altıIri abụọ na isii -
27Yirmi yediIri abụọ na asaa -
28Yirmi sekizIri abụọ na asatọ -
29Yirmi dokuzIri abụọ na itoolu -
30OtuzIri Atọ -
31Otuz birIri Atọ na otu -
32Otuz ikiIri Atọ na abụọ -
33Otuz üçIri Atọ na atọ -
34Otuz dörtIri Atọ na anọ -
35Otuz beşIri Atọ na ise -
36Otuz altıIri Atọ na isii -
37Otuz yediIri Atọ na asaa -
38Otuz sekizIri Atọ na asatọ -
39Otuz dokuzIri Atọ na itoolu -
40KırkIri anọ -
41Kırk birIri anọ otu -
42Kırk ikiIri anọ abụọ -
43Kırk üçIri anọ na atọ -
44Kırk dörtIri anọ na anọ -
45Kırk beşIri anọ na ise -
46Kırk altıIri anọ na isii -
47Kırk yediIri anọ na asaa -
48Kırk sekizIri anọ na asatọ -
49Kırk dokuzIri anọ na itoolu -
50ElliIri ise -
51Elli birIri ise otu -
52Elli ikiIri ise abụọ -
53Elli üçIri ise na atọ -
54Elli dörtIri ise na anọ -
55Elli beşIri ise na ise -
56Elli altıIri ise na isii -
57Elli yediIri ise na asaa -
58Elli sekizIri ise na asatọ -
59Elli dokuzIri ise na itoolu -
60AltmışIri isii -
61Altmış birIri isii otu -
62Altmış ikiIri isii na abụọ -
63Altmış üçIri isii na atọ -
64Altmış dörtIri isii na anọ -
65Altmış beşIri isii na ise -
66Altmış altıIri isii na isii -
67Altmış yediIri isii na asaa -
68Altmış sekizIri isii na asatọ -
69Altmış dokuzIri isii na itoolu -
70YetmişIri Asaa -
71Yetmiş birIri Asaa otu -
72Yetmiş ikiIri Asaa abụọ -
73Yetmiş üçIri Asaa atọ -
74Yetmiş dörtIri Asaa anọ -
75Yetmiş beşIri Asaa ise -
76Yetmiş altıIri Asaa isii -
77Yetmiş yediIri Asaa asaa -
78Yetmiş sekizIri Asaa asatọ -
79Yetmiş dokuzIri Asaa itoolu -
80SeksenAsatọ -
81Seksen birAsatọ otu -
82Seksen ikiAsatọ abụọ -
83Seksen üçAsatọ na atọ -
84Seksen dörtAsatọ na anọ -
85Seksen beşAsatọ na ise -
86Seksen altıAsatọ na isii -
87Seksen yediAsatọ na asaa -
88Seksen sekizAsatọ na asatọ -
89Seksen dokuzAsatọ na itoolu -
90DoksanIri Itoolu -
91Doksan birIri Itoolu otu -
92Doksan ikiIri Itoolu abụọ -
93Doksan üçIri Itoolu atọ -
94DoksandörtIri Itoolu anọ -
95Doksan beşIri Itoolu ise -
96Doksan altıIri Itoolu isii -
97Doksan yediIri Itoolu asaa -
98Doksan sekizIri Itoolu asatọ -
99Doksan dokuzIri Itoolu itoolu -
100YüzOtu narị -

Comments