1'den 100'e kadar Azerice sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırSıfır -
1BirBir -
2IkiIki -
3ÜçÜç -
4DörtDörd -
5BeşBeş -
6AltıAltı -
7YediYeddi -
8SekizSəkkiz -
9DokuzDoqquz -
10OnOn -
11On birOn bir -
12On ikiOn iki -
13On üçOn üç -
14On dörtOn dörd -
15On beşOn beş -
16On altıOn altı -
17On yediOn yeddi -
18On sekizOn səkkiz -
19On dokuzOn doqquz -
20YirmiIyirmi -
21Yirmi birIyirmi bir -
22Yirmi ikiİyirmi iki -
23Yirmi üçIyirmi üç -
24Yirmi dörtIyirmi dörd -
25Yirmi beşIyirmi beş -
26Yirmi altıIyirmi altı -
27Yirmi yediIyirmi yeddi -
28Yirmi sekizIyirmi səkkiz -
29Yirmi dokuzIyirmi doqquz -
30OtuzOtuz -
31Otuz birOtuz bir -
32Otuz ikiOtuz iki -
33Otuz üçOtuz üç -
34Otuz dörtOtuz dörd -
35Otuz beşOtuz beş -
36Otuz altıOtuz altı -
37Otuz yediOtuz yeddi -
38Otuz sekizOtuz səkkiz -
39Otuz dokuzOtuz doqquz -
40KırkQırx -
41Kırk birQırx bir -
42Kırk ikiQırx iki -
43Kırk üçQırx üç -
44Kırk dörtQırx dörd -
45Kırk beşQırx beş -
46Kırk altıQırx altı -
47Kırk yediQırx yeddi -
48Kırk sekizQırx səkkiz -
49Kırk dokuzQırx doqquz -
50ElliƏlli -
51Elli birƏlli bir -
52Elli ikiƏlli iki -
53Elli üçƏlli üç -
54Elli dörtƏlli dörd -
55Elli beşƏlli beş -
56Elli altıƏlli altı -
57Elli yediƏlli yeddi -
58Elli sekizƏlli səkkiz -
59Elli dokuzƏlli doqquz -
60AltmışAltmış -
61Altmış birAltmış bir -
62Altmış ikiSixty iki -
63Altmış üçAltmış üç -
64Altmış dörtAltmış dörd -
65Altmış beşAltmış beş -
66Altmış altıAltmış altı -
67Altmış yediAltmış yeddi -
68Altmış sekizAltmış səkkiz -
69Altmış dokuzSixty doqquz -
70YetmişYetmiş -
71Yetmiş birYetmiş bir -
72Yetmiş ikiYetmiş iki -
73Yetmiş üçYetmiş üç -
74Yetmiş dörtYetmiş dörd -
75Yetmiş beşYetmiş beş -
76Yetmiş altıYetmiş altı -
77Yetmiş yediYetmiş yeddi -
78Yetmiş sekizYetmiş səkkiz -
79Yetmiş dokuzYetmiş doqquz -
80SeksenSəksən -
81Seksen birSəksən bir -
82Seksen ikiSəksən iki -
83Seksen üçSəksən üç -
84Seksen dörtSəksən dörd -
85Seksen beşSəksən beş -
86Seksen altıSəksən altı -
87Seksen yediSəksən yeddi -
88Seksen sekizSəksən səkkiz -
89Seksen dokuzSəksən doqquz -
90DoksanDoxsan -
91Doksan birDoxsan bir -
92Doksan ikiDoxsan iki -
93Doksan üçDoxsan üç -
94DoksandörtDoxsan dörd -
95Doksan beşDoxsan beş -
96Doksan altıDoxsan altı -
97Doksan yediDoxsan yeddi -
98Doksan sekizDoxsan səkkiz -
99Doksan dokuzDoxsan doqquz -
100YüzYüz -

Comments