1'den 100'e kadar İbranice sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır אפס -
1 Bir אחד -
2 Iki שני -
3 Üç שלוש -
4 Dört ארבעה -
5 Beş חמש -
6 Altı שש -
7 Yedi שבע -
8 Sekiz שמונה -
9 Dokuz תשע -
10 On עשר -
11 On bir Eleven -
12 On iki שנים עשר -
13 On üç שלוש עשרה -
14 On dört ארבעה עשר -
15 On beş חמש עשרה -
16 On altı שש עשרה -
17 On yedi Seventeen -
18 On sekiz שמונה עשר -
19 On dokuz תשעה-עשר -
20 Yirmi עשרים -
21 Yirmi bir עשרים ואחד -
22 Yirmi iki עשרים ושתיים -
23 Yirmi üç עשרים ושלוש -
24 Yirmi dört עשרים וארבעה -
25 Yirmi beş עשרים וחמש -
26 Yirmi altı עשרים ושש -
27 Yirmi yedi עשרים ושבע -
28 Yirmi sekiz עשרים ושמונה -
29 Yirmi dokuz עשרים ותשע -
30 Otuz שלושים -
31 Otuz bir שלושים ואחד -
32 Otuz iki שלושים ושניים -
33 Otuz üç שלושים ושלושה -
34 Otuz dört שלושים וארבעה -
35 Otuz beş שלושים וחמש -
36 Otuz altı שלושים ושש -
37 Otuz yedi שלושים ושבע -
38 Otuz sekiz שלושים ושמונה -
39 Otuz dokuz שלושים ותשע -
40 Kırk ארבעים -
41 Kırk bir ארבעים ואחת -
42 Kırk iki ארבעים שני -
43 Kırk üç ארבעים שלושה -
44 Kırk dört ארבעים וארבעה -
45 Kırk beş ארבעים וחמש -
46 Kırk altı ארבעים ושש -
47 Kırk yedi ארבעים ושבע -
48 Kırk sekiz ארבעים ושמונה -
49 Kırk dokuz ארבעים ותשע -
50 Elli חמישים -
51 Elli bir חמישים ואחד -
52 Elli iki חמישים שני -
53 Elli üç חמישים שלושה -
54 Elli dört חמישים וארבעה -
55 Elli beş חמישים וחמש -
56 Elli altı חמישים ושש -
57 Elli yedi חמישים ושבע -
58 Elli sekiz חמישים ושמונה -
59 Elli dokuz חמישים ותשע -
60 Altmış שישים -
61 Altmış bir שישים אחד -
62 Altmış iki שישים שני -
63 Altmış üç שישים ושלושה -
64 Altmış dört שישים וארבעה -
65 Altmış beş שישים וחמש -
66 Altmış altı שישים ושישה -
67 Altmış yedi שישים ושבע -
68 Altmış sekiz שישים שמונה -
69 Altmış dokuz שישים ותשע -
70 Yetmiş ע -
71 Yetmiş bir שבעים אחד -
72 Yetmiş iki שבעים ושתיים -
73 Yetmiş üç שבעים ושלושה -
74 Yetmiş dört שבעים וארבעה -
75 Yetmiş beş שבעים וחמש -
76 Yetmiş altı שבעים ושישה -
77 Yetmiş yedi שבעים ושבע -
78 Yetmiş sekiz שבעים ושמונה -
79 Yetmiş dokuz שבעים ותשע -
80 Seksen שמונים -
81 Seksen bir שמונים אחד -
82 Seksen iki שמונים שני -
83 Seksen üç שמונים שלושה -
84 Seksen dört שמונים וארבעה -
85 Seksen beş שמונים וחמש -
86 Seksen altı שמונים ושישה -
87 Seksen yedi שמונים ושבע -
88 Seksen sekiz שמונים ושמונה -
89 Seksen dokuz שמונים ותשע -
90 Doksan תשעים -
91 Doksan bir תשעים ואחד -
92 Doksan iki תשעים שני -
93 Doksan üç תשעים שלושה -
94 Doksandört תשעים וארבעה -
95 Doksan beş תשעים וחמש -
96 Doksan altı תשעים ושש -
97 Doksan yedi תשעים ושבע -
98 Doksan sekiz תשעים ושמונה -
99 Doksan dokuz תשעים ותשע -
100 Yüz מאה -