1'den 100'e kadar Fince sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırNolla
1BirYksi
2IkiKaksi
3ÜçKolme
4DörtNeljä
5BeşViisi
6AltıKuusi
7YediSeitsemän
8Sekizåtta
9DokuzYhdeksän
10OnKymmenen
11On birYksitoista
12On ikiKaksitoista
13On üçKolmetoista
14On dörtNeljätoista
15On beşViisitoista
16On altıKuusitoista
17On yediSeitsemäntoista
18On sekizKahdeksantoista
19On dokuzYhdeksäntoista
20YirmiKaksikymmentä
21Yirmi birKaksikymmentäyksi
22Yirmi ikiKaksikymmentäkaksi
23Yirmi üçKaksikymmentä kolme
24Yirmi dörtKaksikymmentäneljä
25Yirmi beşKaksikymmentäviisi
26Yirmi altıKaksikymmentä kuusi
27Yirmi yediKaksikymmentä seitsemän
28Yirmi sekizKaksikymmentäkahdeksan
29Yirmi dokuzKaksikymmentä yhdeksän
30OtuzKolmekymmentä
31Otuz birKolmekymmentäyksi
32Otuz ikiKolmekymmentäkaksi
33Otuz üçKolmekymmentä kolme
34Otuz dörtKolmekymmentä neljä
35Otuz beşKolmekymmentä viisi
36Otuz altıKolmekymmentä kuusi
37Otuz yediKolmekymmentäseitsemän
38Otuz sekizKolmekymmentä kahdeksan
39Otuz dokuzKolmekymmentä yhdeksän
40KırkNeljäkymmentä
41Kırk birNeljäkymmentä yksi
42Kırk ikiNeljäkymmentä kaksi
43Kırk üçNeljäkymmentä kolme
44Kırk dörtNeljäkymmentä neljä
45Kırk beşNeljäkymmentäviisi
46Kırk altıNeljäkymmentä kuusi
47Kırk yediNeljäkymmentä seitsemän
48Kırk sekizNeljäkymmentä kahdeksan
49Kırk dokuzNeljäkymmentä yhdeksän
50ElliViisikymmentä
51Elli birViisikymmentä yksi
52Elli ikiViisikymmentä kaksi
53Elli üçViisikymmentä kolme
54Elli dörtViisikymmentä neljä
55Elli beşViisikymmentä viisi
56Elli altıViisikymmentä kuusi
57Elli yediViisikymmentä seitsemän
58Elli sekizViisikymmentä kahdeksan
59Elli dokuzViisikymmentä yhdeksän
60AltmışKuusikymmentä
61Altmış birKuusikymmentä yksi
62Altmış ikiKuusikymmentä kaksi
63Altmış üçKuusikymmentäkolme
64Altmış dörtKuusikymmentä neljä
65Altmış beşKuusikymmentä viisi
66Altmış altıKuusikymmentä kuusi
67Altmış yediKuusikymmentä seitsemän
68Altmış sekizKuusikymmentä kahdeksan
69Altmış dokuzKuusikymmentä yhdeksän
70YetmişSeitsemänkymmentä
71Yetmiş birSeitsemänkymmentä yksi
72Yetmiş ikiSeitsemänkymmentä kaksi
73Yetmiş üçSeitsemänkymmentä kolme
74Yetmiş dörtSeitsemänkymmentä neljä
75Yetmiş beşSeitsemänkymmentä viisi
76Yetmiş altıSeitsemänkymmentä kuusi
77Yetmiş yediSeitsemänkymmentä seitsemän
78Yetmiş sekizSeitsemänkymmentä kahdeksan
79Yetmiş dokuzSeitsemänkymmentä yhdeksän
80SeksenKahdeksankymmentä
81Seksen birKahdeksankymmentä yksi
82Seksen ikiKahdeksankymmentä kaksi
83Seksen üçKahdeksankymmentä kolme
84Seksen dörtKahdeksankymmentä neljä
85Seksen beşKahdeksankymmentä viisi
86Seksen altıKahdeksankymmentä kuusi
87Seksen yediKahdeksankymmentä seitsemän
88Seksen sekizKahdeksankymmentä kahdeksan
89Seksen dokuzKahdeksankymmentä yhdeksän
90DoksanYhdeksänkymmentä
91Doksan birYhdeksänkymmentäyksi
92Doksan ikiYhdeksänkymmentä kaksi
93Doksan üçNinety kolme
94DoksandörtNinety neljä
95Doksan beşYhdeksänkymmentä viisi
96Doksan altıYhdeksänkymmentä kuusi
97Doksan yediYhdeksänkymmentäseitsemän
98Doksan sekizYhdeksänkymmentäkahdeksan
99Doksan dokuzYhdeksänkymmentä yhdeksän
100YüzSata

Comments