1'den 100'e kadar Boşnakça sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırNula -
1BirJedan -
2IkiDva -
3ÜçTri -
4Dörtčetiri -
5BeşPet -
6Altıšest -
7YediSedam -
8SekizOsam -
9DokuzDevet -
10OnDeset -
11On birJedanaest -
12On ikiDvanaest -
13On üçTrinaest -
14On dörtčetrnaest -
15On beşPetnaest -
16On altıšesnaest -
17On yediSedamnaesti -
18On sekizOsamnaest -
19On dokuzDevetnaest -
20YirmiDvadeset -
21Yirmi birDvadeset jedan -
22Yirmi ikiDvadeset dve -
23Yirmi üçDvadeset tri -
24Yirmi dörtDvadeset četiri -
25Yirmi beşDvadeset pet -
26Yirmi altıDvadeset šest -
27Yirmi yediDvadeset sedam -
28Yirmi sekizDvadeset osam -
29Yirmi dokuzDvadeset devet -
30OtuzTrideset -
31Otuz birTrideset jedan -
32Otuz ikiTrideset dva -
33Otuz üçTrideset tri -
34Otuz dörtTrideset četiri -
35Otuz beşTrideset pet -
36Otuz altıTrideset šest -
37Otuz yediTrideset sedam -
38Otuz sekizTrideset osam -
39Otuz dokuzTrideset devet -
40Kırkčetrdeset -
41Kırk birČetrdeset jedan -
42Kırk ikiČetrdeset dva -
43Kırk üçČetrdeset tri -
44Kırk dörtČetrdeset četiri -
45Kırk beşČetrdeset pet -
46Kırk altıČetrdeset šest -
47Kırk yediČetrdeset sedam -
48Kırk sekizČetrdeset osam -
49Kırk dokuzČetrdeset devet -
50ElliPedeset -
51Elli birPedeset jedan -
52Elli ikiPedeset dva -
53Elli üçPedeset tri -
54Elli dörtPedeset četiri -
55Elli beşPedeset pet -
56Elli altıPedeset šest -
57Elli yediPedeset sedam -
58Elli sekizPedeset osam -
59Elli dokuzPedeset devet -
60Altmışšezdeset -
61Altmış birŠezdeset jedan -
62Altmış ikiŠezdeset dva -
63Altmış üçŠezdeset tri -
64Altmış dörtŠezdeset četiri -
65Altmış beşŠezdeset pet -
66Altmış altıŠezdeset šest -
67Altmış yediŠezdeset sedam -
68Altmış sekizŠezdeset osam -
69Altmış dokuzŠezdeset devet -
70YetmişSedamdeset -
71Yetmiş birSedamdeset jedan -
72Yetmiş ikiSedamdeset dva -
73Yetmiş üçSedamdeset tri -
74Yetmiş dörtSedamdeset četiri -
75Yetmiş beşSedamdeset pet -
76Yetmiş altıSedamdeset šest -
77Yetmiş yediSedamdeset sedam -
78Yetmiş sekizSedamdeset osam -
79Yetmiş dokuzSedamdeset devet -
80SeksenOsamdeset -
81Seksen birOsamdeset jedan -
82Seksen ikiOsamdeset dva -
83Seksen üçOsamdeset tri -
84Seksen dörtOsamdeset četiri -
85Seksen beşOsamdeset pet -
86Seksen altıOsamdeset šest -
87Seksen yediOsamdeset sedam -
88Seksen sekizOsamdeset osam -
89Seksen dokuzOsamdeset devet -
90DoksanDevedeset -
91Doksan birDevedeset jedan -
92Doksan ikiDevedeset dva -
93Doksan üçDevedeset tri -
94DoksandörtDevedeset četiri -
95Doksan beşDevedeset pet -
96Doksan altıDevedeset šest -
97Doksan yediDevedeset sedam -
98Doksan sekizDevedeset osam -
99Doksan dokuzDevedeset devet -
100YüzSto -

Comments