1'den 100'e kadar Galiçyaca sayılar

# Writing your language Writing Reading
0 Sıfır Cero -
1 Bir Un -
2 Iki Dous -
3 Üç Tres -
4 Dört Catro -
5 Beş Cinco -
6 Altı Seis -
7 Yedi Sete -
8 Sekiz Oito -
9 Dokuz Nove -
10 On Dez -
11 On bir Once -
12 On iki Doce -
13 On üç Trece -
14 On dört Catorce -
15 On beş Quince -
16 On altı Dezaseis -
17 On yedi Dezasete -
18 On sekiz Dezaoito -
19 On dokuz Dezanove -
20 Yirmi Vinte -
21 Yirmi bir Vinte e un -
22 Yirmi iki Vinte e dous -
23 Yirmi üç Vinte e tres -
24 Yirmi dört Vinte e catro -
25 Yirmi beş Vintecinco -
26 Yirmi altı Vinte e seis -
27 Yirmi yedi Vintesete -
28 Yirmi sekiz Vinteoito -
29 Yirmi dokuz Vinte e nove -
30 Otuz Trinta -
31 Otuz bir Trinta e un -
32 Otuz iki Trinta e dous -
33 Otuz üç Trinta e tres -
34 Otuz dört Trinta e catro -
35 Otuz beş Trinta e cinco -
36 Otuz altı Trinta e seis -
37 Otuz yedi Trinta e sete -
38 Otuz sekiz Trinta e oito -
39 Otuz dokuz Trinta e nove -
40 Kırk Corenta -
41 Kırk bir Corenta e un -
42 Kırk iki Corenta e dous -
43 Kırk üç Corenta e tres -
44 Kırk dört Corenta e catro -
45 Kırk beş Corenta e cinco -
46 Kırk altı Corenta e seis -
47 Kırk yedi Corenta e sete -
48 Kırk sekiz Corenta e oito -
49 Kırk dokuz Corenta e nove -
50 Elli Cincuenta -
51 Elli bir Cincuenta e un -
52 Elli iki Cincuenta e dous -
53 Elli üç Cincuenta e tres -
54 Elli dört Cincuenta e catro -
55 Elli beş Cincuenta e cinco -
56 Elli altı Cincuenta e seis -
57 Elli yedi Cincuenta e sete -
58 Elli sekiz Cincuenta e oito -
59 Elli dokuz Cincuenta e nove -
60 Altmış Sesenta -
61 Altmış bir Sesenta e un -
62 Altmış iki Sesenta e dous -
63 Altmış üç Sesenta e tres -
64 Altmış dört Sesenta e catro -
65 Altmış beş Sesenta e cinco -
66 Altmış altı Sesenta e seis -
67 Altmış yedi Sesenta e sete -
68 Altmış sekiz Sesenta e oito -
69 Altmış dokuz Sesenta e nove -
70 Yetmiş Setenta -
71 Yetmiş bir Setenta e un -
72 Yetmiş iki Setenta e dous -
73 Yetmiş üç Setenta e tres -
74 Yetmiş dört Setenta e catro -
75 Yetmiş beş Setenta e cinco -
76 Yetmiş altı Setenta e seis -
77 Yetmiş yedi Setenta e sete -
78 Yetmiş sekiz Setenta e oito -
79 Yetmiş dokuz Setenta e nove -
80 Seksen Oitenta -
81 Seksen bir Oitenta e un -
82 Seksen iki Oitenta e dous -
83 Seksen üç Oitenta e tres -
84 Seksen dört Oitenta e catro -
85 Seksen beş Oitenta e cinco -
86 Seksen altı Oitenta e seis -
87 Seksen yedi Oitenta e sete -
88 Seksen sekiz Oitenta e oito -
89 Seksen dokuz Oitenta e nove -
90 Doksan Noventa -
91 Doksan bir Noventa e un -
92 Doksan iki Noventa e dous -
93 Doksan üç Noventa e tres -
94 Doksandört Noventa e catro -
95 Doksan beş Noventa e cinco -
96 Doksan altı Noventa e seis -
97 Doksan yedi Noventa e sete -
98 Doksan sekiz Noventa e oito -
99 Doksan dokuz Noventa e nove -
100 Yüz Cen -