1'den 100'e kadar Arnavutça sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırZero -
1BirNjë -
2IkiDy -
3ÜçTre -
4DörtKatër -
5BeşPesë -
6AltıGjashtë -
7YediShtatë -
8SekizTetë -
9DokuzNëntë -
10OnDhjetë -
11On birNjëmbëdhjetë -
12On ikiDymbëdhjetë -
13On üçTrembëdhjetë -
14On dörtKatërmbëdhjetë -
15On beşPesëmbëdhjetë -
16On altıGjashtëmbëdhjetë -
17On yediShtatëmbëdhjetë -
18On sekizTetëmbëdhjetë -
19On dokuzNëntëmbëdhjetë -
20YirmiNjëzet -
21Yirmi birNjëzet e një -
22Yirmi ikiNjëzet e dy -
23Yirmi üçNjëzet e tre -
24Yirmi dörtNjëzet e katër -
25Yirmi beşNjëzet e pese -
26Yirmi altıNjëzet e gjashtë -
27Yirmi yediNjëzet e shtatë -
28Yirmi sekizNjëzet e tetë -
29Yirmi dokuzNjëzet e nëntë -
30OtuzTridhjetë -
31Otuz birTridhjetë një -
32Otuz ikiTridhjetë e dy -
33Otuz üçTridhjetë e tre -
34Otuz dörtTridhjetë e katër -
35Otuz beşTridhjetë e pesë -
36Otuz altıTridhjetë e gjashtë -
37Otuz yediTridhjetë e shtatë -
38Otuz sekizTridhjetë e tetë -
39Otuz dokuzTridhjetë e nëntë -
40KırkDyzetë -
41Kırk birDyzet e një -
42Kırk ikiDyzet e dy -
43Kırk üçDyzet e tre -
44Kırk dörtDyzet e katër -
45Kırk beşDyzet e pesë -
46Kırk altıDyzet e gjashtë -
47Kırk yediDyzet e shtatë -
48Kırk sekizDyzet e tetë -
49Kırk dokuzDyzet e nëntë -
50ElliPesëdhjetë -
51Elli birPesëdhjetë e një -
52Elli ikiPesëdhjetë e dy -
53Elli üçPesëdhjetë e tre -
54Elli dörtPesëdhjetë e katër -
55Elli beşPesëdhjetë e pesë -
56Elli altıPesëdhjetë e gjashtë -
57Elli yediPesëdhjetë e shtatë -
58Elli sekizPesëdhjetë e tetë -
59Elli dokuzPesëdhjetë e nëntë -
60AltmışGjashtëdhjetë -
61Altmış birGjashtëdhjetë e një -
62Altmış ikiGjashtëdhjetë e dy -
63Altmış üçGjashtëdhjetë e tre -
64Altmış dörtGjashtëdhjetë e katër -
65Altmış beşGjashtëdhjetë e pesë -
66Altmış altıGjashtëdhjetë e gjashtë -
67Altmış yediGjashtëdhjetë e shtatë -
68Altmış sekizGjashtëdhjetë e tetë -
69Altmış dokuzGjashtëdhjetë e nëntë -
70YetmişShtatëdhjetë -
71Yetmiş birShtatëdhjetë e një -
72Yetmiş ikiShtatëdhjetë e dy -
73Yetmiş üçShtatëdhjetë e tre -
74Yetmiş dörtShtatëdhjetë e katër -
75Yetmiş beşShtatëdhjetë e pesë -
76Yetmiş altıShtatëdhjetë e gjashtë -
77Yetmiş yediShtatëdhjetë e shtatë -
78Yetmiş sekizShtatëdhjetë e tetë -
79Yetmiş dokuzShtatëdhjetë e nëntë -
80SeksenTetëdhjetë -
81Seksen birTetëdhjetë e një -
82Seksen ikiTetëdhjetë e dy -
83Seksen üçTetëdhjetë e tre -
84Seksen dörtTetëdhjetë e katër -
85Seksen beşTetëdhjetë e pesë -
86Seksen altıTetëdhjetë e gjashtë -
87Seksen yediTetëdhjetë e shtatë -
88Seksen sekizTetëdhjetë e tetë -
89Seksen dokuzTetëdhjetë e nëntë -
90DoksanNëntëdhjetë -
91Doksan birNëntëdhjetë e një -
92Doksan ikiNëntëdhjetë e dy -
93Doksan üçNëntëdhjetë e tre -
94DoksandörtNëntëdhjetë e katër -
95Doksan beşNëntëdhjetë e pesë -
96Doksan altıNëntëdhjetë e gjashtë -
97Doksan yediNëntëdhjetë e shtatë -
98Doksan sekizNëntëdhjetë e tetë -
99Doksan dokuzNëntëdhjetë e nëntë -
100YüzNjëqindë -

Comments