1'den 100'e kadar Farsça sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0Sıfırصفر -
1Birیک -
2Ikiدو -
3Üçسه -
4Dörtچهار -
5Beşپنج -
6Altıشش -
7Yediهفت -
8Sekizهشت -
9Dokuzنه نفر -
10Onده -
11On birیازده -
12On ikiدوازده -
13On üçسیزده -
14On dörtچهارده -
15On beşپانزده -
16On altıشانزده -
17On yediهفده -
18On sekizهجده -
19On dokuzعدد نوزده -
20Yirmiبیست -
21Yirmi birبیست و یک -
22Yirmi ikiبیست و دو -
23Yirmi üçبیست و سه -
24Yirmi dörtبیست و چهار -
25Yirmi beşبیست و پنج -
26Yirmi altıبیست و شش -
27Yirmi yediبیست و هفت -
28Yirmi sekizبیست و هشت -
29Yirmi dokuzبیست و نه -
30Otuzسی -
31Otuz birسی و یک -
32Otuz ikiسی و دو -
33Otuz üçسی وسه -
34Otuz dörtسی و چهار -
35Otuz beşسی و پنج -
36Otuz altıسی و ششم -
37Otuz yediسی و هفت -
38Otuz sekizسی و هشت -
39Otuz dokuzسی و نهم -
40Kırkچهل -
41Kırk birچهل و یک -
42Kırk ikiچهل و دو -
43Kırk üçچهل و سه -
44Kırk dörtچهل و چهار -
45Kırk beşچهل و پنج -
46Kırk altıچهل و شش -
47Kırk yediچهل و هفت -
48Kırk sekizچهل و هشت -
49Kırk dokuzچهل و نه -
50Elliپنجاه -
51Elli birپنجاه یک -
52Elli ikiپنجاه دو -
53Elli üçپنجاه و سه -
54Elli dörtپنجاه و چهار -
55Elli beşپنجاه و پنج -
56Elli altıپنجاه و شش -
57Elli yediپنجاه و هفت -
58Elli sekizپنجاه و هشت -
59Elli dokuzپنجاه و نه -
60Altmışشصت -
61Altmış birشصت یک -
62Altmış ikiشصت و دو -
63Altmış üçشصت و سه و -
64Altmış dörtشصت و چهار -
65Altmış beşشصت و پنج -
66Altmış altıشصت و شش -
67Altmış yediشصت و هفت -
68Altmış sekizشصت و هشت -
69Altmış dokuzشصت و نه -
70Yetmişهفتاد -
71Yetmiş birهفتاد و یک -
72Yetmiş ikiهفتاد و دو -
73Yetmiş üçهفتاد و سه -
74Yetmiş dörtهفتاد و چهار -
75Yetmiş beşهفتاد و پنج -
76Yetmiş altıهفتاد و شش -
77Yetmiş yediهفتاد و هفت -
78Yetmiş sekizهفتاد و هشت -
79Yetmiş dokuzهفتاد و نه -
80Seksenهشتاد -
81Seksen birهشتاد و یک -
82Seksen ikiهشتاد و دو -
83Seksen üçهشتاد و سه -
84Seksen dörtهشتاد و چهار -
85Seksen beşهشتاد و پنج -
86Seksen altıهشتاد و شش -
87Seksen yediهشتاد و هفت -
88Seksen sekizهشتاد و هشت -
89Seksen dokuzهشتاد و نه -
90Doksanنود -
91Doksan birنود و یک -
92Doksan ikiنود و دو -
93Doksan üçنود و سه -
94Doksandörtنود و چهار -
95Doksan beşنود و پنج -
96Doksan altıنود و شش -
97Doksan yediنود و هفت -
98Doksan sekizنود و هشت -
99Doksan dokuzنود و نه -
100Yüzیکصد -

Comments