1'den 100'e kadar Felemenkçe sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırNul -
1Biréén -
2IkiTwee -
3ÜçDrie -
4DörtVier -
5BeşVijf -
6AltıZes -
7YediZeven -
8SekizAcht -
9DokuzNegen -
10OnTien -
11On birElf -
12On ikiTwaalf -
13On üçDertien -
14On dörtVeertien -
15On beşVijftien -
16On altıZestien -
17On yediZeventien -
18On sekizAchttien -
19On dokuzNegentien -
20YirmiTwintig -
21Yirmi birEenentwintig -
22Yirmi ikiTweeëntwintig -
23Yirmi üçDrieëntwintig -
24Yirmi dörtVierentwintig -
25Yirmi beşVijfentwintig -
26Yirmi altıZesentwintig -
27Yirmi yediZevenentwintig -
28Yirmi sekizAchtentwintig -
29Yirmi dokuzNegenentwintig -
30OtuzDertig -
31Otuz birEenendertig -
32Otuz ikiTweeëndertig -
33Otuz üçDrieëndertig -
34Otuz dörtVierendertig -
35Otuz beşVijfendertig -
36Otuz altıZesendertig -
37Otuz yediZevenendertig -
38Otuz sekizAchtendertig -
39Otuz dokuzNegenendertig -
40KırkVeertig -
41Kırk birEenenveertig -
42Kırk ikiTweeenveertig -
43Kırk üçDrieënveertig -
44Kırk dörtVierenveertig -
45Kırk beşVijfenveertig -
46Kırk altıZesenveertig -
47Kırk yediZevenenveertig -
48Kırk sekizAchtenveertig -
49Kırk dokuzNegenenveertig -
50ElliVijftig -
51Elli birEenenvijftig -
52Elli ikiTweeënvijftig -
53Elli üçDrieënvijftig -
54Elli dörtVierenvijftig -
55Elli beşVijfenvijftig -
56Elli altıZesenvijftig -
57Elli yediZevenenvijftig -
58Elli sekizAchtenvijftig -
59Elli dokuzNegenenvijftig -
60AltmışZestig -
61Altmış birEenenzestig -
62Altmış ikiTweeënzestig -
63Altmış üçDrieënzestig -
64Altmış dörtVierenzestig -
65Altmış beşVijfenzestig -
66Altmış altıZesenzestig -
67Altmış yediZevenenzestig -
68Altmış sekizAchtenzestig -
69Altmış dokuzNegenenzestig -
70YetmişZeventig -
71Yetmiş birEenenzeventig -
72Yetmiş ikiTweeënzeventig -
73Yetmiş üçZeventig drie -
74Yetmiş dörtVierenzeventig -
75Yetmiş beşVijfenzeventig -
76Yetmiş altıZesenzeventig -
77Yetmiş yediZeventig zeven -
78Yetmiş sekizAchtenzeventig -
79Yetmiş dokuzNegenenzeventig -
80SeksenTachtig -
81Seksen birEenentachtig -
82Seksen ikiTweeëntachtig -
83Seksen üçDrieëntachtig -
84Seksen dörtVierentachtig -
85Seksen beşVijfentachtig -
86Seksen altıZesentachtig -
87Seksen yediZevenentachtig -
88Seksen sekizAchtentachtig -
89Seksen dokuzNegenentachtig -
90DoksanNegentig -
91Doksan birEenennegentig -
92Doksan ikiTweeënnegentig -
93Doksan üçDrieënnegentig -
94DoksandörtVierennegentig -
95Doksan beşVijfennegentig -
96Doksan altıZesennegentig -
97Doksan yediNegentig zeven -
98Doksan sekizAchtennegentig -
99Doksan dokuzNegenennegentig -
100YüzHonderd -

Comments