1'den 100'e kadar Haiti Creole Dili sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Zewo -
1 Bir Youn -
2 Iki 7 -
3 Üç Twa -
4 Dört Kat -
5 Beş Senk -
6 Altı Sis -
7 Yedi Sèt -
8 Sekiz Uit -
9 Dokuz Nèf -
10 On Dis -
11 On bir Onz -
12 On iki Douz -
13 On üç Trèz -
14 On dört Katòz -
15 On beş Kenz -
16 On altı Sèz -
17 On yedi Disèt -
18 On sekiz Dizwit -
19 On dokuz Diznèf -
20 Yirmi Ven -
21 Yirmi bir Ven yon sèl -
22 Yirmi iki Ven de -
23 Yirmi üç Ven twa -
24 Yirmi dört Ven kat -
25 Yirmi beş Ven senk -
26 Yirmi altı Ven sis -
27 Yirmi yedi Ven sèt -
28 Yirmi sekiz Ven uit -
29 Yirmi dokuz Ven nèf -
30 Otuz Trant -
31 Otuz bir Trant youn -
32 Otuz iki Trant de -
33 Otuz üç Trant twa -
34 Otuz dört Trant kat -
35 Otuz beş Trant senk -
36 Otuz altı Trant sis -
37 Otuz yedi Trant sèt -
38 Otuz sekiz Trant uit -
39 Otuz dokuz Trant nèf -
40 Kırk Karant -
41 Kırk bir Karant youn -
42 Kırk iki Karant de -
43 Kırk üç Karant twa -
44 Kırk dört Karant kat -
45 Kırk beş Karant senk -
46 Kırk altı Karant sis -
47 Kırk yedi Karant sèt -
48 Kırk sekiz Karant uit -
49 Kırk dokuz Karant nèf -
50 Elli Senkant -
51 Elli bir Senkant youn -
52 Elli iki Senkant de -
53 Elli üç Senkant twa -
54 Elli dört Senkant kat -
55 Elli beş Senkant senk -
56 Elli altı Senkant sis -
57 Elli yedi Senkant sèt -
58 Elli sekiz Senkant uit -
59 Elli dokuz Senkant nèf -
60 Altmış Swasant -
61 Altmış bir Swasant yon sèl -
62 Altmış iki Swasant de -
63 Altmış üç Swasant twa -
64 Altmış dört Swasant kat -
65 Altmış beş Swasant senk -
66 Altmış altı Swasant sis -
67 Altmış yedi Swasant sèt -
68 Altmış sekiz Swasant uit -
69 Altmış dokuz Swasant nèf -
70 Yetmiş Swasanndis -
71 Yetmiş bir Swasanndis youn -
72 Yetmiş iki Swasanndis de -
73 Yetmiş üç Swasanndis twa -
74 Yetmiş dört Swasanndis kat -
75 Yetmiş beş Swasanndis senk -
76 Yetmiş altı Swasanndis sis -
77 Yetmiş yedi Swasanndis sèt -
78 Yetmiş sekiz Swasanndis uit -
79 Yetmiş dokuz Swasanndis nèf -
80 Seksen Katreven -
81 Seksen bir Katreven-youn -
82 Seksen iki Katreven-de -
83 Seksen üç Katreven-twa -
84 Seksen dört Katreven-kat -
85 Seksen beş Katreven-senk -
86 Seksen altı Katreven-sis -
87 Seksen yedi Katreven-sèt -
88 Seksen sekiz Katreven-uit -
89 Seksen dokuz Katreven-nèf -
90 Doksan Katreven -
91 Doksan bir Katreven youn -
92 Doksan iki Katreven de -
93 Doksan üç Katreven twa -
94 Doksandört Katreven kat -
95 Doksan beş Katreven senk -
96 Doksan altı Katreven sis -
97 Doksan yedi Katreven sèt -
98 Doksan sekiz Katreven uit -
99 Doksan dokuz Katreven nèf -
100 Yüz Yon santèn -