1'den 100'e kadar Hmong dili sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Pes tsawg -
1 Bir Ib -
2 Iki Ob -
3 Üç Peb -
4 Dört Plaub -
5 Beş Tsib -
6 Altı Rau -
7 Yedi Xya -
8 Sekiz Yim -
9 Dokuz Cuaj -
10 On Kaum -
11 On bir Kaum ib -
12 On iki Kaum ob -
13 On üç Kaum peb -
14 On dört Kaum plaub -
15 On beş Kaum tsib -
16 On altı Kaum -
17 On yedi Kaum xya -
18 On sekiz Kaum yim -
19 On dokuz Kaum cuaj -
20 Yirmi Nees nkaum -
21 Yirmi bir Nees nkaum ib -
22 Yirmi iki Nees nkaum ob -
23 Yirmi üç Nees nkaum peb -
24 Yirmi dört Nees nkaum plaub -
25 Yirmi beş Nees nkaum tsib -
26 Yirmi altı Nees nkaum rau -
27 Yirmi yedi Nees nkaum xya -
28 Yirmi sekiz Nees nkaum yim -
29 Yirmi dokuz Nees nkaum cuaj -
30 Otuz Peb caug -
31 Otuz bir Peb caug ib -
32 Otuz iki Peb caug ob -
33 Otuz üç Peb caug peb -
34 Otuz dört Peb caug plaub -
35 Otuz beş Peb caug tsib -
36 Otuz altı Peb caug rau -
37 Otuz yedi Peb caug xya -
38 Otuz sekiz Peb caug yim -
39 Otuz dokuz Peb caug cuaj -
40 Kırk Plaub caug -
41 Kırk bir Plaub caug ib tug -
42 Kırk iki Plaub caug ob lub -
43 Kırk üç Plaub caug peb -
44 Kırk dört Plaub caug plaub -
45 Kırk beş Plaub caug tsib -
46 Kırk altı Plaub caug rau -
47 Kırk yedi Plaub caug xya -
48 Kırk sekiz Plaub caug yim -
49 Kırk dokuz Plaub caug cuaj -
50 Elli Tsib caug -
51 Elli bir Tsib caug ib -
52 Elli iki Tsib caug ob -
53 Elli üç Tsib caug peb -
54 Elli dört Tsib caug plaub -
55 Elli beş Tsib caug tsib -
56 Elli altı Tsib caug rau -
57 Elli yedi Tsib caug xya -
58 Elli sekiz Tsib caug yim -
59 Elli dokuz Tsib caug cuaj -
60 Altmış Caum -
61 Altmış bir Caum ib tug -
62 Altmış iki Caum ob -
63 Altmış üç Caum peb -
64 Altmış dört Caum plaub -
65 Altmış beş Caum tsib -
66 Altmış altı Caum rau -
67 Altmış yedi Caum xya -
68 Altmış sekiz Caum yim -
69 Altmış dokuz Caum cuaj -
70 Yetmiş Pawg Xya Caum -
71 Yetmiş bir Pawg Xya Caum muaj ib tug -
72 Yetmiş iki Pawg Xya Caum ob -
73 Yetmiş üç Pawg Xya Caum peb -
74 Yetmiş dört Pawg Xya Caum plaub -
75 Yetmiş beş Pawg Xya Caum tsib -
76 Yetmiş altı Pawg Xya Caum rau -
77 Yetmiş yedi Pawg Xya Caum xya -
78 Yetmiş sekiz Pawg Xya Caum yim -
79 Yetmiş dokuz Pawg Xya Caum cuaj -
80 Seksen Yim caum -
81 Seksen bir Yim caum ib tug -
82 Seksen iki Yim caum ob -
83 Seksen üç Yim caum peb -
84 Seksen dört Yim caum plaub -
85 Seksen beş Yim caum tsib -
86 Seksen altı Yim caum rau -
87 Seksen yedi Yim caum xya -
88 Seksen sekiz Yim caum yim -
89 Seksen dokuz Yim caum cuaj -
90 Doksan Cuaj caum -
91 Doksan bir Cuaj caum ib tug -
92 Doksan iki Cuaj caum ob -
93 Doksan üç Cuaj caum peb -
94 Doksandört Cuaj caum plaub -
95 Doksan beş Cuaj caum tsib -
96 Doksan altı Cuaj caum rau -
97 Doksan yedi Cuaj caum xya -
98 Doksan sekiz Cuaj caum yim -
99 Doksan dokuz Cuaj caum cuaj -
100 Yüz Ib puas -