1'den 100'e kadar Belarusça sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0Sıfırнуля -
1Birадзін -
2Ikiдва -
3Üçтры -
4Dörtчатыры -
5Beşпяць -
6Altıшэсць -
7Yediсем -
8Sekizвосем -
9Dokuzдзевяць -
10Onдзесяць -
11On birадзінаццаць -
12On ikiдванаццаць -
13On üçтрынаццаць -
14On dörtчатырнаццаць -
15On beşпятнаццаць -
16On altıшаснаццаць -
17On yediсемнаццаць -
18On sekizвасемнаццаць -
19On dokuzдзевятнаццаць -
20Yirmiдваццаць -
21Yirmi birдваццаць адзін -
22Yirmi ikiдваццаць два -
23Yirmi üçдваццаць тры -
24Yirmi dörtдваццаць чатыры -
25Yirmi beşдваццаць пяць -
26Yirmi altıдваццаць шэсць -
27Yirmi yediдваццаць сем -
28Yirmi sekizдваццаць восем -
29Yirmi dokuzдваццаць дзевяць -
30Otuzтрыццаць -
31Otuz birтрыццаць адзін -
32Otuz ikiтрыццаць два -
33Otuz üçтрыццаць тры -
34Otuz dörtтрыццаць чатыры -
35Otuz beşтрыццаць пяць -
36Otuz altıтрыццаць шэсць -
37Otuz yediтрыццаць сем -
38Otuz sekizтрыццаць восем -
39Otuz dokuzтрыццаць дзевяць -
40Kırkсорак -
41Kırk birсорак адзін -
42Kırk ikiсорак два -
43Kırk üçсорак тры -
44Kırk dörtсорак чатыры -
45Kırk beşсорак пяць -
46Kırk altıсорак шэсць -
47Kırk yediсорак сем -
48Kırk sekizсорак восем -
49Kırk dokuzсорак дзевяць -
50Elliпяцьдзесят -
51Elli birпяцьдзесят адзін -
52Elli ikiпяцьдзесят два -
53Elli üçпяцьдзесят тры -
54Elli dörtпяцьдзесят чатыры -
55Elli beşпяцьдзесят пяць -
56Elli altıпяцьдзесят шэсць -
57Elli yediпяцьдзесят сем -
58Elli sekizпяцьдзесят восем -
59Elli dokuzпяцьдзесят дзевяць -
60Altmışшэсцьдзесят -
61Altmış birшэсцьдзесят адзін -
62Altmış ikiшэсцьдзесят два -
63Altmış üçшэсцьдзесят тры -
64Altmış dörtшэсцьдзесят чатыры -
65Altmış beşшэсцьдзесят пяць -
66Altmış altıшэсцьдзесят шэсць -
67Altmış yediшэсцьдзесят сем -
68Altmış sekizшэсцьдзесят восем -
69Altmış dokuzшэсцьдзесят дзевяць -
70Yetmişсемдзесят -
71Yetmiş birсемдзесят адзін -
72Yetmiş ikiсемдзесят два -
73Yetmiş üçсемдзесят тры -
74Yetmiş dörtсемдзесят чатыры -
75Yetmiş beşсемдзесят пяць -
76Yetmiş altıсемдзесят шэсць -
77Yetmiş yediсемдзесят сем -
78Yetmiş sekizсемдзесят восем -
79Yetmiş dokuzсемдзесят дзевяць -
80Seksenвосемдзесят -
81Seksen birвосемдзесят адзін -
82Seksen ikiвосемдзесят два -
83Seksen üçвосемдзесят тры -
84Seksen dörtвосемдзесят чатыры -
85Seksen beşвосемдзесят пяць -
86Seksen altıвосемдзесят шэсць -
87Seksen yediвосемдзесят сем -
88Seksen sekizвосемдзесят восем -
89Seksen dokuzвосемдзесят дзевяць -
90Doksanдзевяноста -
91Doksan birдзевяноста адзін -
92Doksan ikiдзевяноста два -
93Doksan üçдзевяноста тры -
94Doksandörtдзевяноста чатыры -
95Doksan beşдзевяноста пяць -
96Doksan altıдзевяноста шэсць -
97Doksan yediдзевяноста сем -
98Doksan sekizдзевяноста восем -
99Doksan dokuzдзевяноста дзевяць -
100Yüzсто -

Comments