1'den 100'e kadar Estonyaca sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0Sıfırnull -
1Birüks -
2IkiKaks -
3ÜçKolm -
4DörtNeli -
5BeşViis -
6AltıKuus -
7YediSeitse -
8SekizKaheksa -
9Dokuzüheksa -
10OnKümme -
11On birüksteist -
12On ikiKaksteist -
13On üçKolmteist -
14On dörtNeliteist -
15On beşViisteist -
16On altıKuusteist -
17On yediSeitseteist -
18On sekizKaheksateist -
19On dokuzüheksateist -
20YirmiKakskümmend -
21Yirmi birKakskümmend üks -
22Yirmi ikiKakskümmend kaks -
23Yirmi üçKakskümmend kolm -
24Yirmi dörtKakskümmend neli -
25Yirmi beşKakskümmend viis -
26Yirmi altıKakskümmend kuus -
27Yirmi yediKakskümmend seitse -
28Yirmi sekizKakskümmend kaheksa -
29Yirmi dokuzKakskümmend üheksa -
30OtuzKolmkümmend -
31Otuz birKolmkümmend üks -
32Otuz ikiKolmkümmend kaks -
33Otuz üçKolmkümmend kolm -
34Otuz dörtKolmkümmend neli -
35Otuz beşKolmkümmend viis -
36Otuz altıKolmkümmend kuus -
37Otuz yediKolmkümmend seitse -
38Otuz sekizKolmkümmend kaheksa -
39Otuz dokuzKolmkümmend üheksa -
40KırkNelikümmend -
41Kırk birNelikümmend üks -
42Kırk ikiNelikümmend kaks -
43Kırk üçNelikümmend kolm -
44Kırk dörtNelikümmend neli -
45Kırk beşNelikümmend viis -
46Kırk altıNelikümmend kuus -
47Kırk yediNelikümmend seitse -
48Kırk sekizNelikümmend kaheksa -
49Kırk dokuzNelikümmend üheksa -
50ElliViiskümmend -
51Elli birViiskümmend üks -
52Elli ikiViiskümmend kaks -
53Elli üçViiskümmend kolm -
54Elli dörtViiskümmend neli -
55Elli beşViiskümmend viis -
56Elli altıViiskümmend kuus -
57Elli yediViiskümmend seitse -
58Elli sekizViiskümmend kaheksa -
59Elli dokuzViiskümmend üheksa -
60AltmışKuuskümmend -
61Altmış birKuuskümmend üks -
62Altmış ikiKuuskümmend kaks -
63Altmış üçKuuskümmend kolm -
64Altmış dörtKuuskümmend neli -
65Altmış beşKuuskümmend viis -
66Altmış altıKuuskümmend kuus -
67Altmış yediKuuskümmend seitse -
68Altmış sekizKuuskümmend kaheksa -
69Altmış dokuzKuuskümmend üheksa -
70YetmişSeitsekümmend -
71Yetmiş birSeitsekümmend üks -
72Yetmiş ikiSeitsekümmend kaks -
73Yetmiş üçSeitsekümmend kolm -
74Yetmiş dörtSeitsekümmend neli -
75Yetmiş beşSeitsekümmend viis -
76Yetmiş altıSeitsekümmend kuus -
77Yetmiş yediSeitsekümmend seitse -
78Yetmiş sekizSeitsekümmend kaheksa -
79Yetmiş dokuzSeitsekümmend üheksa -
80SeksenKaheksakümmend -
81Seksen birKaheksakümmend üks -
82Seksen ikiKaheksakümmend kaks -
83Seksen üçKaheksakümmend kolm -
84Seksen dörtKaheksakümmend neli -
85Seksen beşKaheksakümmend viis -
86Seksen altıKaheksakümmend kuus -
87Seksen yediKaheksakümmend seitse -
88Seksen sekizKaheksakümmend kaheksa -
89Seksen dokuzKaheksakümmend üheksa -
90DoksanÜheksakümmend -
91Doksan birÜheksakümmend üks -
92Doksan ikiÜheksakümmend kaks -
93Doksan üçÜheksakümmend kolm -
94DoksandörtÜheksakümmend neli -
95Doksan beşÜheksakümmend viis -
96Doksan altıÜheksakümmend kuus -
97Doksan yediÜheksakümmend seitse -
98Doksan sekizÜheksakümmend kaheksa -
99Doksan dokuzÜheksakümmend üheksa -
100YüzSada -

Comments