1'den 100'e kadar İbranice sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0Sıfırאפס -
1Birאחד -
2Ikiשני -
3Üçשלוש -
4Dörtארבעה -
5Beşחמש -
6Altıשש -
7Yediשבע -
8Sekizשמונה -
9Dokuzתשע -
10Onעשר -
11On birEleven -
12On ikiשנים עשר -
13On üçשלוש עשרה -
14On dörtארבעה עשר -
15On beşחמש עשרה -
16On altıשש עשרה -
17On yediSeventeen -
18On sekizשמונה עשר -
19On dokuzתשעה-עשר -
20Yirmiעשרים -
21Yirmi birעשרים ואחד -
22Yirmi ikiעשרים ושתיים -
23Yirmi üçעשרים ושלוש -
24Yirmi dörtעשרים וארבעה -
25Yirmi beşעשרים וחמש -
26Yirmi altıעשרים ושש -
27Yirmi yediעשרים ושבע -
28Yirmi sekizעשרים ושמונה -
29Yirmi dokuzעשרים ותשע -
30Otuzשלושים -
31Otuz birשלושים ואחד -
32Otuz ikiשלושים ושניים -
33Otuz üçשלושים ושלושה -
34Otuz dörtשלושים וארבעה -
35Otuz beşשלושים וחמש -
36Otuz altıשלושים ושש -
37Otuz yediשלושים ושבע -
38Otuz sekizשלושים ושמונה -
39Otuz dokuzשלושים ותשע -
40Kırkארבעים -
41Kırk birארבעים ואחת -
42Kırk ikiארבעים שני -
43Kırk üçארבעים שלושה -
44Kırk dörtארבעים וארבעה -
45Kırk beşארבעים וחמש -
46Kırk altıארבעים ושש -
47Kırk yediארבעים ושבע -
48Kırk sekizארבעים ושמונה -
49Kırk dokuzארבעים ותשע -
50Elliחמישים -
51Elli birחמישים ואחד -
52Elli ikiחמישים שני -
53Elli üçחמישים שלושה -
54Elli dörtחמישים וארבעה -
55Elli beşחמישים וחמש -
56Elli altıחמישים ושש -
57Elli yediחמישים ושבע -
58Elli sekizחמישים ושמונה -
59Elli dokuzחמישים ותשע -
60Altmışשישים -
61Altmış birשישים אחד -
62Altmış ikiשישים שני -
63Altmış üçשישים ושלושה -
64Altmış dörtשישים וארבעה -
65Altmış beşשישים וחמש -
66Altmış altıשישים ושישה -
67Altmış yediשישים ושבע -
68Altmış sekizשישים שמונה -
69Altmış dokuzשישים ותשע -
70Yetmişע -
71Yetmiş birשבעים אחד -
72Yetmiş ikiשבעים ושתיים -
73Yetmiş üçשבעים ושלושה -
74Yetmiş dörtשבעים וארבעה -
75Yetmiş beşשבעים וחמש -
76Yetmiş altıשבעים ושישה -
77Yetmiş yediשבעים ושבע -
78Yetmiş sekizשבעים ושמונה -
79Yetmiş dokuzשבעים ותשע -
80Seksenשמונים -
81Seksen birשמונים אחד -
82Seksen ikiשמונים שני -
83Seksen üçשמונים שלושה -
84Seksen dörtשמונים וארבעה -
85Seksen beşשמונים וחמש -
86Seksen altıשמונים ושישה -
87Seksen yediשמונים ושבע -
88Seksen sekizשמונים ושמונה -
89Seksen dokuzשמונים ותשע -
90Doksanתשעים -
91Doksan birתשעים ואחד -
92Doksan ikiתשעים שני -
93Doksan üçתשעים שלושה -
94Doksandörtתשעים וארבעה -
95Doksan beşתשעים וחמש -
96Doksan altıתשעים ושש -
97Doksan yediתשעים ושבע -
98Doksan sekizתשעים ושמונה -
99Doksan dokuzתשעים ותשע -
100Yüzמאה -

Comments