1'den 100'e kadar Almanca sayılar

RakamRakam yazılışıRakam yazılışıRakam okunuşu
0SıfırNull
1BirEins
2IkiZwei
3ÜçDrei
4DörtVier
5BeşFünf
6AltıSechs
7YediSieben
8SekizAcht
9DokuzNeun
10OnZehn
11On birElf
12On ikiZwölf
13On üçDreizehn
14On dörtVierzehn
15On beşFünfzehn
16On altıSechzehn
17On yediSiebzehn
18On sekizAchtzehn
19On dokuzNeunzehn
20YirmiZwanzig
21Yirmi birEinundzwanzig
22Yirmi ikiZweiundzwanzig
23Yirmi üçDreiundzwanzig
24Yirmi dörtVierundzwanzig
25Yirmi beşFϋnfundzwanzig
26Yirmi altıSechsundzwanzig
27Yirmi yediSiebenundzwanzig
28Yirmi sekizAchtundzwanzig
29Yirmi dokuzNeunundzwanzig
30OtuzDreißig
31Otuz birEinunddreißig
32Otuz ikiZweiunddreißig
33Otuz üçDreiunddreißig
34Otuz dörtVierunddreißig
35Otuz beşFϋnfunddreißig
36Otuz altıSechsunddreißig
37Otuz yediSiebenunddreißig
38Otuz sekizAchtunddreißig
39Otuz dokuzNeununddreißig
40KırkVierzig
41Kırk birEinundvierzig
42Kırk ikiZweiundvierzig
43Kırk üçDreiundvierzig
44Kırk dörtVierundvierzig
45Kırk beşFϋnfundvierzig
46Kırk altıSechsundvierzig
47Kırk yediSiebenundvierzig
48Kırk sekizAchtundvierzig
49Kırk dokuzNeunundvierzig
50ElliFϋnfzig
51Elli birEinundfϋnfzig
52Elli ikiZweiundfϋnfzig
53Elli üçDreiundfϋnfzig
54Elli dörtVierundfϋnfzig
55Elli beşFϋnfundfϋnfzig
56Elli altıSechsundfϋnfzig
57Elli yediSiebenundfϋnfzig
58Elli sekizAchtundfϋnfzig
59Elli dokuzFϋnfzig-neuf
60AltmışSechzig
61Altmış birEinundsechzig
62Altmış ikiZweiundsechzig
63Altmış üçDreiundsechzig
64Altmış dörtVierundsechzig
65Altmış beşFϋnfundsechzig
66Altmış altıSechsundsechzig
67Altmış yediSiebenundsechzig
68Altmış sekizAchtundsechzig
69Altmış dokuzNeunundsechzig
70YetmişSiebzig
71Yetmiş birEinundsiebzig
72Yetmiş ikiZweiundsiebzig
73Yetmiş üçDreiundsiebzig
74Yetmiş dörtVierundsiebzig
75Yetmiş beşFϋnfundsiebzig
76Yetmiş altıSechsundsiebzig
77Yetmiş yediSiebenundsiebzig
78Yetmiş sekizAchtundsiebzig
79Yetmiş dokuzNeunundsiebzig
80SeksenAchtzig
81Seksen birEinundachtzig
82Seksen ikiZweiundachtzig
83Seksen üçDreiundachtzig
84Seksen dörtVierundachtzig
85Seksen beşFϋnfundachtzig
86Seksen altıSechsundachtzig
87Seksen yediSiebenundachtzig
88Seksen sekizAchtundachtzig
89Seksen dokuzNeunundachtzig
90DoksanNeunzig
91Doksan birEinundneunzig
92Doksan ikiZweiundneunzig
93Doksan üçDreiundneunzig
94DoksandörtVierundneunzig
95Doksan beşFϋnfundneunzig
96Doksan altıSechsundneunzig
97Doksan yediSiebenundneunzig
98Doksan sekizAchtundneunzig
99Doksan dokuzNeunundneunzig
100YüzEinhundert

Comments